Дата на обновяване:16.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки  Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

КОМПРОМИСЕН  ВАРИАНТ   НА РАМКОПОВДИГАЧ


д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

Статията е публикувана в "Пчеларски вестник", 2006/N20 и на сайтовете "Пчеларство.bg" и "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.

Каквото и да бъде казано и написано за рамкоповдигача, винаги
ще остане нещо забравено и пропуснато. Всеки пчелар го използва. Той е нещо като продължение (обикновено) на неговата дясна ръка. Рамкоповдигачът се е утвърдил като универсален инструмент и добър помощник, конструкцията на който при желание, може, винаги с нещо да бъде корегирана и изменена.
В “Пчеларска енциклопедия” четем: Плоско желязо, дълго до
25 – 30 см и широко 2 – 3 см. В единия си край е заострен като нож или като върха на отвертка, а в другия е свит под прав ъгъл и също е остър. Извитата част служи за почистване на стените на дъното на кошера и горните летвички на рамките от полепналия по тях клей, восъчни надграждания и др. Другият му край се използва като лост за отлепване на рамките от фалцовете на кошера или на магазина от плодника. За да
не се огъва при работа, рамкоповдигачът трябва да се прави от твърдо и дебело няколко мм желязо”.
И така от цитираният текст следват 5 възможности, които
трябва да има всеки рамкоповдигач:
1. За повдигане на “ушите” на пчелните пити;
2. За изстъргване на восъка и клея от дебелите рамки на пчелните пити и от стените и дъното на кошерите;
3. За повдигане на дървените възглавници и корпуси;
4. За изрязване на “мостовете” и “езиците” от пчелните пити;.
5. Да е направен от няколко мм дебело желязо и да е с дължина
25 – 30 см и да не се огъва при работата с него.

Известен е модела, който отговаря на написаното в “Пчеларска
енциклопедия” и се продава на всички пчеларски магазини от десетки години. Ясен е и неговият най – голям недостатък. Не може да повдига добре ушите на пчелните пити. Не се справя добре и с изрязването на восъчните “мостове” и “езици”. За сметка на това, с него удобно се изстъргва восъка от горните и дебели рамки и стените на кошера и лесно се повдига дървената възглавница или нейно подобие, каквото задължително има на всеки такъв. През лятото и другите сезони с него се отлепят магазинните надставки или корпуси. Пчеларят решава, дали да повдига магазинната надставка, която е пълна с мед или първо да отдели пчелните пити и след това да работи само с дървената и част, теглото на която рязко е намаляло. Същото се отнася и за корпусите.

Споменатият по - горе недостатък, доведе до появяването на модели на рамкоповдигачи, които много добре повдигат ушите на питите, но пък от своя страна не могат да ги изстъргват от восъка, да повдигат дървени възглавници, магазинни надставки и корпуси, да изрязват “мостове” и “езици”. Те представляват желязо с диаметър около 4 – 7 мм, което е профилирано от едната си страна и е вкарано в дървена или пластмасова дръжка от другата. Аз си купих такъв модел и до падането на дръжката му, работих повече от година с него. Когато ми се налагаше да изстъргвам восъка и пчелния клей или да повдигам дървените възглавници, така също магазинните надставки - използвах за тези цели универсалния рамкоповдигач, описан в “Пчеларска енциклопедия”. По този начин в себе си държах непрекъснато и двата модела, които се допълваха в процеса на работата ми.
Известно е, че понякога “мостовете” между пчелните пити или
между тях и стените на кошера трябва да се изрязват, преди да се повдигне някоя от тях за преглед. С други думи – рамкоповдигачът, както беше отбелязано, трябва и да може да реже. Иначе от време на време, пчеларят ще трябва да бърка в сандъчето с инструментите и за нож. Така при работата на пчеларя в този случай се използват два модела рамкоповдигачи и един нож.

Тук е мястото да отбележа, че при толкова инструменти, едно
разсейване на пчеларя е достатъчно един от или повече от тях да паднат до преглеждания кошер или в него. Достатъчно е да се появи силен вятър и поставения над питите “изкуствен покрив” от платно с летвички да се измести или да падне от преглежданото пчелно семейство заедно с поставените на него инструменти.

Разбира се изброените четири - пет основни характеристики на рамкоповдигача не са някаква новост и при желание могат като бройки да бъдат увеличавани. Например: да се вадят гвоздеи с рамкоповдигача, да се почиства пушалката с него, да има отвор в който да се закрепи здрав конец за връзването му, да пробива пчелните пити преди зазимяване (за тези които използват подобно пробиване), да се използва като отвертка и др. Аз реших да обърна внимание само на подчертаните пет техни основни характеристики, отбелязани в “Пчеларска енциклопедия” и в други книги с пчеларска тематика в които се обяснява предназначението на пчеларските инструменти, които се използват при работата с кошерите.

При разглеждането на предлагания пчеларски инвентар на
Изложението в Плевен през 2006г. потърсих модел на рамкоповдигач, който да удовлетворява и петте по – горе споменати изисквания. Производителите отдавна са забелязали нуждата от подобен рамкоповдигач и той беше на лице. За цената към днешна дата няма да коментирам, за тази на фирмите, които го внасят зад граница също ще премълча и то с основание, не това е целта на статията.
Аз съм работил повече от 10 години в производствен институт и завод и знам, че от една страна производителят трябва да бъде уважаван за това, което предлага, а от друга, винаги за решаването на даден проблем могат да се потърсят най – малко три, четири решения, особено, ако се отчете и икономическата страна на въпроса. Тогава ми дойде идеята да обединя на едно място трите инструмента за които стана дума по – горе с помощта на три винта и гайки с резба 3 или 4 мм. Разходът на време за получаването на подобен универсален инструмент са не повече от 10 минути. Като нож използвах масивен, сгъваем, джобен такъв с плоска, метална дръжка, който заедно с другите два рамкоповдигача намерих също в сандъчето с инструментите си и използвах през последните години. Наложи се да
добавя още един (трети) рамкоповдигач с цел повдигане на пчелните корпуси. Много станаха те като бройка, но това не попречи на идеята да бъде реализирана. През годините в пчеларското ми сандъче, се бяха събрали достатъчно рамкоповдигачи, някои от тях останали ми по наследство, които са от най – различни производители, но отговарят на написаното в “Пчеларска енциклопедия”.

С два винта съединих двата модела на рамкоповдигачи. Единият повдига добре ушите пчелните пити, а другият ги почиства от восъчни надграждания и пчелен клей върху тях, което с пълна сила важи и за стените и дъното (обикновено или дълбоко) на кошера. С третият (закрепен само с един винт) повдигам корпусите, магазинните надставки и дървените възглавници.
Закрепеният, сгъваем, масивен, джобен нож, използвам при нужда за изрязване, обикновено на восъчни “мостове” между дървените части на пчелните пити, също така на големите “езици” под долната летвичка, които пчелите спускат в дълбокото дъно на кошера през лятото. В някои редки случаи с него разделям и залепени долни летвички на пчелни пити. Рамкоповдигачът с който повдигам корпусите и дървените възглавници монтирах под ножа. Както се подразбира, третият винт е нещо като “обединител” на споменатите инструменти и ги задържа на едно място без да си пречат и да застават в неудобна посока за хващане от пчеларя. Всичко това добре се вижда от приложените фотографии.

Компромисен модел на рамкоповдигач - ножът е от горната страна. Компромисен модел на рамкоповдигач - Тази част от него с която се повдигат ушите на рамките е от горната страна. Компромисен модел на рамкоповдигач - вижда се под ножа и тази част от него (класическият български рамкоповдигач), (долу от ляво) с който се повдигат корпусите и магазинните надставки.. Компромисен модел на рамкоповдигач - неговите четири съставляващи са под ръка. Обединени са от винта, разположен от долу на снимката.

Идеални неща няма. Предлаганият модел на рамкоповдигач
(четири в едно) също не е идеален, той е компромисен вариант, но заменя четири инструмента (два от тях еднакви) и върши по – добра работа, отколкото всеки един от четирите поотделно. Ножът, обикновено е в дръжката си и при разумна експлоатация, няма опасност да нарани пчеларя, даже, когато острието му временно е извадено. На шмиргел върхът му може да бъде профилиран според разбиранията на работещия с него. Подразбира се, че острието на ножа не трябва да бъде остро като бръснач. Това според мен е вредно, най – напред от гледна точка за безопасността за ръката на пчеларя, а и както показва практиката – това не е необходимо.
Времето за изработката на рамкоповдигача е минимално.
Свежда се до пробиването на три отвора и монтирането на същото число винтове. Фиксирането на гайките става с по няколко капки нитроцеулозна боя на която цветът е без значение. Известно е, че капките от нея изсъхват за десетина минути. Първият недостатък на полученият компромисен вариант на рамкоповдигач е малко по – голямото му тегло и обем. По време на работата си с него не забелязах, това да е пречка за да бъде използван постоянно, даже и при несвойствени за него дейности, например при отварянето на капаците на пластмасовите хранилки на кошерите, преди напълването и със захарно - меден сироп.

Лично аз преди да повдигна магазинна надставка от плодника на ДБ кошерите си, първо я освобождавам от питите с мед, което от една страна запазва от едновременното повдигане и на част от магазинните пити, съединени с тях от пчелите с “мостове”, а от друга не натоварва допълнително рамкоповдигача, който използвам като лост. За целта до кошера на количката имам празна магазинна надставка или
пчеларско сандъче. Според мен вторият недостатък на предлаганата компромисна конструкция на рамкоповдигач е, че тялото му не е еднородно и се състои от много (четири) съставки, което също се вижда от приложените фотографии.

С необходимото чувство за хумор “приемам съветите” на мои
приятели пчелари – “зевзеци” да закрепя още няколко четки и гъши пера към предлагания модел за увеличаване на функционалните му възможности по време на пролетното почистване на кошерите и през медосбора.

С компромисния модел на рамкоповдигача е удобно и приятно да се работи и с кръглата дървена възглавница на кошера - буре. Независимо от посочените два недостатъка, предлаганият
компромисен вариант на рамкоповдигача и други подобни на него конструктивни решения имат своето място, особено в днешните не
леки времена, в които пчеларят трябва с помощта на “неволята” да решава 
 

голяма част от проблемите си. Особено, ако необходимата материална база е събирана с години в пчеларското сандъче. На всеки пчелар е известно, че след като се загуби рамкоповдигач и се купи нов, след намирането на стария, бройката в сандъчето вече е увеличена. На който му хареса подобна идея за компромисен рамкоповдигач, ще трябва само да пробие 3 отвора и да завие три винта и няколко гайки. Останалото е в наличност в сандъчето с инструментите и само трябва да бъде събрано на едно място. А необходимо ли е да се прави това, практическите резултати от работата с него доказват, че е по – добре в материалната база на пчеларя да се подобри това, което е възможно. При това предложеният в статията компромисен модел на рамкоповдигач може да бъде реализиран с направените вече разходи през годините без да се правят особено големи, допълнителни такива, още повече, когато това не е задължително.
Ръката на пчеларя държи рамкоповдигача с дланта нагоре. Ръката на пчеларя държи рамкоповдигача с дланта надолу.

Тук му е мястото да цитирам част от написаното в “Ода за рамкоповдигача” от Хауърд Скот от сп. “Amerikan Bee Journal”,бр.12/2003.
(Преводът е от сп. “Пчелин” 2005 бр.2, стр.47)
Формата му е приятна. Приляга удобно в ръката. Няма бърникане по циферблати, настройки или батерии. Побира се в джоба и може да се пъхне под колана. Не е придружен от дълги инструкции за експлоатация. Вечен е. Най – накрая, незаменим е при отварянето на кошера и отделянето на залепени с прополис и пчелен восък части на кошера.
Пчеларските рамкоповдигачи биха могли да бъдат като компютрите. Докато се обърнеш, ето ти нова версия, усъвършенствана програма, по – бърза система, брилянтно постижение на технологията. В резултат на това се опитваш да си в крак с най – новата технология. Но с рамкоповдигача не е така. Купил си го, когато си започнал да се занимаваш с пчеларство и ползваш същия инструмент и до ден днешен (ако не си го загубил). Или пък можеш да си купиш още един
от изменените модели – плоският рамкоповдигач – да те придружава в работата.
Обаче оставаш верен на своя любим инструмент, защото той
върши работа, всякаква работа и никога не ти създава неприятности. Забележителен факт е това, че малко други професии разполагат с инструмент, който прави всичко – дялане, цепене, повдигане, преместване, пъхане, отделяне, избиване, издърпване...
Познавам, обаче пчелари, които използват рамкоповдигача си за
стотици други неща. Вадят пирони с него. Маркират прави линии в дърво. Остъргват стара боя от дъски. Използват го като клин. Един сръчен пчелар ми каза: “Върши толкова много неща, че никъде не ходя без него”.
Рамкоповдигачът приляга удобно в ръката ти. Хващаш го с
палеца напред и той е като меч. Освен функционалност, рамкоповдигачът притежава и естетическа
красота. Каква изящна извивка! Каква симетрия!
Използва се много и така трябва да бъде. Прилича ми на стар войник, с гордо изправен гръб и много медали.
Як и непретенциозен.Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg


                                                           главна страница                                  горе         

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by