Дата на обновяване:03.04.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Arduino Uno. Подключение ИК-приемника (Arduino Uno. Включване на  ИЧ-приемник)


В сегодняшней статье будет рассматриваться подключение ИК приемника TSOP34836 к плате Aduino UNO. Для этих целей можно применить любой имеющийся у вас приемник, совместимый с вашим пультом по частоте. Назначение выводов показано на рисунке.

1. Vout – выход приемника.
2. GND – «земля», общий провод.
3. Vcc – питание.


Передача данных от ИК пульта к приемнику осуществляется по протоколу RC5, представляющий из себя последовательность импульсов. Подключение осуществляется по следующей схеме.


А собрав, получаем примерно следующее:


Для обработки данных, передаваемых пультом, используем библиотеку IRremote, данная библиотека прикреплена к статье. Вставляем следующий код:


#include "IRremote.h"
IRrecv irrecv(11); // Указываем пин, к которому подключен приемник
decode_results results;

void setup()
{
Serial.begin(9600); // Выставляем скорость COM порта
irrecv.enableIRIn(); // Запускаем прием
}

void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) // Если данные пришли
{
Serial.println(results.value, HEX); // Отправляем полученную данную в консоль
irrecv.resume(); // Принимаем следующую команду
}
}


Теперь в консоле COM - порта можно наблюдать код нажимаемой клавиши в HEX.


Вот и все, теперь можно использовать эту схему в ваших устройствах. Ниже приведен пример одного из практических применений ИК - приемника.
В качестве демонстрации будет показано, как с помощью ИК-пульта управлять сервомашинкой.
Схема устройства:


Вот так оно должно выглядеть:


Для работы устройства используем следующий код:


#include "Servo.h"
#include "IRremote.h"

IRrecv irrecv(11);
decode_results results;
Servo servoMain;

int servPoz = 90; //Начальное положение сервы
int lastPoz = 0;

void setup()
{
irrecv.enableIRIn();
servoMain.attach(10); // Servo присоединен к 10 выводу
servoMain.write(servPoz);
}

void loop() {
if (irrecv.decode(&results))
{
int res = results.value;
Serial.println(res, HEX);
if(res==0xFFFF906F)// Если нажата кнопка "+"
{
lastPoz=res;
servPoz++;
servoMain.write(servPoz);
}
else if(res==0xFFFFA857)// Если нажата кнопка "-"
{
servPoz--;
lastPoz=res;
servoMain.write(servPoz);
}
else if(res==0xFFFFFFFF)// Если кнопку удерживают
{
if(lastPoz==0xFFFF906F) servPoz++;// Удерживают "+"
if(lastPoz==0xFFFFA857) servPoz--;// Удерживают "-"
servoMain.write(servPoz);
}

irrecv.resume();
delay(100);
}
}
 

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=TIqG9XlhV_k

 


Прикрепленные файлы:


IR.rar (123 Кб)

 

cxem.net

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by