Дата на обновяване:20.03.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Нейростимулятор (Невростимулатор)


Малоподвижный образ жизни, болезни, а иногда просто лень атрофируют наши мышцы. Уменьшается кровоснабжение мышц и органов. Биологически активные точки (точки акупунктуры) теряют связь между собой, что приводит к нарушению обмена энергией между ними. Это чревато новыми болезнями и ухудшением самочувствия. Человек угасает на глазах. Лень надо прогнать. А для больных людей и для людей, ведущих вынужденный малоподвижный образ жизни, например на работе, предназначен этот прибор. Нейростимулятор не качает мышцы, как ошибочно думают многие, насмотревшись рекламы, а разогревает их, усиливая кровоток. Особенно нужен такой прибор людям, находящимся долгое время на больничной койке после автомобильных аварий, с повреждениями позвоночника, парализованных. Хорошо применить его и для больных различного рода артритами с ограниченной подвижностью.


Нейростимулятор имеет следующие параметры выходных импульсов:
Выходное напряжение – 100 В.
Длительность пачек импульсов – 1-70 с.
Период пачек импульсов – 1-110 Гц.
Длительность импульса - 50-250 мкс.


Параметры выходных импульсов взяты на сайте разработчика промышленного прибора www.bodyshapers.com
Функционально нейростимулятор состоит из двух генераторов импульсов, формирователя длительности импульсов, преобразователя напряжения и выходного усилителя. Генератор импульсов, реализованный на микросхеме DD1, на выходе выдает импульсы периодом от 1 секунды до 70 секунд (рис.1).

Для увеличения и поворачивания кликните


Период импульсов устанавливается резистором R2. Импульсы первого генератора запускают второй генератор, реализованный на элементах DD2.1, DD2.2. Период этих импульсов устанавливается резистором R6. Таким образом, длительность импульсов первого генератора заполняется импульсами второго генератора. Пауза между пачками импульсов равна половине периода первого генератора. Для регулирования субъективного ощущения, выходные импульсы имеют одинаковую длительность, формируемую формирователем на элементах DD2.3, DD2.4. Длительность выходных импульсов от 50 до 250 мкс устанавливается резистором R9. На выводе 11 DD2.4 получаем импульсы отрицательной полярности. Поэтому выходной транзистор VT3 в паузах между пачками импульсов открыт, а во время прохождения импульсов – закрыт. Нагрузочный резистор R10 ограничивает выходной ток до 27-30 мА, обеспечивая безопасность человека.
Преобразователь напряжения собран по стандартной схеме мультивибратора на транзисторах VT1, VT2 структуры pnp. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 30х15х6 2000НМ1. Обмотка 1 содержит 2х43 витка провода ПЭВ2-0,5, обмотка 2 содержит 2х14 витков, а обмотка 3 содержит 450 витков. Обмотки W2, W3 намотаны проводом ПЭВ2-0,27 (0,30). Сначала наматывается обмотка W3, затем в два провода обмотки W1,W2.. Конец одной обмотки W1 и W2 соединяется с началом второй, обеспечивая фазировку витков. Если после включения преобразователя на выходе диодного моста нет напряжения, то необходимо поменять местами выводы 1-3 или 4-6 трансформатора. Резистор R4 подбирается по минимуму потребляемого тока и по устойчивости запуска преобразователя при включении напряжения питания. Потребляемый ток преобразователя без нагрузки – 20 мА. Общий потребляемый ток нейростимулятора – 60 мА. Трансформатор блока питания необходимо рассчитывать на больший ток, так как кратковременно, при включении преобразователь потребляет больший ток. Это обусловлено установкой переходных процессов автогенератора.
Чертеж печатной платы показан на рис.2, а расположение элементов на плате – на рис.3.


Электроды лучше сделать круглыми из белей жести (никелированной) диаметром 40-50 мм. Края электродов скругляются надфилем, чтобы электрод не врезался в тело. После припайки тонких проводов, сторона пайки заливается герметиком. На руках и ногах электроды лучше прикреплять с помощью укороченного эластичного бинта. На туловище надо сделать специальный бандаж на резинке и застежке на пуговицах или липучке. Если вы идете на работу, то бандажи можно надеть заранее. Ориентировочное расположение электродов на теле – начало и окончание мышцы. Приблизительно установка электродов (от производителя) дана на рис.4.
 


Электроды лучше прикреплять на марлю, смоченную подсоленной водой. Если марли нет (или нет такой возможности), то необходимо позаботиться о хорошем контакте электрода с телом. Иначе под электродом будет ощущаться жжение. Наилучшее ощущение под электродом – это распирание. Будто мышца выдавливается изнутри. Обычное ощущение – вибрации в такт импульсам, потепление. Сила ощущения регулируется резистором R9. Изменение положения электродов необходимо делать при выключенном нейростимуляторе. Не торопитесь давать максимальную длительность импульсов воздействия – малые дозы более целебны. Лучше увеличить продолжительность. Болезни мы подхватываем не за один день, и лечить их надо тоже не один день. Первое включение с подсоединенными электродами делайте так, чтобы можно было быстро отключить прибор или электроды. Кратковременное замыкание электродов друг на друга не опасно. Прежде чем подключать прибор к больному опробуйте его действие на себе, лучше на ногах.
Если вы будете использовать прибор на других, то желательно поставить индикацию прохождения пачек импульсов. Для этого надо от вывода 13 DD 2.4 через резистор соответствующего номинала на минус питания поставить любой светодиод. Светодиод и гасящий резистор крепятся на крышке корпуса.
 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by