Дата на обновяване:14.09.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
 

Индикатор тока аккумуляторной батареи(Индикатор на големината на тока на акумулаторната батерия)


Правильная эксплуатация автомобильной аккумуляторной батареи — залог длительного срока ее службы и нормальной работы всей системы электропитания. Контроль режима зарядки-разрядки батареи позволяет вовремя предпринять необходимые профилактические меры, а также следить за исправностью генератора, стартера, электропроводки.
Индикатор измеряет падение напряжения на проводнике, соединяющем минусовой вывод батареи с корпусом автомобиля. Этот проводник включен в резистивный измерительный мост R1—R5, что позволяет снимать с моста разнополярные сигналы и усиливать их ОУ с однополярным питанием. В цепь отрицательной обратной связи ОУ DA1 включены логарифмические диоды VD1—VD4, которые рас ширяют пределы измеряемого тока, позволяя измерять даже ток, потребляемый стартером при пуске двигателя.


Регистрирующим прибором может служить любой магнитоэлектрический миллиамперметр или микроамперметр, имеющий шкалу с нулем- посредине, например, М733 с током полного отклонения стрелки 50мкА. На шкале удобнее всего разместить равномерно три метки справа и слева от нуля: 5 А, 50 А и 500 А. Питает индикатор параметрический стабилизатор на напряжение 6,6 В. Правый по схеме вывод резистора R5 оставляют постоянно подключенным непосредст венно к минусовому выводу батареи.
Для градуировки шкалы индикатора сначала подают на него питание непосредственно от батареи аккумуляторов и подстроечным резистором R4 устанавливают стрелку микроамперметра на нулевую огметку. Затем при выключенном ключе зажигания (с целью исключения протекания неконтролируемого тока батареи) плюсовой вывод батареи через мощный (около 60 Вт) резистор сопротивлением 2,4 Ом соединяют с корпусом автомобиля и подстроечным резистором R7 устанавливают стрелку на отметку 5 А. После градуировки плюсовой вывод питания индикатора подключают к плюсовому проводу бортовой электросети автомобиля. Проверять градуировку на токе 50 и 500 А нет необходимости.

 

cxem.net

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by