Дата на обновяване:23.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

КАК  ДА  ОПАЗИМ  ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА  ОТ  ОТСЛАБВАНЕ  ПРЕЗ ЛЯТОТО  И  ОТ  ГИБЕЛ ПРЕЗ  ЕСЕНТА  И ЗИМАТА?

И. Лонин

Вредата, която се нанася на семействата с продължителните прекъсвания на постъпването на нектар по времето на активния период от живота на пчелите, е много голяма. Тя може да се сравни със загубите, причинени на пчеларството от всички незаразни, инфекциозни и инвазионни болести. За пример могат да служат масовата гибел на пчелни семейства в последните години, особенно в есенно – зимния период на 2002/03 г. Продължирелното лошо време, задържането при цъфтенето на медоносите, отсъствието на нектар, погубиха хиляди и хиляди семейства. Всички останали причини на това явление, повдигани от многото пчелари – практици и учени по – рано и в днешно време, само задълбочиха това положение.
Отчитайки собствения опит, а така също вземайки пред вид беседите с пчеларите практици и изучаването на материалите, приведени в отечествената литература и тази зад граница, аз можах да се убедя и да си направя извода, че, ГИБЕЛТА НА ПЧЕЛИТЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА СУША МОЖЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ, КАТО ТЕ СЕ ПОДХРАНВАТ ВЪВ ВРЕМЕТО, КОГАТО НЕКТАРОПОТОКЪТ Е ПРЕКЪСНАТ (ВРЕМЕ БЕЗ ПАША) СЪС ЗАХАРЕН СИРОП.
При разглеждането на дадения въпрос, имах пред вид това, че храна за пчелите в техния активен период се явяват нектарът и прашеца. При прекратяването на постъпването на храна в кошера, на пчелите им се налага да преминат на хранене от наличния в кошера мед, който се явява през това време така да се каже непълноценна храна. При храненето с нея, на пчелите не работят напълно глътачните жлези, а затова пчелите кърмачки не са в състояние да отделят маточно млечице, с което да хранят личинките на пчелите и търтеите, а така също майките през целия период на тяхното развитие. При храненето само с мед на стопанките на кошера не им работят восъкоотделящите жлези. Скоро след прекратяването на постъпването на нектар, в семейството в кошера живота започва да се преустройва. На първо време, пчелите кърмачки изработват млечице, като използват белтъчните запаси на своите тела, които не са големи. Народилите се през това време пчели не могат да усвояват постъпващия в кошера прашец и в бъдеще, тъй като отсъстват белтъчини в организма, стават непълноценни пчели – кърмачки и живеят не дълго. Продължителното непълноценно хранене на личинките също привежда до загуби на способност на бъдещите членове на семействата да отглеждат пило и им съкращава живота. Тъй като имаме наличие на белтъче глад се наблюдава канибализъм (пчелите ядат откритото пило и яйцата). Затова след 7 – 10 дни след началото на периода без паша, в семействата започва да изчезва откритото пило. Обаче майката през това време продължава да снася яйца. Около нея може да се видят десетина – петнадесет яйца, но, наоколо преобладават празни килийки, а по – нататък има запечатано пило. Пчелите гонят от кошера търтеите и непълноценните пчели. Това са наблюдавали през сезона 2002г. много пчелари (Русия).
Много пчели – събирачки, които излитат от кошера с минимално количество храна в гушките си, загиват от глад по времето на тъсенето на нектар. С голям запас на храна в гушките излитат само пчелите разузнавачки.
Недостатъкът на пълноценна храна отрицателно влияе на отглеждането на майки и на тяхното успешно съешаване с търтеите. Понижава се устойчивостта на организма на пчелите към възбудителите на болести. По такъв начин, болестите за които толкова често се говори като първопричина за гибелта на семействата, това не е нищо друго, освен следствие от гладуването на пчелите и пилото по време на период в който няма принос от пашата. Всичко написано става незабелязано за пчеларя и външно се проявява след 20 – 25 дни след началото на периода без паша. Ето защо стопаните на пчелините, които отиват някъде на подвижно пчеларство, след някакво време забелязват рязко отслабване на количеството на пчелите и започват да гадаят – какво се е случило с тях?
С появяването на минимална, поддържаща паша, майките усилват снасянето на яйца, но с храненето на пилото се занимават пчели, които не са си направили мастните запаси в тялото. Те и народилите се млади особи участват и в подготовката на храна за зимата, като при това се износват. Естествено, техния живот не е дълъг, и те измират през есента, зимата или ранната пролет (това зависи от степента на износване на организма), като оставят големи запаси от мед в кошера.
Да се предотврати в продължително време без паша роенето, а възможно и излитането на пчелите от гнездото няма да помогнат нито големия запас мед в кошера, нито подхранването на пчелите с инвертиран захарен сироп, с медени отпадъци или с мед, защото само захарозата инициира работата на жлезите и отделянето от организма на пчелите на всички вещества, необходими за съществуването на семейството с пчели като единен биологичен организъм.
Установено е, че подхранването на пчелите със захар, при наличието на перга (прашец), увеличава съдържанието на белтъчините в тялото на пчелата с 6%, а при отсъствието на подхранването със захар, се понижава съдържанието на белтъчините на 4%, а захарозата на нектара и захарта за храна са индентични. Количеството на отделянето млечице и восъка е пряко свързана с количеството на преработваната от пчелите захароза. Съдържанието на други вещества в нектара (освен глюкоза, фруктоза, захароза и вода, изключваме отровата) не се отразява на качеството на храната на пчелите и меда пред вид малкото и количество. Само цветът и аромата на последния зависят от медоноса.
Нектарът дава на пчелите въглехидратната част от храната, която се изразходва за изработване на топлина и движение. Всички останали вещества, необходими за жизнената дейност на пчелите, отглеждането на пилото, отделянето на восъка и други работи (белтъчини, мазнини, минерални соли, витамини и др.) те получават от прашеца, събиран от цъфтящите растения. Да се определи, носят ли пчелите нектар в кошера, може само с кантар (везна), затова, без него пчеларят работи на сляпо.
Захарния сироп през този период трябва да се дава за през нощта в хранилката, която е на тавана в количество, равно на намаленото тегло на кошера след връщането на пчелите вечерта, т.е. в такова количество, което е необходимо на семейството за едно денонощие.
Подхранването с малки дози веднага (не по – късно от 3 – 4 дни) след началото на период без паша обезпечава качествена преработка на захарозата, необходима за обезпечаването на основния обмен на вещества и продължителното стимулиращо действие за отглеждането от пчелите на пило и отделянето от тях на восък. Може да им се дава така също канди, което те използват според необходимостта си. Такова подхранване така също поддържа снасянето на яйца от майката. За да се задължи майката да работи с максимална ефективност, трябва ежедневно пчелите да се подхранват със захарен сироп (1:1) в количество 1/10 от масата пчели. Трудоемко, но на неголемите пчелини е напълно достъпно.
Във времето без паша през пролетно – лятния период, при наличието на прашец, пчелите преработват захарния сироп в захарен мед точно така, както и нектара в мед, като въвеждат в него инвертаза, диастаза, киселини и т.н. (И.П.Чепурной, 2000). По такъв начин захарния мед съдържа всички особенни вещества, които се произвеждат, в клетките на пчелата, благодарение на които компонентите на меда могат да преминат в хомолимфата на насекомото, непосредствено от стомаха и да се усвояват от неговия организъм без някакви загуби при преработването на храната.
Отчитайки приведените по – горе аргументи, които подтвърждават непълноценността на меда в качеството на храна за пчелите, в определени моменти от живота им, на стопанина на пчелина му е необходимо много сериозно да се отнесе към подготовката на семействата за зимуването и, към натрупването в техния организъм на вещества, които не се съдържат в меда. Запасените от организма на пчелите (основно в мастното тяло) хранителни вещества се използват от тях по време на зимуването в биохимическите и физиологическите процеси, за изработването на храна за личинките – млечице и восък в края на зимата.
Вече повече от 20 години подхранвам пчелите си със захарен сироп в течение на месец август след центрофуженето на меда, когато в природата има прашец, необходим за храненето на пилото и натрупването на хранителни вещества в организма на пчелите, отиващи в зимата. Изразходвам на семейство по 20 кг захар. Концентрацията на захарния сироп е 10:6 (на 10 кг захар 6 л дъждовна преварена вода). Подхранвам до тогава до като пчелите не престанат да взимат сироп. Установено е, че подхранването им с неголеми дози захарен сироп повишава отглеждането на пило с 30 – 50%. Захарния сироп, който е преработен, складиран и запечатан в килийките се усвоява почти напълно през зимата (дава само 0,6% несмилаеми остатъци). Семействата излизат от зимуването в добро състояние и чисти гнезда. Масата на задното черво през пролетта преди облитането съставлява средно в пчелите, които се хранят със захар 25,3 мг, а с мед 34,0 мг.
По П.И.Тименски („Сезонные рабоы на пасеке”, 1989), оптималната норма за подхранване на пчелите със захар за зимата се намира в границите на 6 – 8 кг. Обаче, Н.Г.Мартынов и С.Н.Назин в статията „Захар и вароатоза” сп. „Пчеловодство” N10, 1990, с. 13) съобщават, че приведените по – горе препоръки са основани на обобщения от пчеларската практика и професионалната интуиция. Специален експеримент от който да се направят конкретни и правилни изводи за количеството на сиропа за подхранване, не са се провеждали. Практиката и изследванията в НИИ на пчеларството доказват, че своевременното подхранване на пчелите със захарен сироп за зимата в периодите без паша не предизвиква нарушения в живота на пчелното семейство.
Особено искам да отбележа, че методът на „рационалното отглеждане на пчели”, практикуван от болшинството пчелари в Русия, не предвижда подхранване със захарен сироп в период без паша. Смятам, че пренебрегването (а често и осъждането в пресата, в това число и пчеларската) на подхранването със захарен сироп както в период без паша, така и за зимата е пагубно за продуктивността на семействата.
Към постоянно обсъждания проблем за подхранването на пчелите със захарен сироп трябва да подходим като към принудителна операция, облегчаваща живота на пчелите при липса на нектар през лятото и през времето на зимуването.
Подробни резултати от обсъжданите изследвания по дадения проблем и въпроси, свързани с подхранването на пчелите със захарен сироп за зимата и в период без паша са изложени в моята книга „Как уберечь пчелосемьи от ослабления летом и гибели осенью и зимой” (М.: Мир и согласие, 2004), частично тези въпроси са осветени и в друга моя книга „Новое в пчеловодстве” (М.: Грааль, 2002). Като цяло книгата е посветена на метода на отглеждане на пчели със самосмяна на майката.
 

 

Превод от "Пчеловодство" 2005г./N1:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by