Дата на обновяване:14.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ВАНА  ЗА  ПОДГРЯВАНЕ  НА  БУРКАНИ  С ПЧЕЛЕН  МЕД  НА  ВОДНА    БАНЯ

Материали от статията са публикувани в сп. "Пчеларство" 2004/9/25-27стр./, на сайта "Пчеловодство в Болгарии", в сп. "Радио, телевизия, електроника" 2000г, N6 стр. 22 - 24 от същия автор.

Заглавието на материалите, публикувани в сп. "Радио, телевизия, електроника", 2000г,N 6, стр. 22 - 24. На всеки пчелар му се налага да подгрее по някаква причина буркан с кристализирал мед, най – често “на водна баня”. Известно е какво се получава, когато

контролът и измерването на температурата на водата се пренебрегват. Пчеларят обикновено съвместява няколко дейности освен тази в която е поставил за нагряване вода на котлона в по – голям съд и в нея буркан с кристализирал мед за декристализация. Увлечен в многото задачи той се разсейва и не са един и два случаите в които тя завира, изпарява се, буркана с мед за декристализация се спуква. Дори и да не се стига до този момент, самият факт, че се държи мед при температурата на врящата вода, вече е повод за сериозна критика към пчеларя, предвид на вредата, която се нанася на меда. От друга страна бурканите с кристализирал мед от минали години увеличават количеството си, същото става и с тези от тях, които съдържат восъчни отпечатки или части от пити и също са във втвърдено състояние, а могат да се използват за подхранване на пчелите.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Ваната за подгряване на буркани с пчелен мед на водна баня е предназначена за втечняване на вече кристализиралия мед, с

Външен вид на вариант на вана за подгряване на буркани с кристализирал мед на "водна баня". който са били напълнени бурканите. Тя дава възможност на пчеларя да използва и този мед който се намира в буркани от няколко години и вече толкова се е втвърдил, че изглежда, практически
неизползваем и това може да

да стане ориентировъчно за няколко часа. Точно време не може да се даде, тъй като то се определя от много фактори, като продължителността на времето през което е бил
кристализиран меда, неговият произход и др. Избраната температура е 53 - градуса по Целзии с отчитане на точността на регулиране, която е плюс/минус един градус.

КОНСТРУКЦИЯ


Ваната е реализирана от неръждавееща ламарина с дебелина 0,8 mm. Размерите и са 330 x 600 x 135 mm. Водата се загрява отнагревател с мощност 800 W. Tемпературата се поддържа от електронен терморегулатор с цифрова индикация, като всички тези данни въобще не са задължителни. Същият ефект може да има и използването на нагревател и терморегулатор от обикновен бойлер, а индикацията на температурата на
водата може да се реализира с живачен или спиртен термометър. Като терморегулатор може да се използва и контактен, живачен термометър. В конкретния случай са пробити 8 отвора с диаметър 110 mm, които са достатъчни да влезе буркан, който до “гърлото си” да бъде потопен в нагрява-
ната вода.


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ


Първо. При работа с електрически ток и вода трябва да се спазват всички изисквания в тази област. Например: Електрическият монтаж на ваната за водна баня трябва да се направи от квалифициран ел. специалист. Включването да става в изправен, защитно занулен контакт с мрежово напрежение 220V/50Hz. Работещият с ваната да не стои бос на неизолиран или мокър под. Да не се работи на открито по време на дъжд. Мрежовият щепсел или ключ да не се включват с мокри ръце. Поставянето и ваденето на бурканите да става при изключена от мрежовото напрежение вана.
Второ. Наливането на водата трябва да се извършва също при изключена вана, като се отчете повдигането на нивото на водата при поставянето на един или няколко буркана.
Трето. Нагряването на водата трябва да започва при положение, че нивото и се намира до “гърлото” на поставените буркани. С това се гарантира покриването на нагревтеля и датчика на терморегулатора, а освен това нагряването на целия обем от мед с който са запълнени бурканите.

 

УКАЗАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Включването на ваната за подгряване се извършва съгласно изискванията на техниката по безопасност. Работата с ваната протича в следната последователност:
Поставят се толкова буркани, колкото пчеларят е решил да подгрява, разбира се в границите на възможностите на предлаганата конструкция. В конкретната вана е предвидено да се наредят 4 буркана със съдържание от 1 кг. от лявата страна и още 4 такива по 0,5 кг. в дясната и половина. Налива се вода, докато нивото и достигне “гърлото” на бурканите. Включва се мрежовият шнур в изправен електрически, занулен контакт с мрежово напрежение 220V/50Hz. Включва се мрежовият превключвател. Трябва да се изчака, температурата на водата във ваната да достигне около 53 градуса (на колкото е настроен терморегулаторът). При тази температура нагревателите ще се изключат и ще започнат да я поддържат с точност определена главно от възможностите на използвания терморегулатор и особеностите на конструкцията на ваната. От този момент нататък се следи промяната във външния вид на меда. Влияние за продължителността на времето на втечняване оказва и околната температъра в помещението в което се намира ваната. Колкото е по – студено (например през зимата), толкова по – бавно ще се достигне зададената температура. Същото се
отнася и за степента на кристализация на меда в бурканите. Мед, който е бил в течно състояние до скоро, се втечнява за много по – кратко време от такъв, който примерно е кристализирал преди няколко години. Затова не може да се даде точно време за декристализация. Почти никога не е еднак-
во за различните буркани и видове мед. След като медът се втечни, мрежовият превключвател се изключва и се изважда щепсела от контакта. Бурканите се изваждат, измиват с
топла вода и се избърсват.


ЗАБЕЛЕЖКА. Ако работещият с ваната пожелае да съкрати времето за декристализация на меда, без да увеличава температурата на награване или да бърка в буркана, един от достъпните варианти е, той да се извади и се разклати. С отчитане на условията свързани с техниката на безопасност,
ваната, преди изваждането на буркана трябва да се изключи от мрежовото напрежение и след връщането на буркана отново във водата, да се включи още веднъж. Може да се каже, че практически няколко минутното изключване на ваната няма да доведе до понижаване на температурата на водата до повече от няколко градуса и при последващото и включване тя бързо
достига предварително зададената граница на регулиране.


НЕДОСТАТЪЦИ


1. При експлоатацията на ваната за подгряване, непрекъснато трябва да се отчитат и спазват изискванията по техниката на безопасност.
2. Вследствие на използването на ваната, водата се изпарява
и преди всяко нейно следващо включванене трябва да се долива.
Ако не се работи с нея продължително време, трябва да се
източва и почиства.
3. Работи се с малък брой буркани.

Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

                          главна страница                              горе
 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by