Дата на обновяване:25.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

УСТРОЙСТВО N1 ЗА РАЗЛИВАНЕ НА МЕД ОТ ГЮМ ЗА МЛЯКО

Н.А. Дубровин
 

За да се разлее меда от фляга (от руски гюм за мляко) в малки разфасовки е необходимо много време и акуратност. За ускорение и облегчение на тази работа предлагам просто устройство (виж рисунката). То

представлява капак 1 от гюм за мляко, в който са вградени кран какъвто имат центрофугите и дренажна тръба 3. Преди да направя в тях отвори, изравних на тези места повърхността на капака. Дренажната тръба направих от парче водопроводна тръба (фи 1 дюйм, дължина 30 – 40 см) с резба в единия край.
Разливния кран направих от отрязък от водопроводна тръба 7 (фи 1,5 – 2 дюйма) с резба в в единия край. Другия край го обработих така, че заслонката 4 да го затваря плътно. Към парчето от тръбата с винтовете 8 закрепих кронщтейна 9. Заслонката се задържа на него с винт 5, около който може да се върти. Главата на винта 6, завит от вътрешната страна на заслонката, ограничава ъгъла на нейното завъртане.
За да монтирам на капака на гюма за мляко кран за разливане на меда, навих на края с резбата, гайка 10, надянах уплътнителен кръг 11, поставих края в отвора на капака на гюма, надянах втори уплътнителен кръг 12 и закрепих втората гайка 13. По такъв начин монтирах и дренажната тръбичка. Нейния външен край съм го разположил перпендикулярно на планката 2, на която е закрепен капака на гюма. На вътрешния край, надянах шланг (маркуче, шлауха).
Осите на капака на гюма смених с болтове и гайки, за да може капака на гюма да се заменя с устройството. След закрепването на капака, гюма го повалям настрани на някакво възвишение (табуретка, сандък, саморъчно направен козел (магаре) от дървени парчета и т.н), дренажната тръба съм я оставил нагоре. Медът се излива по същия начин, както от центрофугата.

УСТРОЙСТВО N2 ЗА РАЗЛИВАНЕ НА МЕД ОТ ГЮМ ЗА МЛЯКО

С.С. Шашкин

 

Предлагам устройство за разливане на мед от гюм за мляко (виж рисунката). Капакът трябва да може да се снема. За целта трябва да се направи така, че да могат да се свалят шплентовете, с помощта на които капакът е закрепен.
На гюма за мляко, от който пчеларят ще разлива меда, закрепвам специално преработен капак 1 с кран и тръба за въздуха.

(Подобен преработен капак е разгледан в началото на статията) След това гюма го помествам в кронщтейни на масата за разливане. Такова закрепване позволява да се наклони гюма и да се разлива меда. Подставка с регулируема основа, позволява да се използват буркани с различна височина в процеса на наливането.
 

 

Превод от "Пчеловодство" 2005г./N7:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by