Дата на обновяване:30.04.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Преселване на пчелно семейство от бортева хралупа в кошер с пчелни пити
К.б.н. А.Я.Шарипов
ФГБУ „Государственный заповедник” „Шульган Таш”


Представена е оригинална методика за преселване на пчелно семейство от бортева хралупа на дърво в кошер с пчелни пити

В днешно време в резервата “Шульган Таш” (основан в 1950 г., площ 22,5 хил. ха) и в граничните и съседните територии, подавляващото болшинство семейства от бурзянската популация на тъмната горска пчела живее в условията на отглеждане в борти и диво обитаване [3]. Въвличането на тези пчели в селекционен процес – това е актуална задача за даденото природо охранно учреждение [2]. При избирането на на семейства, отдават предпочитание на злобливи и ройливи.
Цел на настоящата работа – представяне на оригинална методика за преселване на пчелното семейство от хралупата на дърво в кошер с пчелни пити. Следва да се отбележи, че пчеларите - бортевици от както се помнят използват за своите си цели „диви” пчели. При това тях ги интересуват или изземването на меда или пчелите.
Обикновено медът го изземват в студен ден в късна есен, често по първия сняг. В студено време пчелите не могат да излитат и да нападат своите врагове, бързо се вкоченяват. Затова събирачите на мед спокойно срязват медо – перговите пити. Пчелите, които преди зимуването са им разорявали гнездото по естествен път (например от мечки) са обречени на гибел.
Ако пчеларите – бортевици се интересуват от пчелите, то ги преселват през пролетта. За целта от гнездото отначало напълно изрязват питите, които през ранна пролет са малко. По – нататък да се преселват пчелите не е особено трудно. Събралите се в горната част на кошера пчели с черпак от бреза на части ги преселват в роеловката. Силното подпушване в хралупата заставя и останалите малки групи от пчели да прелетят в роеловката., още повече, ако там е попаднала майката. След това пчеларят ги превозва у дома си. На новото място „горските” пчели ги заселват в кошер както се заселва обикновен рой. При това качеството на майката или нейното отсъствие няма значение. На силното семейство може да се добави контролна пита с открито пило. Със слабите «горски» пчели може да се подсили семейство от личния пчелин.
Предлаганата от нас оригинална методика за преселване съществено се отличава от този народен метод. Тя предвижда пълно преселване на бортевото пчелно семейство – с майка, пило и пчели. Основната част на работата се извършва или от пчеларя - бортевик, или от изпълнителя. Особеностите на технологията на бортевото пчеларство не позволява двама пчелари да работят едновременно в ствола на дървото. Обикновено се отдава предпочитание на по – опитния пчелар - бортевик. В такава ситуация са необходими не само издържливост и сила, но и умение да се работи с бортевите пчели. Изпълнителят тук работи като помощник.
Бортевикът с помощта на кирам (ремък оплетен от кожи) се качва на бортевото дърво и, достигайки до необходимото ниво, привързва към дървото специална подставка за краката (лянге). Стъпвайки на нея, той с помощта на аркатау (сплетена връв) повдига нагоре необходимите инструменти (пушалка, брадва и прочее), пакет с четири рамки и батман (бъчвичка от липа).

Рис. 1. При преселването на пчелите пчелният пакет се поставя от към страната на прилетния отвор, батманът от към страната на должеята.


Пакетът бортевикът го закрепва да бъде около прилетния отвор, батмана - от страната на должеята (отвор, предназначен за преглеждане на гнездото на пчелното семейство) (рис. 1). Задачата на бортевика се състои в това, че е нужно да се пренесе в четири рамки пакет с максимално количество пити с пило мед и перга. Както е известно, питите в хралупата са разположени във вид на езици. За поместването им в рамка, се налага езиците да се изрязват и оформят във форма на правоъгълници.
Рамките ги подготвят от рано. Вземат рамка – заготовка и в нейните странични дъсчици забиват гвоздейчета. Горният на разстояние 3-4 см от горната дебела летвичка, долният на разстояние 4-5 см от долната летвичка на рамката. Между тези гвоздеи забиват примерно на еднакво разстояние още три. Гвоздеите не ги забиват до края. Техните показали се глави са нужни за закрепването на телта. Нея отначало я натягат само от едната страна на рамката. След запълването на рамката с пити, телта я натягат и от другата страна. По този начин на натягане може да се задържи бортевата пчелна пита в рамката (рис. 2).

Рис. 2. Опънатата от двете страни тел здраво задържа пчелните пити.


Пчелите ги преселват по следния начин. Пчеларят - бортевик изважда от пакета първата рамка и я поставя с плоската, напречна страна на неговия капак с натегната тел надолу. След това отваря пчелното гнездо и започва да изрязва питите. При това изрязаните ги поставя в рамката, а останалите – в батмана (бъчвичката). На пълната рамка и натягат телта от другата страна и я поставят в пакета. Вземат следващата рамка и повтарят процедурата.
След това бортевикът преселва пчелите в пакета.

Рис. 3. Черпак от бреза пчеларят - бортевик го изработва на място.

Естествено някои пчели попадат в пакета с питите, но основната част се пренася в пакета с брезовия черпак (рис. 3). В резултат на силното подпушване и малките групи пчели прелитат в пакета.
Важен момент на преселването се явява пренасянето на майката в пакета. По времето на изрязването на питите, тя постоянно избягва, и много рядко може да бъде видяна на изрязано парче. Обикновено майката попада в пакета при пренасянето на основната маса пчели, но не рядко остава в хралупата. Временно убежище тя намира на тавана и (там има много цепнатини), скрива се и не излиза. За своеобразно подсигуряване пчеларят - бортевик постъпва по следния начин: до тавана на хралупата закрепва две изрязани пити и затваря должеята за 15 – 20 минути. През това време останалите пчели се успокояват и се събират на питите. По – нататък бортевикът отваря хралупата, изважда пчелите и ги пренася в пакета. Тази процедура се повтаря няколко пъти. Често майката се поддава на такава уловка. Ако бортевикът не е уверен, че майката се намира в пакета, то оставя питите в хралупата за през нощта. На следващия ден броверява борта още един път.

Рис. 4. Пчеларят - бортевик спуска на земята пакета с бортевите пчели.


Преселеното в пакета бортево пчелно семейство го спускат на земята (рис. 4). Тук него допълнително го проверяват, пакетът го затварят с капак и го превозват на пчелина. На новото място пчелите ги преселват в кошер вечерта на следващия ден (рис. 5). При окончателното заселване може да се види майката и да се убеди, че тя е попаднала в пакета и благополучно е издържала транспортировката. С времето изрязаните бортеви пити заменят с пчелни пити от пчелина.

Рис. 5. Преселеното в пакета бортево пчелно семейство (вид от горе).


Най – благоприятното време за преселване на пчели по нашата методика – е третата декада на месец май. През това време се извършва интензивно нарастване на пчелното семейство. Новата генерация от млади пчели активно изграждат нови пити, в семейството вече има полово зрели търтеи, пчелите се готвят за рояване.

ЛИТЕРАТУРА
1. Косарев М.Н., Шарипов А.Я., Юмагужин Ф.Г., Савушкина Л.Н. Селекция породного типа „Бурзянская бортевая пчела” // Пчеловодство.- 2011. – N6.
2. Шарипов А.Я. Методики оценки селекционных признаков бортевых пчел // Пчеловодство. – 2011. – N 10.
3. Юмагужин Ф.Г. Популяционная морфология бурзянской бортевой пчелы Apis mellifera mellifera L.: дисс. д-ра биол. наук. – Уфа, 2011.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2013/8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by