Дата на обновяване:16.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

КОМПЮТЪРНА, ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА „ПЧЕЛА-1”

А.Ю. Папичев сп. „Пчеловодство” 2003г./N1

Завърши пчеларският сезон 2002г. Удачен ли беше той или не, за всеки е различно. Но за тези, които работиха с компютърната програма „Пчела” и са използвали всички нейни функции, сезонът протече удачно. За да не затормозявам читателите с приказки, ще премина към конкретни числа и резултати. Независимо от това, че съм автор на програмата, към оценка на работата и ще се отнеса повече от строго.
Програмата напълно беше завършена към началото на сезон 2002г., но в 2001г. още непълната версия работеше като дневник на пчелина. Това ми позволи да имам всички необходими числа за сравнение на сезоните през 2001г. и през 2002г. Испитанията на програмата преминаха на пчелин в Костромска област.

За начало да сравним климатичните условия на лято 2001г. и лято 2002г. Ако внимателно анализираме таблицата, можем да отбележим, че април, май и юни по климатични условия, приблизително бяха еднакви. Юли през 2002г. беше малко продуктивен за пчелите, заради сушата и отсъствието на паша от липата, което основно
повлия ма главния медосбор.
В 2002г. пчелните семейства на пчелина разделихме на две. Едната половина е експериментална – с нея аз напълно работих по програмата със задължителното изравняване на семействата по пило през пролетта, втората половина е контролна, с пчелните семейства от нея работих без да използвам основните функции на програмата (използвах само дневника). Да се пише наново за всички функции на програмата, няма смисъл, може да погледнете в Интернт на адреса на сайта „Пчеловодный портал”
http://www.euro-honey.com
Предполагаше се, че с помощта на програмата, а именно с функцията изравняване на семействата по пило и мед през ранната пролет, ще доведе до увеличаване на продуктивността на семействата от 1,5 – 2 пъти по отношение на контролните семейства и резултатите, получени през 2001г., а така също като се отчетат показателите на другите пчелари в района за двата сезона. При разработването на програмата, аз нищо не съм изобретявал, а само съм внедрил перспективните идеи, отработени от поколения пчелари, а по – точно действах по метода на немския пчелар Прайс, който с успех е бил използван още през XIXв., метод, който се изразява във изравняването на семействата. Прайс е писал: „Изравняването е ефективно от началото на април до края на май”. През този времеви период, той е делил своя пчелин на 3 групи, които са различни по брой групи семейства. Първата се е състояла от най – силните семейства и се използва за да се взимат пити с пило за да се поставят в слабите семейства от третата група; втората група са пчелни семейства със средна сила и те трябва да се развиват самостоятелно. Основното условие за успеха на работата, по мнението на Прайс, се състои в това, пчеларят да има изравнени семейства пред рояването и главната паша. Това не веднъж е подчертавал и най – знаменитият практик на Германия – Гравенхорст, независимо от това, че по този въпрос съществуват различни мнения.

Бележка при превода: как да се извърши изравняването с помощта на пчеларската програма Пчела - 1 и компютър е показано практически с пример от реален пчелин  и е обяснено в статия N17 на сайта

N17/01.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

Веднага ще кажа, че да се изравняват на око всички семейства на пчелина не е възможно, може само на части (3-4 семейства) и то за съжаление това не се получава при всеки пчелар, от тук и различната трактовка на дадения метод. Компютърът го е решил този проблем. Разликата, максималната по пило може да бъде 200г, а в болшинството случаи, практически няма такава. Трябва само на пчелина да се преместят питите в кошерите, както е препоръчала програмата. Препоръчвам да се прави изравняване през ранната пролет, една две седмици след подробния пролетен преглед на семействата. През лятото с тази работа не се занимавам, независимо, че при необходимост, това може да се прави и лятото, както го е правил и Прайс.
Същността на изравняването се състои в това, че всички семейства, да се окажат в началото на медосбора силни. Напомням: без изравняване работят само тези семейства, които са със средна сила; слабите работят сами за себе си, а не за пчеларя; силните преминават в роево състояние и на тях не им е до медосбор, макар, че пчели има повече от достатъчно.
Изравняването издърпва отслабналите през зимата по различни причини семейства до семейства със средна сила и забавя бурното и ненужно на дадения момент развитие на силните семейства. Главното условие на изравняването – това е възрастта на майките. Те трябва да бъда на една или на две години. Трябва да отбележим, че след изравняването, значително се понижава процентът на поразеност на пчелите с аскосфероза и аспиргелоза, тъй като това са болести на слабите семейства! Силните най – често се справят с болестите самостоятелно и без използването на лекарствени препарати, което съшо не е маловажно.
Има ли отрицателни страни описания метод? Има. Компютърът изпълнява теоретичното изравняване на семействата за броени секунди, на практика, това е достатъчно трудоемък процес, но, ако се отчете повишаването на продуктивността на семействата в 1,5 – 2 пъти, свеждането до не на рояването и повишаването на съпротивителните сили на пчелите към болести, то времето и силите, загубени еднократно през пролетта се възвръщат с лихва в края на сезона.
Искам да обърна внимание на пчеларите, които се занимават със селекционна работа, не трябва да правят изравняване при работа с племенните семейства, тъй като това ще затрудни по – нататък бракуването на слабите семейства. Тази технология е непригодна и за пчелини, които са неблагополучни по редица заболявания.
Моята цел, както и на много други пчелари, е да получа максимална медопродуктивност на пчелина, без да увеличавам броя на семействата или да обединявам няколко от тях в един кошер – медовик и т.н. Аз поставих пред себе си малко по – друга задача – да получа висока медопродуктивност при обикновено отглеждане на пчели в кошери с каквато и да е конструкция, но не за сметка на увеличението на пчелина, а точно обратното, като използвам минимум семейства, които са способни да съберат мед толкова, колкото събират два пъти по – голям брой семейства в съшите кошери на пчелините на други пчелари в същата местност. Например на своя пчелин през 2002г, в условията на суша от едно семейство средно съм получил 46 кг стоков мед, а други пчелари, които нищо не знаят за изравняването и не използващи програмата „Пчела”, от едно семейство средно за пчелина са получили само 18 кг мед. А сега да предположим, че само 10 семейства от моя пчелин след изравняването през пролетта са ми донесли стоков мед 460 кг. На другите пчелари, за да наберат това количество продукция, ще са необходими 25 семейства. Впечатлява ли? Възниква въпросът: Защо пчеларят да държи огромно количество пчелни семейства с лоша медопродуктивност, за сметка на прилагането на стандартната система за отглеждане на пчели, огромен брой кошери, пити, площи за разместването и, когато е възможно да има минимум семейства със същата поставена задача по медосбор, но работещи в пълна сила.
Изравняването ще увеличи медопродуктивността на който и да е пчелин в каквито и да са условия! То е нужно и трябва да се прилага на практика, ако отглеждаш пчели не само за душата, но и за получаването на реални доходи.
През 2002г. след използването на изравняването при мен на пчелина нямаше семейства с по – нисък (по – малък от 24 кг) медосбор. При отглеждането на пчели без изравняване през 2001 – 2002г., броят на семействата със същия медосбор на моя пчелин и на пчелините на местните пчелари се колебаеше в границите от 22 до 92%.
След изравняването, на моя пчелин, процентът на семействата с медосбор от 50 до 75 кг нарасна от 11% (през 2001г.) до 28,5% (2002г.). За съжаление, на контролния пчелин през 2002г, такова ниво на медосбор не се удаде да постигна.
При еднократно изравняване 64% от семействата през пролетта, 50% имаха стоков мед над 40 кг мед. Това в условията на сушата на лятото на 2002г! 26% от семействата не сме изравнявали, тъй като те първоначално бяха средни по сила семейства (в това число влязоха и племенните).
Средният показател за медосбора по пчелина през 2002г. беше 46 кг след изравняване и 18 – 20 кг на лонтролния пчелин без изравняване. На моя пчелин нямаше рояване, както без изпавняване, така и с него. Това е свързано с факта, че на продължение на много години, ежегодно правя отводки и сменям майките с по – млади, макар, че след изравняването процентът на отводките се намалява.
Получаването на първия стоков мед след пролетното изравняване през 2002г. изпреварва с три седмици контролните данни и данните за сезона 2001г., а три седмици са съществен срок при краткото лято.


Програмата може да се поръча на сдрес: 157202, Костромская обл., г.Галич, ул. „Лермонтова”, д. 18, кв.41.
E-mail: apis@euro-honey.com A.Ю. Папичев
             apis@euro-honey.ru
 
Превод от "Пчеловодство" 2003г./N1 - Иван Парашкевов

Други интересни неща за използването на пчеларските програми Пчела - 1 и Пчела - 2 на пчелина може да се прочетат от предложените по долу 10 статии, които са публикувани на сайта:

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

N36/ 02.12.07 Публикувани са "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

N35/29.11.07 Публикувани са "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

N34/24.11.07 Публикувана е статията на Ралица Петрова - "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

N20/07.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

N19/05.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

N18/03.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

N17/01.08.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов -"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

N16/30.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

N15/28.07.2007  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by