Дата на обновяване:24.10.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
За натрупването на голяма маса пчели за медосбора и за зимата
В.М.Гончаренко, гр. Омск

В писмата към мен често ме питат, как може да се отгледа и натрупа за главния медосбор пчелни семейства с маса 8 кг и повече, за които аз написах в книгата си „Всичко за пчелите и меда”.
Въпросът разбира се е много важен. Ясно е, че колкото масата на пчелите, работещи в полето е по – голяма, толкова е по – голям приносът на нектара. Инстинктът за натрупване на запасите от храна работи до тогава, докато в природата цъфти поне някакъв медонос.
За получаване на голяма маса пчели са нужни задълбочени знания за биологията на пчелното семейство, за нейните свойства, особености, закономерности, физиологичните възможности на майката, за инстинктите на семейството и много друго.
Животът на пчелното семейство в течение на годината се намира в пряка зависимост от неговата подготовка за зимата. Тази тема е много обширна, важни са взаимозависимостите от различни фактори, за да може високо продуктивната роева майка от средно-руската порода да снася до 3500 яйца в денонощие. Искам да подчертая, че роевата майка има до 360 тръбички за яйца в двата яйчника и до 15 камери, в които едновременно се формират и съзряват яйца, а някои пчелари работят със свищеви майки, в които тръбичките за яйцата в двата яйчника са от 120 до 150 и имат 5-8 камери. Може в силно семейство да се отгледа добра свищева майка, но тях ги отглеждат в отводки в които няма достатъчно количество пчели, за да се създадат условия за развитие на маточни личинки. За получаването на голяма маса пчели е необходима преди всичко физиологично млада (до две години) майка с възможност за снасяне на голямо количество яйца. Такива майки може да се получат, като се провежда селекционен подбор с „прилив на свежа кръв”. Повишаването на количеството на снасяните яйца при благоприятни условия на зимуване започва с идването на пролетта. За да не я ограничат пчелите с настъпването на медосбора с поставянето на нектар в килийките, трябва своевременно да се разширява гнездото. Не съм съгласен с авторите на статиите, в които те препоръчват в периода на главния медосбор да се изолира майката за увеличаване на количеството летящи пчели. Този метод не дава никакъв резултат освен естественото износване на труженичките на кошера, патологична гибел, недолитане до кошера от полето и други фактори, които отслабват семейството. Към момента на освобождаване на майката от изолатора, тя може да загуби способността си да снася яйца. А семейството към края на главния медосбор отслабва така, че няма кой да отглежда пилото в периода на нарастването на физиологично млади пчели преди зимуването. В болшинството пчелари в зимата влизат семейства с маса 1,5 – 2 кг, затова през пролетта в гнездото няма кой да расте бурно. Пчелно семейство с маса 2,7 – 3,5 кг е способна добре да презимува с минимално количество подмор, а през пролетта в него има достатъчно физиологично млади пчели, които са способни да изпълняват всякакви кошерни дейности, благодарение на което и се извършва и бързо нарастване и развитие. Разбира се, всичко това става при благоприятни климатични условия.
За да може майката да снася много яйца, в семейството трябва да има физиологично млади пчели. А за да могат те добре да хранят майката, труженичките на кошера сами трябва добре да се хранят. За целта в гнездото са нужни в достатъчно количество запаси от въглехидратна и белтъчна храна – мед и перга.
П.И.Прокопович е казвал: „Пълното с мед гнездо никога не е правило лоши неща в пчелното семейство”. За нарастване на количеството физиологично млади пчели за зимата е нужно не само пълномедно гнездо, но и 5-7 качествени пчелни пити за снасяне на яйца от майката.
През август в природата още цъфтят късни медоноси, и пчелите макар и немного но носят нектар и прашец. Освен това пчеларят е длъжен да дава за през нощта стимулиращо подхранване (сироп от меда на восъчните разпечатки или медово - пергова смес), като създава на пчелите абселютен покой, топлина и достъп до чист въздух на гнездото. На всеки 7 дни трябва да се дава между стимулиращите подхранвания лечебно профилактична смес (без употреба на химия).
За нарастване и развитието на семейството е необходим не само мед – въглехидратна храна и енергия, но и перга – главен доставчик в организма на пчелата на белтъчини, мазнини, микроелементи, аминокисилини.
При благоприятно съчетание на фактори и грамотни действия на пчеларя за главния медосбор с една майка може да се увеличи масата на пчелите само до 8 кг. За да се получат 12 – 15 кг, са нужни майки – помощници. Как да се удържи такава маса с пчели от възникването в нея на роеви инстинкт? Необходимо е своевременно да се изпълняват всички противороеви мероприятия, да се натоварва семейството с работа, преди всичко с изграждането на пити. За целта аз срязвам стените на килийките на питите, в които вече са се излюпили 6 – 8 поколения пило. Пчелите след това усилено очистват останалите средни стени от пашкули и мръсотия и изграждат нови килийки. В това ново строителство участват не само пчели с функциониращи восъчни жлези, но и особи с друга възраст, които помагат да се поддържа необходимата температура за размекване на восъчните пластинки и много друго. Необходимо е да се принуждават пчелите да работят, като своевременно се разширява гнездото с рамки с пчелни пити, като по този начин се нарушава неговата цялост. Освен това, ги заставям да пренасят мед от разпечатаните медови пити, разположени над гнездото наклонено или над рейки с дебелина 10 мм. Знаейки чистоплътността на пчелите, насипвам отгоре върху питите големи, отсеяни стърготини, и пчелите цяла нощ ги изнасят усърдно от гнездото. Тук вече не им е до рояване. Освен това, препоръчвам да се направи „паспорт” на всяко семейство и да се записва в него всичко, което сте видели, какво трябва да се направи и в какъв срок. Нека този „паспорт” съпровожда семейството по време на неговото преместване в друг кошер, а при смяна на майката следва да се запази номера на семейството, но да се отбележи възрастта на младата майка за да се отчита от пчеларя. Нито един пчелар няма еднакви семейства, затова и подходът към всяко от тях трябва да е индивидуален.
В описания по – горе начин за нарасване на голяма маса пчели няма нищо секретно, всичко е реално. Това е моята голяма практика, Наблюдавам за живота на пчелите вече 58 години. До развалянето на колхозите и совхозите получавах от 110 до 175 кг мед от семейство, много рядко около 90 кг. Имах година, когато от четири семейства получих по 200 кг.
Ако се прелистят стари вестници и списания на пчеларска тематика, може да се прочете, че пчелари са получавали и 320, и 360, и 380 кг, а пчелар от Москаленски район е получил от свален рой с маса 21 кг – 416 кг мед.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by