Дата на обновяване:19.03.2015

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
 

Производство на прашец и прополис в Забайкалието

К.с.н. И.В.ДРЯНОВ с.н.с.в отдела по НИР
„Забайкальский аграрный институт”, г. Чита

Приведени са резултатите от опита по получаването на биологично активна продукция на пчеларството в Забайкалието.


Значението на пчеларството в икономиката на който и да е регион се определя не само от това, че то служи за източник на уникални продукти за хранене, но и от важната роля на пчелите в опрашването на селскостопанските култури. В много страни именно заплащането за опрашване съставлява основната част от дохода на пчеларите. Състоянието на икономиката на Забайкалския край и финансовото положение на селскостопанските предприятия не позволява да се заплаща на стопаните на пчелините за работата на пчелите за опрашването на ентомофилните култури. Затова е необходимо да се търсят други пътища за стимулиране на развитието на пчеларството. Преди всичко трябва да се отчита растящата потребност на населението от висококачествени диетични продукти за хранене и увеличаването на търсенето на пчелната продукция от предприятията, на преработващата промишленост и от медицинските учреждения.
Технологията, която се установи в Забайкалието, позволява да се получат от пчелите само мед и неголямо количество восък. За да се повиши рентабилността на отрасъла ние проведохме изследвания, по резултатите от които определихме оптималните срокове за вземане на продукцията и нейното количество (така, че това да не повлияе отрицателно на продуктивността на пчелните семейства). Така също бяха отработени методите и технологията на събиране и предпродажбена подготовка на цветния прашец и на прополиса.
На опитен пчелин след изкарването на пчелите от зимовника и направата на главния пролетен преглед, сформирахме три групи: първата – контролна, втората и третата – подопитни. Групите бяха аналогични по сила, количество на запечатеното пило и хранителни запаси. Съгласно схемата на опита от втората група, планирахме да получим 4 кг прашец и 60 г прополис, от третата – 3 кг и 45 г съответно. В контролната група не вземахме прашец и прополис. Технологията на отглеждане на пчелните семейства беше еднаква за всички групи.
Прашецът го вземахме ежедневно (след 14 – 15 ч) от навесни прашецоуловители. Веднага отделяхме големите боклуци, други механични примеси, претегляхме и изсушавахме до остатъчна влажност 12 – 13%. След това го поставяхме в сухи стъклени буркани и херметично ги затваряхме с капаци. При настъпването на главния медосбор не използвахме прашецоуловители, а в края на лятото ги снемахме.
Прополисът го вземахме от покриващите платна и от дъсчиците на питите. Запрополисованите покриващи платна ги извличахме от кошера и ги заменяхме с по – рано почистени. От кошерните пити прополисът го почиствахме през лятото по време на прегледа на пчелните семейства, а така също при изземване на пчелни пити за тяхното съхранение през зимата. По – нататък от прополиса отделяхме парченца дървесина и восък, правихме топчета с тегло примерно 40 – 60 г, и го упаковахме във восъчна хартия.
Прашецът го събирахме до главния медосбор, прополисът - до края на август. Средно от едно семейство във втората група получихме (1271+/-37,6) г прашец и (50,8+/-0,93) г прополис, в третата група – (1081+/-32,7) и 942,7+/-1,85) г съответно.
За един сезон семействата от първата група дадоха 32,1 кг мед, втората – 31,3 и третата – 32,7 кг. Във всички групи беше изградено по шест пчелни пити. То ест изземването на биологично активна продукция не повлия отрицателно на произведения от пчелите мед и на изграждането на питите. Печалбата пресметната за едно пчелно семейство в цени за 2006 г в първата група съставляваше 1592 руб., във втората – 3225 руб., в третата – 3118 руб., рентабилността – 37,4; 75,3 и 74,2% съответно. (За оценъчни и ориентировъчни пресмятания 1 USA долар приблизително e равен на 30 рубли – допълн. при превода).

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by