Дата на обновяване:11.07.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Поющее растение на базе Arduino (Пеещо растение на базата на Arduino)


В данном проекте рассматривается создание поющего растения (ведь не зря в свое время изобрели терменвокс) с использованием платы arduino, шилда gameduino и шилда сенсорного восприятия.


Краткое введение в понятие емкости
Если два объекта являются проводниками, то вы можете измерить емкость между ними (напр. такие объекты, как металл, вода, человеческое тело и растения). Подключив емкостной датчик к растению, вы можете определить прикосновение человека к нему и преобразовать данное прикосновение в звук. Это можно выполнить с помощью интерфейса, наподобие терменвокса.
Благодаря принципу преобразования прикосновения в частоту звука на основе исследований Disney Research lab мы можем создать действительно надежное решение, которое будет полностью работать на платформе Arduino. Сенсорное восприятие основано на тех же принципах, что и работа обычного терменвокса, но с регистрацией изменения амплитуды частоты сигнала. Прикрепив устройство сенсорного распознавания к растению, мы можем измерить емкостное изменение и преобразовать его в звук.


Шаг 1: Компоненты и инструменты


Требуемые компоненты:


Arduino
Самодельный шилд для сенсорного восприятия (инструкции по созданию находятся здесь)
Шилд Gameduino (используется для воспроизведения звукового сигнала)
Две кнопки
Пара зажимов типа крокодил
Два коннектора
Корпус


Компоненты, необходимые для создания шилда сенсорного восприятия:
Шилд-прототип
Штыревые разъемы
Резисторы: номинал 10 кОм, 1 МОм, 3,3 кОм
Конденсаторы: номинал 100 пФ, 10 нФ
Диод: 1N4148
Катушка / дроссель: номинал 10 мГ


Инструменты:
Паяльник и сопутствующие материалы.
Инструменты для работы с деревом.


Для создания корпуса можно вырезать панели из акрилового полимера, однако можно использовать и деревянные панели.


Шаг 2: Шилд сенсорного восприятия


Для нашего проекта можно использовать уже готовый шилд из данных инструкций. Для совместной работы шилда сенсорного восприятия и gameduino необходимо выполнить некоторые манипуляции. Шилд сенсорного восприятия использует вывод 9 для генерирования частотного сигнала и gameduino также использует вывод 9 для выбора кристалла. Вы должны знать, что нельзя подключать провод к выводу pwm (номер девять), а оставить его висеть в воздухе.


Шаг 3: Совместно соединение шилда сенсорного восприятия и GameDuino.


Поскольку оба шилда используют вывод 9, необходимо сделать так, чтобы шилд GameDuino использовал вывод 4 на плате Arduino, а также потребуется соединить шилд сенсорного восприятия напрямую к выводу 9 на плате Arduino.
Для этого выполните следующее:
Согните вывод 9 на выходе шилда gameduino. Делайте это осторожно, чтобы не сломать его.
Подключите провод от согнутого вывода на плате gameduino к выводу 4 на плате Arduino.
Подключите другой провод с вывода 9 на arduino к выводу pwm на шилде сенсорного восприятия.
Это не самое оригинальное решение, но оно будет работать:)
Далее для правильной работы устройства необходимо преобразовать библиотеку Gameduino для работы по выводу 4 вместо вывода 9. Преобразованная библиотека включена в список файлов проекта.


Шаг 4: Соедините вместе два шилда и загрузите программный код
В настоящее время существует большое количество учебных материалов, которые объясняют, как запрограммировать плату Arduino.


Обычно 3 вещи вызывают некоторые трудности:
Для ОС Windows необходимо установить нужные драйвера (иногда на mac).
Необходимо выбрать правильный последовательный порт в интерфейсе пользователя.
Необходимо выбрать правильную плату в интерфейсе пользователя.


После данных шагов необходимо загрузить программный код в плату Arduino:
Загрузите Arduino: www.arduino.cc
Подключите плату Arduino к компьютеру через usb.
Загрузите программный код из архива внизу статьи.
Переместите библиотеки из папки библиотек в папку библиотек Arduino.
Загрузите код в плату Arduino.


Шаг 5: Отображение кода и калибровка с помощью guino


Мы используем Guino для отображения кода. Guino – это новая программа, которая отображает данные, загружаемые с платы Arduino. Это позволяет выполнить калибровку «на лету».
Таким образом можно контролировать некоторые внутренние параметры. Загрузите программу отсюда и запустите ее (требуемые библиотеки уже загружены на предыдущем этапе).


Шаг 6: Создание корпуса


Следующие шаги являются опциональными. Их можно пропустить, поскольку для этой цели вы можете использовать готовый корпус из магазина container store и модифицировать под свои нужды. Далее необходимо вырезать акриловую панель и разместить сверху устройства.


Шаг 7: Сверловка отверстий для USB-кабеля Arduino


Проделывание отверстий в деревянном корпусе для квадратного разъема является сложной задачей, однако я нашел идеальное решение. Для этого используйте сверлильный станок с очень маленьким буровым долотом, далее с большим долотом.
Для начала отметьте ручкой зону, в которой необходимо проделать отверстие. Затем просверлите внутри этой зоны много отверстий. Периодически прикладывайте плату Arduino, чтобы проверить правильность вырезаемой зоны. После просверливания малых отверстий используйте сверло большего диаметра для завершения требуемой операции.


Шаг 8: Лазерная нарезка акриловых панелей


Я использовал лазерный режущий аппарат для нарезки лазерной панели для верхней части устройства. Шаблон можно загрузить отсюда.


Шаг 9: Монтаж двух кнопок и коннекторов


Кнопки для регулировки максимальных и минимальных значений подключаются к выводам analog 1 и analog 2. Поскольку мы используем внутренние подтягивающие резисторы, другие выводы кнопок необходимо подсоединить на землю. Вы можете пропустить данный шаг, а вместо него использовать интерфейс Guino для калибровки растения.


Шаг 10: Подключение аудио разъема


Я использовал стерео аудио кабель для подключения гнездового разъема к шилду Gameduino. Однако можно подключить данный разъем напрямую к шилду Gameduino.

VIDEO

http://vimeo.com/50739972#at=19

 


Оригинал статьи


Прикрепленные файлы:
singingPlant.zip (286 Кб)


Singing plant. Make your plant sing with Arduino, touche and a gameduino


This project is a part of experiments done while doing an artist in residence at Instructables. You can see the other projects here.

Making a plant sing has been a trick since the Theremin was invented. Here I am going to teach you how to do this with and arduino board, a gameduino shield and a the touch shield from my previous instructable.

A short introduction to capacitance
If two objects are conductive you can measure the capacitance between them (e.g. objects like: metal, water, human bodies and plants). By connecting a capacitance sensor to a plant we can detect if people are touching it and convert the touch into sound. Normally you would do this with a theremin like interface.

With the introduction of the touché frequency principle by Disney Research lab we can now make a really stable solution that can run entirely on the Arduino platform. The Touché works on a similar principle as a normal theremin, but does a frequency sweep instead. By hooking the touché up to the plant we can measure the capacitative interaction and convert it into sound.


Credits:
The singing plant as an artistic project has been done with multiple people as a member of illutron. I will just credit af few key people who I have worked with: Åsmund Boye Kverneland, Nicolas Padfield, Thomas Jørgensen, Schack Lindemann, Thor Lentz, DZL, Vanessa Carpenter

Step 1: Components and tools
Singing plant. Make your plant sing with Arduino, touche and a gameduino
by madshobye

Download
10 Steps
+ Collection I Made it!
Favorite
Intro

Intro: Singing plant. Make your plant sing with Arduino, touche and a gameduino
This project is a part of experiments done while doing an artist in residence at Instructables. You can see the other projects here. Making a plant s...
1

Step 1: Components and tools
Components needed: Arduino Homemade touche shield (Instructable can be found here) Gameduino (We are going to use it for sound). Two ...
2

Step 2: Touche shield
We are going to use the same shield that we used for this instructable. For the touche shield and the gameduino to work together we need to do a littl...
3

Step 3: Making the Touché shield and the GameDuino play nice together.
Since the touche shield and the Gameduino are both using pin 9, we need to make the GameDuino use pin 4 on the Arduino board and we need to connect th...
4

Step 4: Connect the two shields and upload the code
There are lots of tutorials which already explains how to program an Arduino and they do a much better job than I could. So I will just give you a cou...
5

Step 5: Visualizing the code and calibrating it with guino
We are using Guino to visualize the code. Guino is a new program to visualize data coming from the Arduino board and it enables you to calibrate it on...
6

Step 6: Creating an enclosure
The following steps are optional. It will work just fine without. I choose to use a wooden box from the container store and modify it for my needs. Fu...
7

Step 7: Drill a square hole for the Arduino usb cable
Drilling a square hole in a wooden box has proven to be a tricky task. I have yet to find the perfect solution for it. My solution in this case was to...
8

Step 8: Lasercut the acrylic plate
I used a laser cutter to cut the acrylic plate to put on top. You can download the diagram here.
9

Step 9: Mount two buttons for max and min and mount the connectors.
The buttons for max and min should be connected to analog 1 and analog 2. Since we are using an internal pull-up resistor the other end of the buttons...
10

Step 10: Connect the audio jack
I used an stereo audio cable to wire the jack connector to the Gameduino. You can of course use the jack connector directly mounted on the Gameduino s...This project is a part of experiments done while doing an artist in residence at Instructables. You can see the other projects here.

Making a plant sing has been a trick since the Theremin was invented. Here I am going to teach you how to do this with and arduino board, a gameduino shield and a the touch shield from my previous instructable.

A short introduction to capacitance
If two objects are conductive you can measure the capacitance between them (e.g. objects like: metal, water, human bodies and plants). By connecting a capacitance sensor to a plant we can detect if people are touching it and convert the touch into sound. Normally you would do this with a theremin like interface.


With the introduction of the touché frequency principle by Disney Research lab we can now make a really stable solution that can run entirely on the Arduino platform. The Touché works on a similar principle as a normal theremin, but does a frequency sweep instead. By hooking the touché up to the plant we can measure the capacitative interaction and convert it into sound.


Credits:
The singing plant as an artistic project has been done with multiple people as a member of illutron. I will just credit af few key people who I have worked with: Åsmund Boye Kverneland, Nicolas Padfield, Thomas Jørgensen, Schack Lindemann, Thor Lentz, DZL, Vanessa Carpenter

Remove these ads by Signing Up
Step 1: Components and toolsneeded:
• Arduino
• Homemade touche shield (Instructable can be found here)
• Gameduino (We are going to use it for sound).
• Two buttons.
• A couple of Alligator clips.
• Two banana connectors.
• Enclosure (I used a wooden box from http://www.containerstore.com/welcome.htm)

Components needed for the touche shield:
• Prototyping shield
• Pin headers
• Resister: 10k, 1MOmh, 3,3k
• Capacitor: 100pf, 10nf
• Diode: 1N4148 diode
• Coil / inductor: 10mH (cypax.dk part no: 07.055.0510)

Tools:
• Basic soldering tools.
• Wood working tools.
For the enclosure I lasercut an acrylic plate, but you could just as well use a piece of wood and cut it manually.

Step 2: Touche shield
We are going to use the same shield that we used for this instructable. For the touche shield and the gameduino to work together we need to do a little hack. Since the touche shield is using pin 9 for frequency generation and the gameduino uses pin 9 for the chip select. For now all you need to know is that you should not connect the wire to the pwm pin nine but let it hang loosely (at least you should be able to disconnect it again when you are done testing).
Step 3: Making the Touché shield and the GameDuino play nice together.Since the touche shield and the Gameduino are both using pin 9, we need to make the GameDuino use pin 4 on the Arduino board and we need to connect the touche shield directly to pin 9 on the Arduino board.

Here are the steps:
• Bend pin nine on the gameduino out. Be aware that it will break if you bend it back and forth.
• Connect a wire from the bend out pin on the gameduino board to pin four on the Arduino board.
• Connect another wire from pin nine on the arduino to the pwm pin on the touch shield.
This is not an elegant solution, but it will work :)

For it to work we need to make sure the Gameduino library communicates properly on pin 4 instead of pin nine. I have included a customized library for that.

Step 4: Connect the two shields and upload the code


There are lots of tutorials which already explains how to program an Arduino and they do a much better job than I could. So I will just give you a couple of links:
• http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
• http://www.youtube.com/watch?v=4HqXAmV_Ock
• http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson1.html

The 3 things that usually cause trouble:
• On windows you have to install the proper drivers (sometimes also on mac).
• Remember to select the right serial port in the gui.
• Remember to select the right board in the gui.

Below are the simplified steps to uploading the code to your Arduino board:
• Download Arduino: www.arduino.cc
• Connect the Arduino board to the computer via usb.
• Download the code from here.
• Move the libraries in the libraries folder into your Arduino libraries folder. If you do not know how to this please refer to this toturial.
• Upload the code to the Arduino board.
Step 5: Visualizing the code and calibrating it with guino
We are using Guino to visualize the code. Guino is a new program to visualize data coming from the Arduino board and it enables you to calibrate it on the fly.

You can find the the Instructable here on how to use it. It is really simple to get up and running and it enables you to control some of the internal values. Download the program from here and run the program (you have already installed the libraries in the previous steps).
Step 6: Creating an enclosure
The following steps are optional. It will work just fine without. I choose to use a wooden box from the container store and modify it for my needs. Further I lasercut and acrylic plate to put on top of it.

Step 7: Drill a square hole for the Arduino usb cable


Drilling a square hole in a wooden box has proven to be a tricky task. I have yet to find the perfect solution for it. My solution in this case was to use a drill press, a tiny drill bit and a larger drill bit.

Start out by marking with a pen the approximate area where the hole should be. Then drill many, many tiny holes inside this area. Since it can be tricky to get the precise placement of the square hole I usually compare it to the Arduino board to see what areas I am missing. When you have drilled enough holes for the wood to be porous then use the larger drill bit to remove all the loose bits.

I would love to hear if anybody has a better way to do this?
Step 8: Lasercut the acrylic plate


I used a laser cutter to cut the acrylic plate to put on top. You can download the diagram here.
Step 9: Mount two buttons for max and min and mount the connectors.
The buttons for max and min should be connected to analog 1 and analog 2. Since we are using an internal pull-up resistor the other end of the buttons should go to ground. You can leave out this step and use the Guino interface instead for calibrating the plant.
Step 10: Connect the audio jack
I used an stereo audio cable to wire the jack connector to the Gameduino. You can of course use the jack connector directly mounted on the Gameduino shield.

 


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by