Дата на обновяване:18.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ДОХОД ОТ КОШЕРИТЕ В КАКВАТО И ДА Е ГОДИНА

А.Селицкий

Годините с големи отклонения на температурата от обикновеното ниво – не са рядкост в Белорусия. При климат, който неблагоприятства медосбора, на семействата им е трудно да съберат големи запаси от мед. Обаче, пчеларят трябва да се учи да получава доход в каквато и да е година, като се надява на своите сили и знания.
В Северо – Западния регион и в Белорусия през последните 20 години на отминалото столетие имаше три сухи години и една  много дъжделива и с вятър година. Как в неблагоприятните условия да не останеш без мед и печалба?
Aз, като за начало приемам за аксиома, положението, че за пчелите няма лошо време. При това годините без медосбор не идват една след друга. Или ще завали, или ще засуши , или е хладно, или има вятър, но суша три години под ред няма. Задачата на пчеларя – икономически ефективно да сработи в създапите се природни ситуации.
Продуктивното използване на медосбора се гарантира от комплекс от мероприятия:
замяна на плодната майка със зрял маточник; увеличение на пчелина за сметка на ускореното размножение на семейства рекордисти; организирането на семейства медовици; разкрупняването на пчелина на голяма територия; подвижно пчеларство в съседни региони и области; дресировка на пчелите на определена паша.
В началния период на сушата се съхранява отделянето на нектар от растенията; ограничението на яйцеснасянето на майката през това време – е способ да се запасим с мед. Изолацията на плодните майки на две – три пити след разделителна решетка за 1 седмица до предполагаемите дъждове, също значително ще увеличи броят на излитащите за медосбор пчели.
Понякога в силните семейства е полезно да се отдели майката и да се предостави на пчелите възможността сами да си отгледат нови. Полученото прекъсване в отглеждането на пило, семейството използва за събирането на нектар. Следва да се каже, че не всички семейства на които е взета майката бързат да се запасят с рекордни количества нектар. При внезапна загуба на майката, някои семейства, въобще прекратяват работа си и изпадат в състояние, при което се опитват по всички възможни начини да икономисват сили и кърмови ресурси, и въобще не се втурват за създаването на нови.
При много високи температури, да се избегне рояването в препълнените с пчели семейства е съвършенно нереално. Разрушаването на маточниците, доброто проветряване, работата с кошерите, най – често завършва с естественото деление на семействата, затова по – добре е пчеларя в сушата да не се бори с рояването, а да го използва за увеличаване на пчелина.
В най – сухите години, неплодните майки на рояците втораци, трети и следващи по – малки се използват за получаване на допълнителни отводки и нуклеуси. От пилото и нелетните пчели на майчиното семейство формират два или три нуклеуса в един кошер, които взаимно се топлят един друг. На всеки дават неплодна майка или зрял маточник, чаша медени отпадъци и чаша с вода. Докато майките се оплодят, семействата малко се усилват, времето успява да се измени на благоприятно.
Медовата продуктивност на пчелина е пропорционална на броя на майките помощнички. Усилените с пило и пчели отводки дават мед наравно със зимувалите семейства, a сумарно, разделените в големия пек семейства, ще съберат мед повече, отколкото тези на които пчеларят е попречил да се роят.
Много прост и надежден начин да се размножават семейства, според мене е деленето на роя на части. При това не е необходима висока квалификация: образуваните семейства са жизненоспособни и издържат значително повишение на околната температура. На всеки такъв изкуствен рой, давам плодна майка, четири – пет пити с пчели и една – две с пило на различна възраст от което и да е здраво семейство, вощина за корпус, който да е в запас; снабдявам ги със чаша вода и литър разтворени медови отпадъци. Роевите пчели притежават голяма работоспособност, но да се злоупотребява с това не следва. Затова след няколко дни „ройчетата” ги подсилвам с пчели и с пило.
Ако нямам време, от приготвилото се да се рои семейство вземам майката и три пити с пчели, добавям пита със запечатано пило, две с вощина и празна пита, която е запълнена с чаша вода и две чаши меден разтвор от медени отпадъци. След седмица отводката я подсилвам с една – две пити запечатано пило от редовно семейство. След седмица, кошерът с майчиното семейство, отнасям на края на пчелина, а на негово място поставям два кошера. Във всеки давам по две пити с пило с наличните на тях пчели, две с мед, добър маточник. Летящите пчели, които се връщат на старото си място от пашата, влизат в новите кошери. Ако в някой от тях влизат повече пчели, то аз го премествам с 1 метър на страни. След 1 ден в семействата попълвам хранителните запаси., а след 12 им правя преглед: тези в които майките са започнали да снасят яйца ги подсилвам с пчели, зряло пило, добавям мед и перга.
На пчелина позволявам да се роят не повече от една трета от семействата. Пчелите от късно дошлите в роево състояние семейства използвам за подсилване на отводките и нуклеусите с неотдавна оплодилите се майки.
За изкуствено размножение отделям също не повече от една трета от семействата, която може и да се увеличи, ако температурата на въздуха е много голяма, но не повече от половината на числеността на семействата. При това използвам най – силните от тях.
Семействата – гиганти деля на четири до осем части, средните на три части или на две еднакви части.
Останалата половина служи за подсигуряване и получаване на мед  за храна на пчелите и перга. В семействата, предназначени за подсилване на отводките, не държа повече от 12 пити в лежак и не повече от 10 в многокорпусен кошер. Пилото в редовно семейство оставям само на шест пити, с останалите подсилвам отводките и изравнявам силата на семействата на пчелина.
Примерно 10% от семействата отглеждам като медовици. В тях специално от отводките пренасям младо открито пило. В началото на медосбора формирам още 20 – 30% семейства медовици, които ще осигурят недостигащото количество мед за храна на пчелите и не много стоков мед. Вместо вземаните от медовиците пити, поставям вощина. В някои случаи при продължителна суша или рязко захлаждане, вощината не я поставям подред, а я редувам с пило.
От момента на появяването в отводките на яйца, гнездата постепенно ги разширявам, като поставям пити с пило от едната страна. След месец силата на семействата се изравнява и новите отводки може да се използват за медосбор и за подсилване на отводките от следващата партида.
В тези случаи, когато се съхранява, поне малка паша, деля пчелина на части и всяка я
превозвам на отделна точка (място). Може да се получи стоков мед значително повече, ако около точката от рано се засеят медоносни растения със силно нектароотделяне и продължителен период на цъфтеж: (руско найменование – донник, василек, мордовник, змееголовник, фацелия, огуречную траву, шалфей, мята и др.).
Значително добавяне на количеството на стоковия мед получавам при превозването на най – силните семейства на медосбор в съседните области. Проблемите с подвижното пчеларство е разгледано в редица статии и книги, затова на него няма да се спирам.
За мобилизиране на пчелите за събиране на нектар, провеждам дресировка. От най – силните семейства, първия донесен нектар го тръсквам в семействата със средна сила и в слабите, които по – късно намират източника на нектара. Този метод позволява да се активизира работата на пчелите в посока по – слабо посещавани медоноси. Той е прост и е достъпен даже за начинаещите пчелари, които нямат достатъчно опит. Обаче има и друго. Например дресировката с ароматизирана вода, или класическия начин – използване на ароматизиран сироп. За да се придаде мирис на водата в поилката, в баката с водата поставят първите цъфнали билки от интересуващия пчеларя медонос. При това трябва поне 5 пъти през дена да се сменят със свежи. За ароматизиране на сиропа, първите цветове за които стана дума вече по – горе се събират след обед или близко до вечерта и ги почистват от зелената част. Подготвената по този начи суровина в количество равно на една трета от необходимия обем на готовия сироп, поставят в буркан и го заливат с топъл (35 С) 50% - ен захарен сироп и го оставят за през нощта, а в 6 часа сутринта го раздават на семействата по 100 – 150 г.
Друг вариант - ароматизиран силно миришещ на растителни масла чай (от мента, лавамдула)- 50% сироп наливат в питите и поставят в силно семейство. Когато на питата се преместят няколко десетки пчели, заетите с пчелите пити ги преместват в сандък и чакат, до като тук налетят много събирачки на нектар. След това сандъка постепенно го преместват към необходимия за опрашване участък, като се премества със всеки преход на 100 метра. Запасите със сироп в питите се попълват на място. Когато пчелите привикнат да летят на територията на масива, примамката се заменя на сироп с мирис на нужното растение; питите запълнени с ароматизиран сироп с ароматите на цвета се разнасят из учасъка с цъфтящите цветя. Пчелите продължават да ги посещават, а когато ароматната примамка свърши, се превключват на живите цветя. Някои пчелари – любители за примамване на пчелите, поставят свежи цветя на прилетните дъски.
Във всички случаи на капризи на времето, трябва с полза за пчелина да се използва създалата се ситуация.Превод от "Пчеловодство" 2003г./N3:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by