Дата на обновяване:12.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене

           

 

ВАРИАНТ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА ХОРДИАЛНА ЦЕНТРОФУГА С РЪЧНА ДРЕЛКА                              

 д-р инж Иван Парашкевов, Плевен   

Статията е публикувана в сп. "Пчеларство" 2005/10/23-26стр./ , на сайта "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор. 

         След увеличаване на броя на пчелните семейства в любителския пчелин до и около 10 ...  30 изведнъж на преден план излиза проблема за автоматизирането на процеса на въртене на центрофугата за изпръскване на  меда, която до този момент е била задвижвана на ръка. Уголеменият пчелин довежда до увеличаването на количеството на пчелните пити, които пчелите запълват с мед. С това нараства и работата на пчеларя по време на медосбора и идва момент в който той не може бързо даизцентрофугира  питите и да ги върне обратно на кошерите. Проблемът не се нуждае от подробно обяснение, пчеларят и пчелите са неефективни в работата си и един от вариантите да се подобри ситуацията е като се доработи конструкцията на центрофугата. От друга страна продължителносттана медосбора е ограничена във времето и този времеви период трябва дасе посрещне с осъвършенствана центрофуга. Като се има предвид отбелязаното,   през есента, зимата и пролетта има смисъл да се направи доработване на наличната конструкция на хордиалната центрофуга и това да не се отлага за времето през което има медосбор. Този проблем не е нов. Не е новост и решението му. Нов за пчеларя е положителния ефект отнавременното му решаване.

         В статията е предложен вариант на доработка на пчеларска, хордиална центрофуга, като най – важната част от него е показана практически реализирана и доказала се на снимка.

Показана е ремъчната предавка, задвижвана от ръчната дрелка.

Основната цел, която се преследва с това осъвършенстване на конструкцията на центрофугата е да се покаже как с почти всички използвани, фабрично готови детайли и възли и малко

ентусиазъм и усилие от страна на пчеларя, може да се получи рязко повишаване на ефективността на труда му при изпръскването на меда през времето на медосбора. При това без да се влагат значителни средства, съизмерими с удвоената или утроена цена на непреработената хордиална центрофуга. Използваните конструктивни и технологични идеи савзаимствани от литературата с пчеларска и техническа насоченост.    

                            ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

         Преработената хордиална центрофуга се използва за механизирано изпръскване на меда, като в случай на спиране на електрическия ток (главно в отдалечени населени места), позволява бързо да се монтира дръжката за ръчно задвижване и с нея да се продължи до появането на тока.При няколкогодишната експлоатация на центрофугата се доказа, че пчеларят може да се заеме и с друг вид дейност през времето, което до този момент е използвал за въртенето и с ръка. В този случай няколкото десетки кошера на любителския пчелин, при необходимост могат да се обслужват и от сам човек без помощници.

 

                              КОНСТРУКЦИЯ

         Доработката на конструкцията на хордиалната центрофуга може да бъде реализирана от всеки пчелар, който е решил да променя и осъвършенства материалната си база.

         Спестена е механичната преработка на центрофугата (премахването на редуктора, изчисляването и изработването на шайби за ремъчната предавка с точно определен размер, които да заменят заводския редуктор). С други думи проблемът с осигуряването на необходимите обороти  е решен с помощта на готови електромеханични детайли и възли, главно като е даден приоритет на електрическата пред механичната му страна. Използвани са готови и експериментирани – двигател (ръчна дрелка), ремък от автомобил “Жигули”, малка шайба с външен диаметър  52     mm, от перална машина, голяма шайба с външен диаметър  275 mm (изработва се от гетинакс), регулатор на обороти, таймер, като последните два могат да бъдат изработени самостоятелно или набавени от пазара. Като двигател еизползвана ръчна дрелка,( мощност 500 – 600W), поради това, че лесно може да се влияе върху оборотите и.

         След несложна и евтина стругарска операция към ремъчната шайба от перална машина с външен диаметър  52     mm, се закрепва ос с диаметър около 8 mm и дължина  100  mm, за да може тази ос заедно с шайбата да се задвижва от патронника на ръчната дрелка. Голямата ремъчна шайба се изработва на голям струг от три парчета гетинакс (всяко с дебелина 5 mm), съединени с винтове и гайки. В средата на външната и част на същия струг се прави канал с формата и размерите на ремъка. В центъра на голямата шайба се монтира втулка с външен диаметър, съизмерим с външния такъв на оста на центрофугата на която е закрепена дръжката. На тази втулка трябва да има винт с който шайбата да се стегне за оста на мястото на дръжката. Към тази втулка  трябва да се закрепи  и голямата гетинаксова шайба. Необходимо е втулката също да се изработи на струг. Като такава може да се използва ремъчна шайба от лек автомобил, чиито център да съвпадне с центъра на гетинаксовата,  голяма шайба.   Двете се стягат с четири болта и гайки.

         Подразбира се, че ръчната дрелка е закрепена неподвижно, перпендикулярно на центрофугата заедно с електронния регулатор на оборотите и. Тъй като за човек на който професията му не е свързана с непосредствена работа с електрически ток, набавянето на регулатор на обороти може да изглежда несвойствено, то трябва да се отбележи, че същата работа може да се свърши с подходящ автотрансформатор, избран от електроспециалист.

         Тъй като се отчита възможното спиране на електрическия ток и необходимата еднаквост на оборотите на дръжката (около 60 об. в минута при задвижване на ръка), и оборотите на голямата шайба (вместо дръжката при наличие на електрически ток),  необходимата скорост на въртене на патронника  на дрелката се задава с регулатора на оборотите или с автотрансформатора. След като се задават обороти по – малки от номиналните на дрелката, значи, че се отнема част от мощността на двигателя и трябва да се провери дали останалата му е достатъчна да завърти центрофугата, която е заредена с пълни плодникови пити или магазинни такива.

         С това първата и най – важната стъпка в посока на механизиране на процеса на изпръскване на меда в центрофугата е направена. Следващатае желателна и позволява да се изключва двигателя автоматично, след няколко (например три или четири) минути.

         Свързването на ръчната дрелка към мрежовото напрежение ~220V/50Hz заедно с регулатор на обороти или към мрежов автотрансформатор, предполага изработването на малко електрическо табло, което трябва да бъде практически реализирано по несложна електрическа схема. Задължително е тя да бъде съставена и практически реализирана от специалист с достатъчна за целта квалификация.

Минималната конфигурация от елементи, които таблото трябва да съдържа са: 1. Мрежов, трипроводен шнур с “Шуко” щепсел и с дължина около 5 метра; 2. Автоматичен, мрежов предпазител  ~220V/10A; 3. Електронен регулатор на обороти за електрическа дрелка; 4. Индикаторни, глимлампи за напрежение ~220V/50Hz; 5. Tаймер 0 ... 10 минути/секунди с реле или друг вид силова част с която да се включва дрелката; 6. Входни и изходни лустърклеми; 7. Метална кутия, която се занулява.

         Таблото се изработва на гетинакс или текстолит с дебелина около 5 mm.

         УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

         ПЪРВО. При работа с електрически ток трябва да се спазват всички изисквания в тази област. Конкретно за доработената центрофуга е задължително включването на електрическото табло да става в електрически   изправен,   защитно  занулен контакт с мрежово напрежение ~220V/50Hz. Работещият с центрофугата да не стои бос на неизолиран или мокър под.  

Да не се работи с направеното електрическо табло с мокри ръце. Съставянето на електрическата схема и реализирането и да се извърши от квалифициран електроспециалист. В случай, че електронният регулатор на обороти е заменен с автотрансформатор, то за него се отнасят същите изисквания. Неговото местоположение трябва да бъде такова, че практи- чески да не може да бъде залят с вода, да не падне от вибрацийте на центрофугата, да причини токов удар.  Не трябва да се използват удължители или разклонителни контакти с мрежово напрежение ~220V/50Hz, които да се намират на пода около центрофугата, за да не бъдат заляти с вода при  съвместяването на няколко дейности от пчеларя.

         ВТОРО. Особена грижа е осигуряването на центрофугата, двигателя и електрическото табло с предлаганото устройство на достатъчна устойчивост по време на работа при запазване на удобно положение за оттичане на меда.

         ТРЕТО. По време на работа да се внимава в малкото разстояние между малката и голямата ремъчни шайби да не попаднат пръстите на ръцете, косите (при дълга коса) или част от работното облекло на работещия.

         ЧЕТВЪРТО. Когато се върти ротора на хордиалната центрофуга, трябва да се внимава с повдигането на предния капак на центрофугата за да се погледне в нея и да се провери как се изпръсква меда. Ако левия ъгъл на повдигнатия капак бъде увлечен от въртящия се ротор, то десния за части от секундата може да среже лицето или ръцете на работещия. Втози случай дрелката се блокирва,   започва да бръмчи и ще изгори,ако веднага не се изключи електротаблото на центрофугата. Роторът и се освобождава от капака,   който еспрял движението и.

 

      УКАЗАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

         След като ремъчната предавка, дрелката и изпробваното електрическо табло са монтирани в близост до центрофугата, редът за работа с тях е следният: 1. Включване на мрежовия щепсел в контакт с напрежение ~220V/50Hz. 2. Включване на мрежовия превключвател. Задаване навремето за въртене на центрофугата – например 4 min. 4. Задаване на предварително избраните обороти на голямата ремъчна шайба. 5. Натискане на бутона “СТАРТ” на таймера. Патронникът на ръчната дрелка се за върта и след 4 минути спира. От този момент нататък до приключване на работния ден може да се работи само с бутона “СТАРТ”. След приключване на работа се изключва мрежовият превключвател и мрежовият щепсел се изважда от контакта. Единствените промени, които могат да се правят са свързани с корегиране на оборотите на електродвигателя в посока на незначително увеличаване или намаляване от предварително уточнените такива.

         Елементарната проверка на оборотите на голямата шайба (вместо свалената дръжка), в първо приближение може да се направи, като на нея се залепи белег например от тиксо и с помощта на секундомер се преброи колко оборота ще направи белега за една минута. С регулатора на оборо- ти или с автотрансформатора се задават приблизително 60 оборота наголямата шайба. Ориентировъчно толкова са те и на дръжката, ако тя се върти на ръка. Тук е мястото да се отбележи, че това са приблизителни обороти и не са задължителни. Всеки пчелар може да използва същите или различни от тях в посока на увеличаването или намаляването им.

         Съществува много лесен, косвен начин за измерване и контрол на оборотите на дрелката, които устройват пчеларя и не довеждат до разкъсване на питите в центрофугата. С цифров или стрелкови волтметър за променливо напрежение се измерва напрежението, което се подава на дрелката от регулатора на обороти или от автотрансформатора. Ориентировъчно то е в границите от около 50 до 90 V. Тъй като оборотите непрекъснато може да се корегират (съществува такава възможност), не трябвада се надвишава една граница на напрежението (оборотите), забелязана от пчеларя, при която центрофугата все още  не вибрира заплашително и питите не се разрушават. Подобно е условието и за минималното напрежение (обороти) при което дрелката да може да завърти пълният с пчелнипити ротор. Волтметърът за променливо напрежение, с който ще се контролират (следят) тези две граници (минимална и максимална) се монтира на електрическото табло.  В литературата    е посочена и методика, как най – безопасно за цялостта на пчелните пити да се работи с хордиална центрофуга и по времето на изпръскването на меда да се задават “малки”, “средни” и “големи” обороти.

 

                          НЕДОСТАТЪЦИ

- При няколкогодишната експлоатация на ръчната дрелка (тя се използва и за други цели) се износват нейните въгленови четки и трябва да бъдат сменявани за да се върти патронника;

- Необходимост от монтаж на дръжката за задвижване на центрофугата на ръка при спиране на електрическия ток;

- Непрекъснато трябва да се следи за спазване на

изискванията по техника на безопасност.

 

 СтатияN33 на сайта:Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка с цел използването и за въртене на ротора на пчеларска центрофуга.      

 

 

Статия N42/10.12.07 Публикувана е статията - "15 схеми за управление на универсални електродвигатели с регулатори на оборотите от книгата на Р. Марстън "110 тиристорни схеми" с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N43/13.12.07 Публикувана е статията - "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка и на силата на осветление (с чешката интегрална схема МАА436) с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

 

Иван Христов Парашкевов

                                              

e-mail:ivanparst@dir.bg 

                              

 

                                  главна страница                                    горе

        

 
 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by