Дата на обновяване:25.07.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
 

Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2153 (200-500Вт)(Импулсен източник на захранване за НЧУ, реализирано с ИСх  IR2153 (200-500Вт))


Представляю вашему вниманию импульсный источник питания для УМЗЧ на популярной микросхеме IR2153.


Данный блок питания обладает следующими достоинствами:
- Защита от перегрузок и короткого замыкания как в первичной обмотке импульсного трансформатор, так и во вторичных цепях питания.
- Схема плавного пуска ИБП.
- Варистор на входе ИБП защищает от повышение сетевого напряжения выше опасного значения и от подачи на вход 380В.
- Простая и дешевая схема.
Основные технические характеристики ИБП (характеристики приведены для моего конкретного экземпляра):
Номинальная выходная мощность - 200Вт (до 500Вт с более мощным трансформатором)
Программная выходная мощность - 300Вт (до 700Вт с более мощные трансформатором)
Рабочая частота - 50кГц
Выходное напряжение - 2х35В (можно получить любое необходимое выходное напряжение в зависимости от намотки трансформатора).
КПД - не менее 90% (зависит от трансформатора)

Кликните для увеличения


Управляющая часть ИБП является стандартной и взята прямиком из даташита на IR2153.
Схема ИБП включает в себя так же: защиту от перегрузок и КЗ. Защита может быть настроена на любой необходимый ток срабатывания с помощью подстроечного резистора - R10. О срабатывании защиты свидетельствует свечение светодиода HL1. При активной защите, в аварийном состоянии ИБП может находится сколько угодно долго, при это он потребляет ток такой же как и на холостом ходу без нагрузки. В моей версии защита настроена на срабатывание при потреблении от ИБП мощности 300Вт и более. Это гарантирует то, что ИБП не будет перегружен и не выйдет из строя в результате перегрева. В качестве датчика тока в данной схеме используются резисторы включенные последовательно с первичной обмоткой импульсного трансформатора. Это позволяет отказаться от трудоемкого процесса намотки токового трансформатора. При КЗ или перегрузке, когда падение напряжения на R11 достигает заданной величины, такой величины при котором на базе VT1 напряжение станет больше 0,6 - 0,7В, сработает защита и питание микросхемы будет шунтировано на землю. Что в свою очередь отключает драйвер и весь БП в целом. Как только перегрузка или КЗ устранено, питание драйвера возобновляется и блок питания продолжает работу в штатном режиме.
Схема ИБП предусматривает плавный пуск, для этого в ИБП присутствует специальный узел, который ограничивает пусковой ток. Это необходимо для того, чтобы облегчить работу ключам при запуске ИБП. При подключении ИБП в сеть, пусковой ток ограничивается резистором R6. Через данный резистор течет ВЕСЬ ток. Этим током заряжается основная первичная емкость С10 и вторичные емкости. Все это происходит в считанные доли секунд, и когда зарядка завершена и ток потребления снизился до номинального значения, происходит замыкание контактов реле К1 и контакты реле шунтируют R6, тем самым запуская ИБП на полную мощность. Весь процесс занимает не более 1 секунды. Этого времени достаточно чтобы завершились все переходные процессы.
Драйвер запитывается непосредственно от сети, через диод и гасящий резистор, а не после основного выпрямителя от шины +310В как это делают обычно. Такой способ запитки дает нам сразу несколько преимуществ:
1. Снижает мощность рассеиваемую на гасящем резисторе. Что снижает выделение тепла на плате и повышает общий КПД схемы.
2. В отличает от запитки по шине +310В обеспечивает более низкий уровень пульсаций напряжения питания драйвера.
На входе блока питания, сразу после предохранителя установлен варистор. Он служит для защиты от повышения напряжение в сети выше опасного предела. При аварии сопротивление варистора резко падает и происходит короткое замыкание, в следствии которого перегорает предохранитель F1, тем самым размыкая цепь.
Таким вот образом я тестировал ИБП на полной мощности.


В качестве нагрузки у меня выступают 4 керамических, проволочных резистора мощностью 25Вт, погруженные в емкость с "кристально чистой" водой. После часа прохождения тока через такую воду все примеси всплывают наверх и чистая вода превращается в бурую, ржавую жижу. Вода усиленно испарялась и за час испытаний нагрелась практически до кипения. Вода необходима для отвода тепла от мощные резисторов, если кто не понял.


Трансформатор в моем варианте ИБП, намотан на сердечнике EPCOS ETD29. Первичная обмотка проводом 0,8мм2, 46 витков в два слоя. Все четыре вторичные обмотки намотаны тем же проводом в один слой по 12 витков. Может показаться, что сечение провода не достаточно, но это не так. Для работы этого ИБП на питание УМЗЧ этого достаточно, так как средняя потребляемая мощность значительно ниже максимальной, а кратковременные пики тока ИБП без труда отрабатывает за счет емкостей питания. При долговременной работе на резистор, при выходной мощности 200Вт, температура трансформатора не превысила 45 градусов.
Для увеличения выходного напряжение более 45В необходимо заменить выходные диоды VD5 VD6 на более высоковольтные.
Для увеличение выходной мощности необходимо использовать сердечник с большей габаритной мощностью и обмотками, намотанными проводом большего сечения. Для установки другого трансформатора придется изменить рисунок печатной платы.
Печатная плата в готовом виде выглядит так (выполнено ЛУТом):


Размеры платы 188х88мм. Текстолит я использовал с толстой медью - 50мкм, вместо стандартных 35мкм. Можно использовать медь стандартной толщины. В любом случае не забывайте хорошенько пролудить дорожки.
Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
Драйвер питания и MOSFET IR2153D 1 Купить в магазине
В блокнот
VT1 Биполярный транзистор 2N5551 1 Купить в магазине
В блокнот
VT2 Биполярный транзистор 2N5401 1 Купить в магазине
В блокнот
VT3 Биполярный транзистор KSP13 1 Или MPSA13 Купить в магазине
В блокнот
VT4, VT5 MOSFET-транзистор IRF740 2 Купить в магазине
В блокнот
VD1 Стабилитрон 1N4743A 1 13В 1.3Вт Купить в магазине
В блокнот
VD2, VD4 Выпрямительный диод HER108 2 Или другой быстрый диод Купить в магазине
В блокнот
VD3 Выпрямительный диод 1N4148 1 Купить в магазине
В блокнот
VD5, VD6 Диод Шоттки MBR20100CT 2 Или другой на соответствующее напряжение и ток Купить в магазине
В блокнот
VDS1 Выпрямительный диод 1N4007 4 Купить в магазине
В блокнот
VDS2 Диодный мост RS607 1 Купить в магазине
В блокнот
VDR1 Варистор MYG14-431 1 Купить в магазине
В блокнот
HL1 Светодиод Красный 5мм 1 Только красный! Другие цвета не допустимы! Купить в магазине
В блокнот
K1 Реле TIANBO HJR-3FF-S-Z 1 Катушка 12В 400Ом Купить в магазине
В блокнот
R1 Резистор 0,25Вт 8.2 кОм 1 Купить в магазине
В блокнот
R2 Резистор 2Вт 18 кОм 1 Купить в магазине
В блокнот
R3 Резистор 0,25Вт 100 Ом 1 Купить в магазине
В блокнот
R5 Резистор 0,25Вт 47 кОм 1 Купить в магазине
В блокнот
R6 Резистор 2Вт 22 Ом 1 Купить в магазине
В блокнот
R4, R7 Резистор 0,25Вт 15 кОм 2 Купить в магазине
В блокнот
R8, R9 Резистор 0,25Вт 33 Ом 2 Купить в магазине
В блокнот
R10 Резистор подстроечный 3.3 кОм 1 Многооборотный Купить в магазине
В блокнот
R11, R11 Резистор 2Вт 0.2 Ом 2 Купить в магазине
В блокнот
С1, С3, С17, С18 Конденсатор неполярный 100 нФ х 400В Х2 4 Купить в магазине
В блокнот
С2 Конденсатор неполярный 470 нФ х 400В 1 Купить в магазине
В блокнот
C4, C5, C7 Электролит 220 мкФ х 16В 3 Купить в магазине
В блокнот
С6, C8 Конденсатор неполярный 1 нФ 2 Керамические Купить в магазине
В блокнот
С9 Конденсатор неполярный 680 нФ 1 Керамический Купить в магазине
В блокнот
С10 Электролит 330 мкФ х 400В 1 Купить в магазине
В блокнот
С11, С12 Конденсатор неполярный 1 мкФ х 400В 2 Купить в магазине
В блокнот
С13, С14, С15, C16 Электролит 1000 мкФ х 63В 4 Купить в магазине
В блокнот
Добавить все


Скачать список элементов (PDF)

 

Прикрепленные файлы:

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by