Дата на обновяване:24.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ВАРИАНТ НА ПЧЕЛАРСКА ТЕГЛИЛКА (ВЕЗНA) ЗА КОШЕР

Л.Н. Янушкевич

Контролният кошер – това е индикатор за състоянието на пчелното семейство и медосбора. Той е необходим за всеки пчелин. Теглото на моя контролен кошер измервам с битова везна за под (ВБН-120), които която съм монтирал в специална под-ставка, която се състои от основа и капак (рис. 1). Основата (520 х 520 мм

направих от фазер с дебелина 15 мм. В центъра направих гнездо (209 х 269 мм) от планки (14 х 40 мм) и поставих в него везната.
Основата я покривам с капак (520 х 520 мм) от фазер с дебелина 10 мм, окантован по периметъра му с рейки (20 х 70 мм), съединени по ъглите в език, който влиза в ждлеб (рис.2). В капака на разстояние 144 мм един от друг съм монтирал две силови парчета (36 х 40 мм), които се опират на страничните ръбове (ивици) на горната чаша на везните и им предават теглото на кошера. Над скалата на везните в ждлебовете на парчетата съм съм врязал огледало (55 х 150 мм) под ъгъл около 43 градуса към основата. В специална издатина на капака съм поместил второ огледало. Неговият наклон съм го подбирал експериментално така, че от него да се вижда скалата.

Между основата и капака има разстояние с ширина около 8 мм. В него вмъквам клинове след измерването на теглото на кошера.

В капака на подставката срещу регулироваъчното колело на везните направих прозорец (30 х 60 мм), с което установявам скалата на нула.
Везните ги използвам през целия сезон. Кошерите ги претеглям и преди да ги вкарам в зимовника и след като ги изкарвам от него за да ги закарам на точката на която се намират. През зимата теглото на кошера в зимовника средно се намалява с 4 – 5 кг (отделни семейства изразходват до 8 кг храна). Ако този разход се увеличи значително, то повдигам възглавницата и оценявам останалите запаси.
Точността на претегляне е – около 0,5 кг, което е напълно достатъчно. През деня скалата се вижда в каквото и да е време, през нощта използвам фенерче. Контролният кошер, даже върху толкова проста везна, позволява да се следи за медосбора, да се прогнозира разширението на гнездото и всички останали дейности свързани с грижите за пчелите.

 

 

Превод от "Пчеловодство" 2005г./N9:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by