Дата на обновяване:23.11.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Atmel и Arduino выпускают плату расширения Arduino Wi-Fi Shield 101(Atmel и Arduino предлагат на пазара платка разширяваща Arduino Wi-Fi Shield 101)


Плата расширения для всех Arduino платформ обеспечивает защищенное Wi-Fi подключение и предназначена для интеллектуальных устройств Интернета вещей
Компания Atmel и сообщество Arduino объявили о выпуске платы расширения Arduino Wi-Fi Shield 101, которая ускорит прототипирование приложений сферы Интернета вещей (IoT) на платформе Arduino.


Бюджетная и простая в использовании плата расширения, которая может использоваться с любой платой Arduino, обеспечивает защищенное соединение по протоколу Wi-Fi. Теперь разработчики получают больше возможностей для реализации безопасного и защищенного подключения различных приложений IoT, от потребительских устройств до носимой электроники, робототехники и высокотехнологичных устройств. «Сердцем» платы расширения является сертифицированный сетевой контроллер беспроводного интерфейса IEEE 802.11 b/g/n компании Atmel, входящий в семейство Atmel SmartConnect. Безопасность беспроводного соединения обеспечивается специализированной микросхемой аутентификации ATECC108, которая, имея встроенные механизмы шифрования и одно- или двухпроводной интерфейс управления, обеспечивает самый простой путь встраивания аппаратной аутентификации в проекты и позволяет разрабатывать полноценные и недорогие схемы безопасности в системах хост-клиент.
Сетевой процессор ATWINC1500 беспроводного интерфейса IEEE 802.11 b/g/n из семейства SmartConnect представляет собой завершенную и сертифицированную систему-на-кристалле с ультранизким энергопотреблением, оптимизированную для систем с батарейным питанием. В ATWINC1500 интегрированы Flash-память, коммуникационные интерфейсы (UART, SPI, I2C), усилитель мощности, малошумящий усилитель, коммутатор, подсистема управления питанием, стек TCP/IP, криптографические протоколы безопасности транспортного уровня и функционал SoftAP для организации программной точки доступа.
Подключение Arduino Wi-Fi Shield 101 к плате Arduino осуществляется посредством стандартных разъемов форм-фактора плат расширения Arduino, что говорит о возможности наращивания функционала и одновременного подключения дополнительных плат расширения.
Для работы с платой расширения разработчикам предлагается программная библиотека функций с открытым исходным кодом.


Фрагменты обсуждения: Полный вариант обсуждения »
• И что с ним делать? Лампочки с мобилы включать? Все же мое имхо, если навесить все на ардуино что нужно для работы того же wifi, ethernet и.п. - это уже далеко не оно, а приставка ко всему что к ней подключено. Как контролер чего-то с платой расширения gpio - самое то. Тупо превращать колеку в спринтера.
• А я встану на защиту Wi-Fi Shield 101, хоть и не пользуюсь Arduino. Применить можно где угодно. Особенно полезным, видимо, будет в embedded разработках с web-интерфейсом. В том числе и лампочками управлять – нет ничего зазорного, наоборот. Я, например, смотрю на эти платы в свете построения систем сбора данных. Как говорится, кто о чём. Вообще же, просто так интегрировать в своё устройство сетевой контроллер уровня ATWINC1500 довольно сложно. Плюс 256-битное шифрование с полноценной криптографией на ATECC108. Ведь при проектировании устройств СВЧ диапазона «с нуля» возникают даже элементарные проблемы, как-то качество плат и пайка QFN корпусов «со спичечную головку» при прототипировании. Не говоря уже о невозможности найти аналогичное WINC1500 комплексное решение «со всем на борту» (включая питание) и выходной мощностью 18dbm. Например, для тех же 2,4ГГц, но ZigBee, приходилось ставить CC2592, чтобы получить около 20dbm на выходе. Видел WiFi платы на MAX2837 и аналогах c многочисленной обвязкой, модули на LBP100 и т.п. Так что в общем ряду – очень полезная новинка получилась у Atmel. Вопрос, собственно, в цене. Ведь, как это часто бывает, «подаренный» в нагрузку с платой исходный код, по факту, может составлять 50% стоимости. Но учитывая общий уровень наценок на заказные м/с у местных поставщиков, скорее всего, будет дешевле купить такие вот платы через многочисленные Ардуино-магазины, нежели повторять эту схемотехнику на своей плате.

На английском языке: Arduino and Atmel Launch Secure Wi-Fi Connectivity for All Arduino Platforms
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман


Arduino and Atmel Launch Secure Wi-Fi Connectivity for All Arduino Platforms
Arduino and Atmel Launch Secure Wi-Fi Connectivity for All Arduino Platforms; Enables Unlimited Possibilities for Smart, Connected IoT Devices
Arduino LLC and Atmel Corporation announced the Arduino Wi-Fi Shield 101, a shield that enables rapid prototyping of Internet of Things (IoT) applications on the Arduino platform.
The cost-effective, secure Arduino Wi-Fi Shield 101 is an easy-to-use extension that can seamlessly be connected to any Arduino board enabling high-performance Wi-Fi connectivity. This new shield gives the design community more opportunities to securely connect IoT applications, ranging from consumer goods to wearables, robotics, high-tech devices and more. The Arduino Wi-Fi Shield 101 is powered by Atmel’s wireless network controller, part of the Atmel SmartConnect family. It also includes the ATECC108 device, from the Crypto Authentication family, which allows users to easily incorporate hardware authentication capability in their design.
Arduino Wi-Fi Shield 101
The Arduino Wi-Fi Shield 101 can be connected to any modern Arduino R3 board, enabling connectivity to the Internet using any traditional Wi-Fi access points. It is based on the WINC1500 802.11b/g/n network controller which features an integrated TCP/IP stack, TLS security and SoftAP for seamless provisioning.
Atmel SmartConnect-WINC1500 is an IEEE 802.11 b/g/n IOT network controller SoC. The WINC1500 connects to any Atmel AVR or SMART MCU with minimal resource requirements. The WINC1500 most advanced mode is a single stream 1x1 802.11n mode providing up to 72 Mbps PHY throughput. WINC1500 features fully integrated Power Amplifier, LNA, Switch and Power Management. The WINC1500 provides internal Flash memory as well as multiple peripheral interfaces including UART, SPI, and I2C.
It also features an Atmel authentication security device that can be used for keys, passwords or secret data. An open-source Wi-Fi library will also be available to enable users to write sketches that connect to the Internet using the shield. The Wi-Fi shield connects to an Arduino board using long wire-wrap headers which extend through the shield. This keeps the pin layout intact and allows other shields to be stacked on top.


atmel.com

radiolocman.ru


 

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by