Дата на обновяване:06.07.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Автоматическое выключение ~220 AC нагрузки на 555 таймере (Автоматично изключване на ~220 AC електрически товар с помощта на ИСх 555 таймер)


Нижеприведенная схема обеспечивает автоматическое отключение нагрузки от сети переменного тока 220В по истечении 20 минут времени. Основой схемы является широко распространенный 555 таймер, работающий в моностабильном режиме. Запуск таймера начинается после кратковременного нажатия кнопки S1.
 


Нагрузка отключается при помощи симистора, после того, как конденсатор С2 зарядиться приблизительно до 2/3 от напряжения питания. Это время составляет приблизительно 20 минут. Меняя емкость, можно уменьшать или увеличивать время срабатывания. Конденсатор С2 должен иметь малый ток утечки, иначе он может никогда не зарядиться до требуемого значения и выключение не сработает. Питание микросхемы 555 таймера осуществляется при помощи однополупериодного выпрямителя (диод D1), балластного резистора R1, стабилитроне D2 и сглаживающем конденсаторе С1.

Список радиоэлементов
Скачать список элементов (PDF)http://cxem.net/house/plPDF/1-322.pdf


Оригинал статьи

Delayed Automatic Power OFF
This circuit is build with the 555 IC and will automatically turn off the power after 20 minutes. You can use the circuit to turn off the porch light after you lock the house or similar other uses.

The 555 timer is operated as a monostable and a momentary push on S1 switch makes the output go high which triggers the triac and makes power available in the socket.
The IC output goes low again when C2 has charge up to 2/3 of the supply voltage. This process takes about 20 minutes. C2 should have low leakage otherwise it will charge very slowly and in cases of excessive leakages may not charge to full value at all. Power supply for the timer is provided by half wave rectifier D1, voltage dropping resistor R1, zener diode D2 and filter capacitor C1.
Automatic Turn OFF Power Circuit Schematic


 

cxem.net

ELECTRO SCHEMATICS

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by