Дата на обновяване:06.09.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски  и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

                                                         назад

(подредени са едно под друго в Статията с N79_1)

Универсална, пчеларска рамка на Улянич
Н.В. Ульянич

Гравитационна хранилка за пчели
В.А. Никоненко

Изпит на зрелост при нападение от пчели
В.С.Шаров

Просто приспособление с колело от велосипед за преместване на кошери или части от тях                     Е.Ф. Янченко

Приспособление за хващане на майки
В.Д. Анферов

 

начало на Статия 79_1

Универсална, пчеларска рамка на Улянич
Н.В. Ульянич


Основните производители на пластмасови рамки с различни размери с изкуствена восъчна основа са компаниите Sierce (CAЩ) и Dabur (Непал). От тях може да се центрофугира мед, но не е възможно да се изрязва парче от питата. За получаване на мед в пита компанията Ross Rounds (США) произвежда кръгли секционни пластмасови рамки с комплект със специални кошерни рамки и корпуси. За работа с дървените рамчици с други конструкций и производители трябва да се овладеят технологията и метода на закрепването им между себе си. В който и да е случай те могат да бъдат ефективни само при интензивен медосбор.

Универсалната пластмасова, пчелна рамка на Улянич (заявка в Госпатент на Украйна N 20021210136) може да се използва за нееднократно отглеждане на пчели, складиране на нектар и прашец в нея, производство на мед – и

центрофугиран и мед в пита. При грижливо отношение, срокът на нейната експлоатация е вечен. Рамките се обновяват всяка година без специално оборудване. При превозване на кошери с пити с мед на каквото и да е разстояние, те не се чупят. Преди центрофугирането на меда, без да се безпокои пчеларя, че рамената и сще се счупят, може със сила да се тръскат пчелите. Мед в пита се получава от която и да е кошерна рамка, частично или напълно запълнена с мед, което е важно при слаб медосбор.
Двете половинки 1 на пластмасовата рамка (виж рисунката) трябва да се съединят така, че шиповете 4 (на всяка по 8 закръглени ребра) да влязат в отворите 5. Един лист вощуна (восъчна основа) с размери 260 х 420 мм, поставен между тях в нишата 2 дълбока 1 мм, ще бъде плътно притиснат. В средата на рамката – има преградки – разделители 3 с дебелина 2 мм – една хоризонтална и две вертикални.
Парчета от пита с мед с размери 100 х 125 мм, с тегло около 0,5 кг изрязвам с топъл нож или с предварително подготвена „фреза” (форма) с указания размер по продължение на пластмасовите преградки на рамката и я опаковам за продаване в прозрачни пластикови контейнери (опаковки) със съответстващия размер.
Универсалната пластмасова кошерна рамка на Улянич е направена от високо прочна пластмаса, подходяща за контакт с продукти, които се използват за храна. Нейните размери съответстват на стандартната рамка Дадан – Блат, но по желание на клиентите авторът може да измени конструкцията, така, че тя да подхожда за украинския кошер или за кошера на Лангстрот. Пчелите градят восъчните листове със същата скорост, както и в дървените рамки, запълват ги с мед, запечатват ги, а пчеларят решава, как да ги използва. Може да се изрежат три парчета мед в пита от горния ред на рамката. А останалото да се центрофугира.
След центрофугирането на меда, рамката се връща в кошера. Ако питите са потъмнели, те може да се изрежат и пуснат в преработка, след това да се разедини (разглоби) рамката на 2 половини, да се очисти от восъчните остатъци, да се постави между тях восъчен лист и да се върне рамката в кошера за изграждането и.Благодарение на преградките, вощината никога не се изгърбва, и пчелите изграждат пити с равни повърхности.
Дебелината на горната „летва” и долната „планка” на обикновената пчелна рамка в рамката на Улянич са намалени и съставляват в сума 21 мм, празно пространсво между долната планка и питата отсъства, затова и мъртвото пространство за преминаването на пчели от долния в горния корпус на кошера е намалено на 25 мм. Това е много важно при формирането на гнездото за зимуването му в два корпуса (долен – гнездови и горен медови).
Първата партида пластмасови, универсални рамки на Улянич е произведена през 2004 г.
Авторът кани всички желаещи да осигурят на себе си и на познатите си универсални рамки на Улянич за сътрудничество.

Сп. "Пчеловодство" 2004/N3

 

Гравитационна хранилка за пчели
В.А. Никоненко


Хранилката я правя от стъклени бутилки (съдържанието на които е използвано за консумация) и те имат капачки с винт. Премахвам херметичното уплътнение (подложка) от капачките, а отстрани на на капачката на височина 1 – 3 мм от нейната основа пробивам едно или няколко отворчета с диаметър фи = 1-2 мм. Техният брой и размер определят скоростта на постъпването на поставената в бутилката храна към пчелите. Наливам в бутилката сироп и завъртвам подготвената капачка. Преобръщам бутилката с дъното нагоре, отвивам капачката примерно на 3/4 от оборота – и хранилката е готова за работа. Главното е, отклонението и от верикалното положение да не е по – голямо от 15 градуса, иначе сиропа (или каквото е налято) ще се излива.

В такова положение, ако температурата не се мени и пчелите не вземат налятата храна, тя може да се намира в бутилката неограничено време. При всяко използване проверявам състоянието в което се намират отворите, тъй като пчелите често ги покриват с прополис. При транспортиране (на кошерите или на  

приготвените вече бутилки) капачките им ги завивам до края, понякога под тях поставям херметични подложки.
Може да се използват и други обеми и капачки. Например в капачката от пластика, отворите ги прогарям отстрани и капачката я вкарвам в бутиката на 1/2 – 1/3 от височината и, без да затварям отворите. В пластиковите бутилки правя отвори в гърлото и до капачката.
Количеството храна, която давам на пчелите, зависи от броя на отворите, техният диаметър, гъстотата на разтвора, температурата на околната среда, температурата в кошера. Например, за да може семейство, което заема 6 пити, ежедневно да получава в продължение на седмица по 100 г стимулиращо подхранване, му давам бутилка със сироп (1:1 ) с капацитет 0,7 л, затворена с капачка с две отворчета с диаметър фи = 1 мм (при температура на обкръжаващия въздух 8 – 10 С). да се увеличи дозата и времето за подхранване може, като се добавят бутилки с храна и като намали броят или диаметърът на отворите.
Вода, а така също разтвори на соли, лекарства, сироп от варени треви и др. трябва да се поставят в количество такова, че да стигне, затова в капачките трябва да има не по – малко от 3 отвора.
За фиксирането на бутилките (с налятата в тях храна) във вертикално положение съм разработил специална касета (виж рисунката). На рисунката е изобразена касета за кошер лежак с фалцове с дълбочина 20 мм. В нея може да се поместят пет бутилки 5 с капацитет 0,7 л, височина 280 мм и диаметър 80 мм. Раменцата 1, страничните стени 4 и дъното 6 съм ги изработил от дъски със сечение 80 х 15 мм, предната 7 и задната 3 стени – от фазер с дебелина 5 мм. Детайлите съм ги закрепил с гвоздеи. Отрязъците от проводници 2 съм ги протегнал през отворите в задните и предните стени. Задната стена напълно покрива сечението на кошера и затова касетата може и да се използва и като преградна дъска. През пролетта или при подхранването на слабите семейства я поставям в кошера, като обръщам към гнездото хранилката, а през лятото и есента – задната стена на касетата (тогава хранилката ще бъде извъм гнездото.
При използването на електроподгряване, преглеждането на кошерите може да се провежда при ниска температура на въздуха в удобно за пчеларя време, даже по време на неголям дъжд. Температурата в кошера ще се стабилизира в този случай не по – късно отколкото след 4 часа.
В касетата може да се поместят до 5 хранилки с различен капацитет и различно съдържание и напълване, а така също и твърда храна. При необходимост използвам две и повече касети в един кошер. Касетите може да се използват и през зимата, като пространството предназначено за бутилките се запълни със затоплящи материали.
Разработих касети и за други типове кошери. Отчитайки многофункционалността на конструкцията, се надявам че тя ще бъде полезна на пчеларите, особено в районите с нестабилен климат.
Превод от сп. Пчеловодство 2006/N8Изпит на зрелост при нападение от пчели
В.С.Шаров


В 5 – та книжка на сп. „Пчеловодство” за миналата година пчеларят Сидельников (г. Сергач) пита, как да се борим с лошите (и хора и пчелари), които за повишаване на медосбора упояват своите пчели, като ги довеждат до агресивно състояние. Такива пчели особено в период без паша, нападат чуждите пчелини, преди всичко на слабите семейства. След като унищожат половината от пчелите на нападнатия кошер, те стигат и до майката и я убиват и нея. Осиротялото пчелно семейство се предава на милостта на победителите и се включват в активното пренасяне на своя мед в гнездото на нападателите. След това следва нападение на останалите семейства от пчелина и така до край, докато на пчелина не останат само празни кошери с празни гнездови пити в тях.
Да се спре атаката, която е следствие от действията на такива пчелари е трудно, но възможно. След като забележите кражби в своя пчелин определете откъде е дошла бедата.

Семействата, които са нападнати ги пренесете в зимовник или подходящо помещение. На тяхно

място поставете празни кошери с пчелни пити с малко мед, само заради миризмата. От дебела хартия (картон) направете рупор с дължина 12 – 15 см с входен отвор фи 50 мм и изходен фи 8 мм, поставете по – тесния край в долния вход и от страни на рупора затворете входа с подвижна дъсчица или ламаринка (задвижката). Всички горни отвори се затварят. Пчелите крадци ще влизат свободно в кошера, а няма да могат да намерят изход, и до вечерта ще се съберат във вашите кошери – капани. Вече може да се почака и техният стопанин – организатора на това нападение. Така се дава урок на конкурентите и се взима изпита по зрелост в пчеларството.
Сп. „Пчеловодство” 2003/6

 

Просто приспособление с колело от велосипед за преместване на кошери или части от тях                     Е.Ф. Янченко

При преместването на моите кошери използвам самоделно приспособление с едно колело от велосипед (виж рисунката). За неговото самостоятелно изработване съм използвал предното колело 1 с вилката му от „изслужил времето си” велосипед за възрастни хора. Балката (т.е гредичката 3) на която се закачва кошера за да увисне и дръжките 4 с които управлявам колелото съм направил от стоманени тръби с диаметър 1,5 дюйма.

Закрепването на балката 3 към вилката на колелото съм осъществил със стягащи болтове М8 с помощта на стоманени пластини 2 с дебелина 3 мм. При превозването на кошер или на части от него, гуменото въже 6 и

ръцете на пчеларя работят като амортизатори, което е много важно както се подразбира за спокойствието на пчелите.
Сп. „Пчеловодство” 2007/10

 

Приспособление за хващане на майки
В.Д. Анферов


Съществува проблема за хващането на майката на пчелната пита, особено на младите майки, затова искам да разкажа как съм го решил.

Купих от аптеката спинцовка с обем 20 мл и предната и част я срязах под ъгъл (виж рисунката). Подбрах такъв ъгъл, че майката лесно да се помества в образувалото се овално място. На буталото 1 закрепих гъвкава пластмасова лента 2 с размери 15 х 50 мм и я прекарах през (между) два проводника 3, опънати на входа на

спринцовката, в тази и част където среза образува тъп ъгъл със стената и. При движението на буталото тази пластмасова лента си променя ъгъла на наклона и затваря отвора на спринцовката.
При прегледа на кошера намирам майката. С една ръка държа питата, с другата изваждам от джоба си спринцовката, захлупвам майката и, натискам на буталото, като придвижвам заслонката – лента. Майката е – в „капанчето”!
Изпробвах приспособлението и сам се удивих на лекостта и простотата за хващането на майките.
Сп. „Пчеловодство” 2006/ N7
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by