Дата на обновяване:08.02.2008

   ПЧЕЛАР-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ПРЕЗ ЗИМАТА НА ПЧЕЛИТЕ ИМ Е НУЖЕН ВЪЗДУХ

И. Шабрашов

Добрата вентилация - едно от първите и важни условия за благополучното зимуване на пчелите”, така е определил ролята на обмена на въздуха в кошера академик А. Бутлеров. Това е едно от основните правила на пчеларството. Като подтвърждение, всички класици на родното и задграничното пчеларство в този въпрос са единни. Научните изследвания, практическите резултати са показали, че от вентилацията зависят продължителността на живота, енергията и работоспособността на презимуващите пчели. Свежият, богат на кислород въздух е нужен на тях в доволно, значително количество. Знаем, че в добро, нормално, пчелно семейство има по 30 000 насекоми и даже повече. По данни на академик Бутлеров, на тях в течение на денонощие им трябват за дишане около 230 литра въздух. „Свежият въздух и спокойствието, е казвал Витвицкий е най необходим през зимата, в сравнение с други периоди на годината. Л.Лангстрот е смятал, че през зимата „на пчелите им трябва такова голямо количество въздух, както и през лятото”.
В гнездото с лош въздухообмен пчелите се държат неспокойно, усилено вентилират гнездото. Шумът, идващ от кошера, който не се прекратява нито през деня, нито през нощта, независимо от това, на открито или в зимовник или барака преминава зимуването – не е нещо друго, освен замяната на отработения въздух с чист, богат на кислород, а не реакция на студа и не е начин на сгряване на измръзналите насекоми, както смятат мого пчелари. Иначе казано, през зимата на пчелите им е нужен въздух, въздух и въздух.
На всеки пчелар е известно, че като изяде килограм мед, пчелното семейство отделя почти толкова вода. Ако крайните продукти на разпадане на въглехидратите – водните пари и въглеродния двуокис, не се отделят своевременно или се отделят твърде бавно, то влагата в кошера постепенно нараства и в края на краищата достига критичната точка – от въздуха падат капки вода, които се утаяват по стените на кошера и по питите. А, това вече е беда. Незапечатаният мед, който е хигроскопичен, поглъща влага и се разрежда (разводнява). Тъй като медът се намира в топлата област в която, топлината излиза от кълбото, то гъбичните дрожди, които се съдържат в него започват да се размножават. Пергата се намокря и се вкисва. Храненето с развалена храна нарушава на пчелите обменните процеси. Пчелите се разболяват. Излишъкът на вода в храната е първопричината за диарията.
По данните на изследователи зад граница, при относителна влажност на въздуха в кошера 97%, продължителността на живот на пчелите се съкращава с една четвърт. Установено е, че при повишена влажност, пчелите ядат повече храна. Излишната влажност на въздуха благоприятства развитието на кърлежа варроа, способства за развитието и разпространението на аскосферозата. Аспергилите се размножават в разводнилата се перга. При влага, незаетите от пчелите пити се покриват с плесен. Това са много големи загуби за семейството и пчелина.
Влажните гнезда са по – студени. В зимовниците, влажния и застоял въздух обрича пчелите на хроническо отравяне. Пчелите, които са обезсилени от задух и тежки изпарения се износват физически. Както показва практиката, през пролетта такива семейства, значително изостават в развитието си. Закрепват се едва в края на главната паша.
За съжаление, в учебните пособия по пчеларство главно се подчертава за необходимостта от съхраняване на топлината в гнездото, затопляне и покриване с възглавници, което и става причина за влагата. Пчелите сами без особен труд се справят със студа. Механизмът на образуването на топлината и съхраняването и при тях е отработен до съвършенство.
При добра вентилация, крайните продукти на обмяната на веществата се отделят по времето на тяхното образуване, а вместо тях постъпва външен, чист въздух, пчелите седят спокойно, почти не се чуват, гнездата са сухи, семействата съхраняват енергия до пролетта и добре растат.
Главна роля в обмена на кошерния въздух играят входовете. Само долните не се справят с този процес, затова се държат отворени и добавъчни – горни с кръгла форма. Напълно справедливо ги наричат зимни. Това не е ново. Старите пчелари, които са отглеждали пчели в колоди, са пробивали отвори под тавана и са ги отваряли през зимата. Влажния въздух е излизал през тези отдушници и в колодата е било сухо. Бортниците за зимата за вентилация на бортите - оставяли пролука между втулката и должеята, нищо, че от пролетта до есента должеята е била плътно затворена. Финландските пчелари използват горните междукорпусни входове, които са като процепи.
Практиката от последните години показа, че при широки долни входове, зимуването преминава по – добре, отколкото при отворени на 2 – 3 или на 5 см. Неголемия вход съдържа в себе си голяма опасност. Той почти винаги се запушва с подмор.
Големината на входа не оказва влияние на температурата в кошера. Малкият вход също така безпрепятствено пропуска студа, както и големия. Може би изстива малко по – бавно, но затова пък при затопляне на времето с малък вход, въздуха по – бавно се загрява. При отворени долни и горни входове не се образува течение. Идващият от долу въздух, на пътя на който среща питите, само слабо и бавно „измива” обраувалото се на тях кълбо, като не го пронизва и не предизвиква някаква ответна реакция на пчелите. Кората на кълбото, надеждно го защитава от проникване на студен въздух. Обаче отворените долни и горни входове не могат своевременно да отделят влажния въздух от гнездото. За това в частност, в кошерите оставени на открито, при голям студ стените на копера и питите се заледяват. „За благополучното зимуване на пчелите – е писал Лангстрот е необходимо да се съблюдава едно от важните условия, а именно: трябва да се постави на питите нещо такова, което би поглъщало влагата, следваща от дишането на пчелите. Ако не поставяте на питите нещо, което да поглъща влагата, то е невъзможно да се осигури успешно зимуване и да се защитят питите от влагата и плесен”.
За гаранция се добавя допълнителна вентилация през горната част. Тя е по – надеждна и по – ефективна, от колкото чрез горния вход, който по време на силен студ се запълва със заледяване.
Съществува мнението, че въглеродния двуокис, отделян от пчелите, в силата на своята тежест се спуска на дъното и излиза през долния вход. Обаче, пчелите издишват въздух, който има само 7% въглероден двуокис. Смесен с въздуха в кошера, той не се спуска на пода. Ако има горен вход или отвор в тавана, той напуска кошера през тях. Затова горната вентилация през възглавницата е много важна. През горните затоплящи материали гнездото трябва да диша.
При естествената, възходяща вентилация, когато влагата се отнася доволно бързо, в кошера няма излишна влага. Вертикалният, многокорпусен кошер в голяма степен е приспособен за това.
Притокът на студения външен въздух в кошера – е единствения способ за отделянето на влагата. Студеният въздух е по – сух от топлия стотици пъти. Колкото и да изглежда странно в кошера с добра вентилация на пчелите им е по – топло, отколкото в кошер със влажен, застоял въздух.
Отделянето на влажния въздух и въглеродния двуокис от кошерите, намиращи се в укритие, като цяло зависи от вентилацията в помещението. В случайни и неприспособени за зимуване помещения, погреби, в които е задушно и влажно, пчелите изпитват големи претоварвания и зимуват неудовлетворително.
Влажността и температурата на въздуха в типовите зимовници се регулират с усилване на действащата вентиласционна система. Много е важно това да се прави в средата на зимата и близко до пролетта, когато в семействата вече има много пило и потребността в кислород нараства. Соевременното отделане от кошерите на въглеродния двуокис и на водните пари, снабдяването на пчелите с кислород е възможно само при десетократно обновяване на въздуха в зимовника в течение на 24 часа, както експериментално е установил и научно е обосновал академик Н.М. Кулагин.
Добрата вентилация на кошерите през зимата не е по – малко важен фактор, от колкото обилието на доброкачествен мед.

 

Превод от "Пчеловодство" 2002г./N1

Едно полезно допълнение към статията са материалите публикувани като Статия69 на сайта:

69/12.01.08 В раздела "Пчеларски инвентар" е публикувана статията на И.Т. Скузоватов - "Вариант на зимна вентилация през дървената възглавница и капака на кошера". "Вариант втори за вентилация на кошера през зимата", автор П.А. Власов. "Вариант трети за вентилация на кошера през зимата", автор Н.К.Мосин. "Въздушен коридор за отвеждане на влажния въздух от кошера", автор М.Н. Хащивский.Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by