Дата на обновяване:26.10.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Пчелната майка без работа – пчеларят без мед
В.А.БУЛАВИН  Оренбургска област


Обменът на мнения е един от стимулите за движение напред и в областта на пчеларството. Искам да споделя своя многолетен опит за успешната си работа с пчелите. С Шаблоните в пчеларството не съм съгласен, смятам, че то изисква творческо отношение: във всяка местност има свои условия, всяко пчелно семейство е уникално, от багажа от знания на пчеларя и от неговите умения да ги прилага на практика зависи, колко майсторски той може да намери път към рационалното и продуктивно отглеждане на семейства. Безспорно е само едно утвърждение – колкото медоносната база е по – богата, толкова по – добре.
До 1990 г. аз живях в Таджикистан и използвах кавказки майки. През 1990 г, се преселих в Бугурусланкия район на Оренбургска област. Тук семействата ги отглеждам в кошери от типа Дадан – Блат в два корпуса. До излизането си в пенсия обслужвах 20 семейства и получавах от презимувало семейство от 25 до 90 кг мед. В настоящо време ние със сина ми обслужваме шестдесет семейства. Медопродуктивността на презимувало семейство е от 80 до 150 кг.
В първите ми години след преселването ми в Русия, през зимата държах пчелите в защитен от вятъра навес. След няколко години им построих зимовник. Семействата в него ги поставяме на три етажа и напълно отваряме горните и долните прилетни отвори, което ни помага да избегнем влажността. Изкарваме кошерите от зимовника в края на март или началото на април. Като правило , до 10 април семействата ги преселваме в чисти, още топли от прогарянето с бензиновата лампа кошери, поставяме по 1-2 леко нагрети пити с мед, съкращаваме гнездата, като вземаме незаетите от пчели пити, затопляме и оставяме кошерите за две седмици на спокойствие. Семействата, които са останали без майки, ги обединяваме с най – слабите. По – нататък по веднъж в седмицата даваме сироп с концентрация 1:1, добавяйки в него хлорист кобалт и мая. От началото на май месец при необходимост поставяме леко загрети пити с мед. От средата на май изземваме пити със запечатано пило и намиращите се на тях пчели за формирането на сборни отводки със сила 6-8 междини. След излизането на пилото в отводките, тъмните пити ги бракуваме, като съкращаваме гнездата до 4-5 пити. Основната цел на правенето на майските отводки – да не се допусне рояване на презимувалите семейства, и за целта е достатъчно да се направи една отводка от три презимували семейства.
Използваме поддържащ медосбор през месец май за максималното развитие на семействата, като обезпечаваме непрекъсната работа по отглеждането на пилото без допълнителни корпуси. Този прием възпрепятства натрупването на млади пчели в семействата, които нямат работа. Не разчитаме на качеството на ранните майки, ги заменяме впоследствие с такива, които са отгледани по – късно.
Майките ги отглеждаме, като използваме метода на подрязване на килийките с яйца. Семейството отглеждач го усилваме със запечатано пило. В качеството на нуклеуси използваме кошери – лежаци, разделени с три фазерни прегради на четири отсека. За през зимата в тях оставяме по едно семейство.
Използваме също и маточници от тиха смяна (ако ги има), а в първите отводки - и свищеви. При изземването на пилото, пчелите стимулират работата на майката, и ако тя не отговаря по необходимия начин, те изграждат маточници за тиха смяна. Тези маточници ги използвам с особено удоволствие, когато формирам нови отводки. Забелязах, че от старите родоначалнички в кошера, който намаляват темпа на снасяне на яйца, се отглеждат много добри млади майки. Майките като правило ги държа два сезона, някои ги оставям за трети и от тях се старая да отгледам продуктивно потомство.
С организацията на нови отводки се занимавам за да удържа пчелите в един корпус Дадан – Блат с 12 пити. Така постъпвам до началото на юни, до излизането ми в полето, и тогава когато отида на избраната точка в полето поставям вторите корпуси.
Разширението го провеждам така: повдигам няколко пити с открито пило във втория корпус и ги поставям в средата на гнездото, от двете и страни от тях поставям по пита със снесени яйца, а по – нататък – празни пити през една с рамки с восъчни листове за градеж.
Примерно на 10 юли гнездото напълно го пренареждам, като цялото пило го пренасям в долния корпус, а това, който не може да се помести го давам на отводките, (като предварително изтръсквам пчелите), където младите майки вече работят. Ако в младите семейства пилото е много, то формирам допълнителни отводки (също сборни), където след 4-5 дни врязвам 2-3 запечатани маточника. Тук пренасям напълно запечатаните пити с мед, за да не отидат за центрофугиране, а на тяхно място поставям рамки с восъчни листове.
По – нататък като правило, питите от горните корпуси пчелите ги запълват с нектар. Със узряването на меда изземвам запечатаните пити за центрофугиране, след освобождаването им от меда, старите и с неправилна форма пити ги бракувам и съхранявам в зимовника до есента. Разделителната решетка не я използвам, тъй като отгоре пчелите сами ограничават майката с донесения нектар, така също осигурявам разширени междини (в горния корпус оставям 11 пити), в долния корпус не поглеждам.
По време на главния медосбор с денонощен принос от 6 до 9 кг всички пити се оказват заети с нектар, което задържа работата на семейството. В този случай 2-3 пити без пчели давам на изоставащите семейства, а в замяна поставям рамки с восъчни листове.
За отводките, които работят на медосбора не съвсем в пълна сила не преживявам, тъй като ги използвам за обезпечаване на пчелина с пило.
Майките, които според мен, работят недостатъчно добре (при наличие на пчели), ги бракувам, а пчелите обединявам с други семейства. Майките, които 15 дни след като са излезли от маточника и не са започнали да снасят ги унищожавам без уговорки, така също и малките. При придаването на майките, използвам всички общоизвестни и много пъти описани в литературата начини. Предпочитам да придавам оплодени майки, в изкуствени маточници от вощина, а в отводките да врязвам маточници. Методът не е нов, използвам го повече от 40 години.
Главният медосбор у нас продължава като правило, от 20 юли до 18 август. След като той завърши снемаме корпусите, проверяваме за наличие на пило и яйца, сменяме старите и некачествени майки с млади. Всички семейства обработваме против вароатоза. Даваме по 6-8 л захарен сироп 1:1,5 (в хранилки, които са поставени вместо иззета пита с мед).
Към 5 септември връщам пчелина в къщи. През септември подреждам гнездата за зимата. Отбелязвам семействата с пити с малко мед и с пило. В тях оставяме тези пити в края на гнездото, следим, за това, майката да се окаже в средата на гнездото, а след излюпването на пилото ги изземваме и ги отнасяме в склада до пролетта.
На семействата с малко мед при необходимост поставяме пълномедни пити. Зимното кълбо го формираме, като съкращаваме гнездото до 8-9 пити и ограничаваме отстрани с прегради от фазер.
Между страничната стена на кошера и преградата от фазер оставяме празно място от 2-3 см за циркулацията на въздуха. Отгоре напречно на питите поставяме рейки с дебелина 1-1,5 см, с дължина 15-20 см. Покриващото платно го сменяме, ако е с дупки по него. Вместо затоплящи възглавници използваме ушито одеалце с дебелина 3-4 см. Капаците са ни стегнати с желязо. Имат места за конвекция на въздуха.
Своята цел виждаме в това да натоварим майката с работа. Като има пчели – ще има и мед. Майките ще работят, ако имат фронт на работа и „обслужващ персонал”. Ако пчелите се роят, значи ние не им даваме да работят. За мен това е аксиома. Има най – различни методики. Смятам, че в нашата методика има рационално зърно.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by