Дата на обновяване:15.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

МАГАЗИННИТЕ  НАДСТАВКИ

 

В.И. Лебедев, Е.А. Мурашова

 

За пръв път в света П.И. Прокопович в 1814 г. създаде разглобяем рамков кошер и той предложи едновременно да се използва в него разделителна решетка, която изключва отглеждането на пило в магазинната част на гнездото, което позволи да се получава висококачествен мед в светли пити, който продължително време не кристализира.
Напомняме за редица практически проблеми, които могат да се решат благодарение на използването на магазинните надставки, за това е известно още от времето на Прокопович.
Магазинните надставки с използването на репеленти позволява да се взема меда от семействата, като се вземат целите надставки, а не отделните пити, което рязко облегчава труда на пчеларя, повишава неговата производителност и увеличава броят на обслужваните пчелни семейства; позволява да се изцентрофужи меда от надставката без да се вадят питите от нея, което даже повишава производителността на труда на пчеларя; в магазинните пити майките не снасят яйца, затова в тях няма пило, вследствие на което питите не стареят, те могат да се използват без замяна в течение на 15 – 20 години и те си остават светли; в тях получават по – качествен светъл мед, отколкото в гнездовите пити, който продължително време не се кристализира; упростява се натрупването на питите на пчелина, расте материалната база от пити, което е особено важно в условията на крупното производство; в тях по – бързо узрява нектара, а при неустойчиво време по – малко се охлажда гнездото; да поставя и да взема магазинните надставки може само един човек, за същата работа при снемане на корпуси са нужни двама човека (масата на корпуса с мед 35 – 40 кг, а магазинната надставка с мед е 18 – 22 кг.); упрощава се разширението на гнездата и подготовката им за зимата; магазинните пити по – леко се разпечатват с виброножове, те са здрави и не се се късат при разумна експлоатация в центрофугата, нито при превоза и; позволяват да се получи мед от пита (неразпечатан), без особенно, големи загуби на работното време. Всяка добре запечатана пита може да се разреже на парчета с какъвто и да е размер, да се поставят в буркани и да се залеят с изцентрофужен мед. Това подчертава неговата натуралност, затова в такъв вид зад граница се продава в голямо количество. Парче запечатан мед в пита може да се завие в полиетиленово парче, а след това да се опакова в красиво оформени картонени, дървени (пластмасови) кутии, керамични вазички.
С магазинни надставки се комплектоват и многокорпусните кошери, и лежаците и кошерите от типа Дадан – Блат. Те служат за разширение на обема на гнездото с пчели по време на медосбора. В тях се поставят по – малък брой пити, от колкото в основните корпуси (8 – 10 броя) в зависимост от типа на кошера). Вследствие на това, пчелите изграждат по – дълбоки килийки и майката не снася яйца, следствие на което пчеларят може да не поставя разделителни решетки. При необходимост, магазинните надставки може да се съединяват по две и да се използват вместо корпуси, като се запълват с обикновени гнездови пити.

 
Превод от "Пчеловодство" 2004г./N3:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by