Дата на обновяване:03.02.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

РОЯВАНЕТО – ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

В.Г. Яковлев

Известно е, че пролетния период от живота на пчелните семейства условно може да се разделi на три: замяна на презимувалите пчели с млади (I), интензивно нарастване на семействата (II), натрупване на резерв от млади пчели за главния медосбор (III). Те плавно (постепенно) преминават един в друг.
В II и III периоди, добрата майка без прекъсване в продължение на 40 – 45 дни снася повече от две хиляди яйца в денонощие, но след това, не за дълго време до началото на главната паша рязко снижава темпа на снасянето на яйца, лишавайки от основната работа (грижи за младото пило и градеж на пити) ежедневно излюпващите се млади пчели. За оставащите до началото на медосбора 10 – 20 дни, броят на младите безработни пчели нараства, те постепенно преминават към противоположната на входния отвор стена и там се натрупват. За тяхна сметка се формира бъдещия рой.
Обаче, роевото състояние възниква не във всички семейства, което се обяснява с неедновременното намаляване на яйцеснасянето на майките.
Там, където, то се извършва рано (за 10 – 20 дни до главния медосбор) и в кратък срок, младите пчели, след като завършат в течение на 7 – 10 дни храненето на последните личинки, не намирайки работа, строят основи за роеви маточници, в които майката веднага снася яйца. Семейството веднага преминава в роево състояние (майката напълно прекратява снасянето на яйца, пчелите прекратяват градежа на восъчни основи. Ако не се предприемат мерки, ще излезе рой. По моите наблюдения в условията на Киргизия, това се наблюдава 15 – 20 май (началото на медосбора е 5 – 10 юни).
Там, където това се случва по – късно (за 8 – 10 дни до главната паша), младите пчели, като завършат храненето на пилото, си намират работа, като събират и преработват нектар и прашец. В тези семейства прекратяването на снасянето на яйца става постепенно.
Професор Г.Ф. Таранов (1961) в своите опити също е установил, че в условията на Рязанска област във всички готвейки се за рояване семейства, максимума за хранене на пилото настъпва примерно за 15 – 25 дни до началото на медосбора, след което снасянето на яйца рязко се намалява или прекратява въобще. В семействата, в които такова състояние не настъпва, това се проявява за 5 – 10 дни до началото на медосбора, което се подтвърждава от моите наблюдения.
На практика недостига на пити и грубото нарушаване на правилата на отглеждане на пчели, могат да провокират ранното настъпване на роевото настроение.
Много пчелари, без да знаят причината за възникването на рояването се опитват да го избягнат, като задържат пролетното развитие, като поставят с тази цел незначително количество пити, като пропускат да поставят рамки с вощина и получават съвършенно обратен резултат: натрупват значителен брой млади пчели, които не са заети с работа, което и провокира възникването на роевото настроение.
По какви признаци това може да се забележи?
Преди всичко това е рязко съкращаване на питите с открито пило и увеличаването на търтеевото пило, залагането на основи за маточници, а така също ускорен градеж на търтееви килийки, за сметка на преустройството на пчелните пити и вощината и незабавното им усвояване от майката на построените. В същото време настъпва рязко съкращаване, а след това и прекратяване на градежа на вощината. Освен това след появяването на яйца в основите за маточници, се съкращават хранителните контакти между пчелите и майката, която преминава на самостоятекно хранене с мед и перга, прекратява снасянето на яйца и придобива способността да лети.
Сега, когато знаем, че рояването настъпва в резултат на препълване на гнездото с млади, безработни пчели и рязкото съкращаване на снасянето на яйца от майката, това дава възможност да се разработят методи, които предотвращават възникването на роевото настроение.
Аз използвам пределно прост прием. За 25 – 30 дни до настъпчане на главния медосбор и примерно за 5 – 10 дни до настъпването на най – ранното съкращаване на снасянето на яйца от майката във всички семейства, заменям всички майки на излюпени през тази година с  плодни. Те увеличават снасянето на яйца, осигуряват работа по храненето на пилото на всички излюпващи се млади пчели, и роевото настроение не възниква, при това значително нараства силата на семействата за главния медосбор. Излюпените през тези година майки съхраняват достатъчно висок темп на снасяне на яйца през лятото по време на медосбора (разбира се при правилна организация на работата), значително повече нарастват броя на пчелите през есента.
Методът с ранната пролетна замяна на майките, използвам от 60 – те години на миналия век и винаги с отличен резултат – рояване не възниква.
Едновременно с това, но не по – късно отколкото за 20 дни до главната паша от всички силни семейства организирам силни, не по – малки от на 6 пити отводки (сп. „Пчеловодство” N4, 1997г.), които по – нататък играят важна роля в ликвидирането на роевото настроение в пчелите, увеличаването на медосбора и подобряването на зимуването на семействата.
След изземването от основното семейство на значителен брой млади пчели и пило, като по такъв начин се натоварват с работа оставащите, младата майка развива максимално темпо на яйцеснасяне, и семейството бързо възстановява силата си.
Известните препоръки: да се натовари семейството със строителство на пити, като се поставят 4 – 6 рамки с вощина: да се премести пчелина на място с добър медосбор; да се вземе от рояващото се семейство плодната майка; както показва практиката не винаги ликвидират роевото настроение, а само удължават процеса за по – дълго време. Роят все едно ще излезе, а семейството няма да събере мед даже за зимуването си.
Искам да забележа, че не всичко е така безнадеждно, даже и роевите маточници вече да са запечатани.
Аз заедно с опитния пчелар В.Ф. Новиков разработихме и изпитахме няколко метода. Най – добър резултат получавахме, когато на мястото на роевото семейство поставяхме отводка с млада, плодна майка, (отводката е в голям кошер), запълнен с качествени маломедни пити и с вощина, като е оставено място за рамките с пило на рояващото се семейство. Готовото за рояване семейство го пренасяхме на мястото на отводката. Пчелите и на двете семейства ги тръскваме пред кошерите. Всички летящи и младите с по – голяма възраст пчели се връщат на старите места и се оказват в чужди семейства. При това роевите пчели попадат в неустроено гнездо почти без храна с неголямо количество пило и млада, енергична майка и пристъпват към създаването на необходимите жизнени условия.
Роевото семейство, изгубвайки болшинството летящи пчели на по – млада и по – голяма възраст, преминава на положението на отводка. Няколко дни в нея няма пчели, които да могат да излитат за нектар и вода. Естествено роевото настроение угасва. Пчелите сами унищожават роевите маточници и преминават към работа. Важно е да се отбележи, че в гнездото остава много запечатано и открито пило, което отслабналото семейство не е в състояние да изхранва и да сгрее, затова в същия ден част от него го пренасяхме в новото семейство, което за сметка на това и енергичната работа на младата майка, бързо набира сила и събира много мед. Като резултат се съхранява и силно семейство – медовик и отводка, която добре се развива.
Ако на пчелина няма отводки, постъпвам по друг начин: Сменям местата на рояващото се и силно но не рояващо се семейства с млада майка и така също, както и в първия случай, изтръсквам пчелите. Младите, нелетящи пчели, които не са готови за излизането с роя, ще влезат в своите семейства, а пчелите на по – голяма възраст и летящите ще се върнат на старите места и ще попаднат в чужди семейства.
Роевите ще ги посрещнат в новото жилище енергично работещи пчели и активно снасяща яйца майка. Те пристъпват към работа по отглеждане на пило, събиране и преработка на нектар и прашец, роевото настроение е погасено. В роевото семейство ще влязат и пчелите, които до този момент активно са работили. Изпълнявайки нужните в дадения период работи, те въвличат и роевите пчели. Важно е в деня на преместването на кошерите да се унищожат маточниците и да се смени старата майка с млада. След денонощие, двете семейства трябва да се прегледат и да се отрегулира количеството на пилото.
Всички тези дейности провеждам в средата на деня в топло, слънчево време.
Своевременното провеждане на тези приеми позволява с минимални загуби на труд да се избегне или да се спре рояването и пчеларя да има през цялата година силни, здрави и високопроизводителни семейства. Такива приеми (методи) се използват на пчелините на Киргизия много години с отлични резултати – възвръщат на семействата работното състояние.


 

 

Превод от  сп. "Пчеловодство" 2001г./N4:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by