Дата на обновяване:01.05.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Слуховой аппарат (Слухов апарат)


Конструкция слухового аппарата, описанная в статье, предназначена для людей с пониженным слухом. На рис. 1 приведена принципиальная схема конструкции слухового аппарата.
Он имеет следующие технические данные:
коэффициент усиления 5000;
максимальное напряжение на выходе при сопротивлении нагрузки 60 Ом 0,5 В;
рабочая полоса частот 300—7000 Гц;
напряжение питания 9 В;
ток, потребляемый в режиме молчания, 7 мА;
максимальный потребляемый ток 20 мА.


Усилитель аппарата трехкаскадный. Первые два каскада охвачены отрицательной обратной связью по постоянному току с целью стабилизации коэффициента усиления. Частотная характеристика в области верхних частот имеет завал, что осуществляется включением конденсатора С3 между коллектором и базой транзистора Т2. С целью снижения собственных шумов усилителя первый каскад выполнен на малошумящем транзисторе. С коллектора транзистора Т2 сигнал поступает на потенциометр R7, выполняющий роль регулятора усиления. Оконечный каскад собран по схеме усилителя с плавающей рабочей точкой, что позволяет резко уменьшить ток, потребляемый каскадом в режиме молчания. Светодиод ДЗ служит индикатором включения.
Слуховой аппарат собран в пластмассовом корпусе внутренним размером 82 х 56 х 22 мм. Усилитель смонтирован на печатной плате из фольгированного гетинакса или стеклотекстолита. На плате крепят также регулятор усиления и микрофон. Микрофон обертывают поролоном и на тонкой резинке подвешивают в вырезанном в плате окне. Стенки микрофона не должны касаться платы и корпуса слухового аппарата.
Все примененные резисторы—МЛТ-0,125. В качестве регулятора усиления использован резистор типа СП3-3а (например, регулятор громкости транзисторного приемника). Электролитические конденсаторы—К50-6. Конденсатор С3—КЛС или КМ-4а. Конденсаторы С1, С7, С8 — КМ-6а, они могут быть заменены на электролитические конденсаторы того же номинала К50-6 или другие, при этом, правда, придется изменить рисунок печатных проводников. Диоды — серии Д9 или Д2 с любым буквенным индексом. В слуховом аппарате применен электромагнитный микрофон от серийно выпускаемого аппарата БК-2 (601). Телефон—ТМ-3 или ТМ-4. Питается слуховой аппарат от батареи “Крона” напряжением 9 В.
Налаживание усилителя слухового аппарата начинают с установки режимов работы транзисторов Т1 и Т2 по постоянному току резисторами R4 и R6, затем резистором R8 при отключенном микрофоне устанавливают ток покоя оконечного каскада равным 2—2,5 мА. На базу транзистора Т3 с генератора подают сигнал частотой 1000 Гц и амплитудой, соответствующей максимальной амплитуде сигнала на коллекторе транзистора Т3. Резистором R9 добиваются неискаженного усиления сигнала. При этом ток коллектора транзистора должен иметь величину 15—17 мА.
Налаживание первых двух каскадов по переменному току сводится к подбору емкости конденсатора C3 по наиболее приятному звучанию, отсутствию резких “металлических” звуков.


В помощь радиолюбителю, Вып.58

 

Cxem.net

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by