Дата на обновяване:17.01.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 




Контроллер день-ночь на базе Arduino (Контролер ден-нощ на базата на Arduino)


Главное предназначение этого устройства – контролировать включение источника света во время наступления темноты. Но устройство можно использовать и для других целей. В настоящей статье разъяснены все аспекты процесса изготовления. Данный проект сложновато реализовать без контроллера Arduino; это хороший пример, как при помощи микроконтроллера можно сделать схему намного проще, с меньшим количеством проб и ошибок при подборе компонентов.

Кликните для увеличения

Спецификация


Диапазон входного напряжения: от 7 до 18 вольт постоянного тока
Ток коммутации: 3 ампера (Добавление реле может значительно увеличить ток коммутации)
Диапазон регулировки света: переменный, от очень яркого до темного


Список компонентов


R1 1 кОм 1/8 ватт
R2 10 кОм 1/8 ватт
R4 Фоторезисторы (276-1657)
Q1 TIP122 составной транзистор с объединенными коллекторами
TO-220 радиатор


Контроллер Arduino


Принцип работы


Для данного проекта нам потребуется контроллер Arduino, программное обеспечение и схемное решение.


Схема состоит из двух блоков: светочувствительного блока и блока коммутации питания. Светочувствительная часть схемы состоит из фоторезистора R4, подсоединенного как делитель напряжения к R2. Поскольку сопротивление фоторезистора изменяется в зависимости от величины света, который на него попадает, то коэффициент усиления напряжения делителя напряжения зависит от количества падающего света. Напряжение, проходящее через данный элемент схемы, составляет 5 вольт dc, и подается от платы Arduino на разъем J4. Следовательно, делитель напряжения делит напряжение между максимальным значением 5 вольт и минимальным значением 0 вольт. Arduino контролирует это напряжение на выводе "Analog Pin 0", который подсоединен к разъему J3 схемы. Этот вывод называется "analogRead," он делит напряжение от 0 до 5 вольт на 1024 (10 бит, или 2^10) и может определять изменение напряжения величиной 0.0048 вольта.


Блок коммутации питания достаточно прост; он использует NPN переключающий транзистор Q1, который контролируется платой Arduino посредством вывода 'Digital Pin 3', подсоединенного к схеме через разъем J2. Он коммутирует отрицательное напряжение источника питания от J1. Разъем J5 представляет собой точку, куда подсоединяют источник освещения с низким напряжением или какой-либо другой блок, который хотят включать и выключать.


Я приложил две различные разводки для печатной платы – одна имеет земляную шину, а другая нет. Используйте любую по своему усмотрению.
Я не включил описание блоков Arduino, так как по ним уже достаточно много сопутствующей документации. Изображение сверху показывает, как необходимо выполнить соединения. Следует обратить внимание на джампер PWR SEL между USB и PWR коннектором, который нужно переключить на EXT, если питание берется не от USB.
Программный код находится в файле Code.zip и работает по следующему алгоритму:


Печатная плата

Оригинал статьи

Прикрепленные файлы:

 

 

Code.zip (78 Кб)

 

cxem.net

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by