Дата на обновяване:21.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА С ПОМОЩТА НА НАЙЛОНОВА ТОРБИЧКА И ПОДВЪЗГЛАВНИЦА

д-р инж Иван Парашкевов
 

Статията е публикувана в "Пчеларски вестник" бр.5     05.02.08-11.02.08 на стр.8 от същия автор.


В пчеларската литература и в Интернет – пчеларските сайтова е изписано достатъчно много за необходимостта от това подхранване, особенно за кошери от системата Дадан – Блат.  Затова защо трябва да се подхранва, мисля, че е излишно да повтаряме. На всички е ясно, че трябва пчелните семейства да се държат под контрол от пчеларя още от времето през есента, когато той ги подготвя за зазимяване. На него трябва да му е ясно с колко килограма мед ги оставя да зимуват. За това също много е писано. Ето, дошъл е краят на януари, началото на февруари и този проблем излиза на дневен ред. А след сезон като този през 2007 г., темата беше актуална още през декември 2007 г. , особено за тези пчелари, които даже не знаят с колко мед са си зазимили кошерите, още повече не са купували захар през есента и не са подхранвали със захарен сироп. За тях темата е повече от актуална.
Аз предлагам един достъпен и надежден начин за подхранване, който използвам повече от пет години и който до сега не ме е подвеждал. Неговото основно предимство е простотата му и достъпността му за повторение. Същността му се свежда до следното: Пчеларят е взел решение, че трябва да постави върху питите например 500г кристализирал мед или канди в зависимост от това с какви ресурси разполага. Около 500 г от сместа се поставя в найлонова торбичка, която се сплесква, докато стане дебела около 7 – 8 мм. Колкото кошера ще подхранва, толкова торбички със смес (мед или канди) подготвя.
Няколко десетки торбички се събират легнали една върху друга в една касетка за хляб, буркани, грозде – каквато има под ръка. Тази касетка се отнася при кошерите. Ако пчеларят няма помощник, един обикновен стол може да помогне много. Необходима е ножица за хартия с която да се реже излишната част от найлоновите торбички и рамкоповдигач за да се вдигат дървените възглавници или това с което пчеларят е покрил гнездовите пити през есента. Аз държа дървените възглавници през цялата година и затова ще напиша за тях. Преди да се пипа кошера, сплеснатата торбичка се поставя на стола и с ножицата се изрязва излишната част от нея на около 1 см

преди хранителната смес. Получава се една почти правоъгълна питка, която е обвита от всички страни с найлон, само едната страна е отворена и пчелите през нея могат да влизат вътре и да достигнат до хранителната смес. Подразбира се, че точно тази страна се обръща към кълбото и се поставя на около 1 см до него. Ако трябва да се говори за някаква тънкост, то това е времето за поставяне на тази питка. То се определя от околната температура, Ако тя е примерно минус 10 – 15 градуса може да се отделят повече секунди на кошера, след като се повдигне дървената възглавница, например около 10. Кълбото от пчели почти не реагира, даже и да е излязло отгоре. Друг е въпросът, когато околната температура е около 0 до +2 С. При този случай трябва да се работи по – бързо, за да се изпревари реакцията на кълбото. Или казано накратко: повдига се дървената възглавница, поставя се до кълбото питката в найлоновата торбичка с отворената част към него и се затваря възглавницата. Край. Пчеларят решава, след колко време да провери, кога да осъществява контрол, дали пчелите са взели всичко от торбичката или само част от хранителната смес. Срокът може да бъде например - наколко дни или седмица, особено, ако не се знае количеството на меда в кошерите от есента. При проверката са възможни основно три варианта. Най – добрият е тогава, когато пчелите не се интересуват от хранителната смес, защото си имат достатъчно, вторият краен вариант е, когато те използват всичко от найлоновата торбичка и пчеларят, трябва да ги изпревари и да им постави втора на мястото на първата. Възможен е междинен вариант, когато пчелите само започват да ядат от сместа. Пчеларят ще реши, дали да допълва или да ги остави така.

Когато, става въпрос за няколко килограма смес и дървената възглавница е в наличност, няма как да се разположи такова количество под нея. Тогава на помощ идва едно просто приспособление (правоъгълна, дървена рамка), което се монтира под дървената възглавница.За това аз за себе си го нарекох „подвъзглавница”. То може да се използва и през

цялата зима, може и само до и около първия пролетен преглед. Предимството му е очевидно, осигурява място. През зимата на пчелите не им е до надграждане с „езици”, така, че то може да се използва, ако пчеларя реши, във времето на зимното подхранване. Подразбира се, че размерите му съвпадат с тези на кошера, за да може да се постави дървената възглавница на него и след нея капака на кошера.
Няколко думи за заключение. Ако, пчеларят си е изпълнил задълженията през есента, практиката показва, че пчелите много, много не се интересуват от поставената питка и ако вземат храната го правят много бавно. В обратния случай, когато хранителните запаси в кошера са на свършване, найлоновата торбичка се „почиства” от пчелите и става като нова. Следващата поставена торбичка също. Кой печели от всичко това? Печелят и пчелите (защото оцеляват) до първия пролетен преглед след редовно следене и подхранване, ако пчеларят не се е потрудил достатъчно през есента, печели и пчеларят, защото ще има същия брой кошери през следващия сезон и освен това ще спи спокоен, че пчелите му няма да са гладни и ще стартира нормално всички свои технологични операции по подготовката на семействата за пашата.
И накрая наколко затрудняващи описаните операции обстоятелства. Това е снегът. За да се свали капака на кошера, трябва първо да се почисти снега от него. Начини много. Единият от тях, ако обемът му е много е с кривата лопата, която се нарежда в списъка след ножицата, рамкоповдигача и стола. Другият фактор е изпотяването на пчеларя. Като прехвърли капаците на няколко десетки кошера и преди това свали снега от тях, след 2 - 3 часа, той е мокър, а температурата около кошерите е в повечето случаи отрицателна. И това е част от пчеларството и трябва също да се отчита от пчеларя. Той също трябва да остане здрав, не само пчелите му.


Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by