Дата на обновяване:10.10.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
 

Вода за пчелите
И.А.РЯЗАНЦЕВ

Водата за пчелите е необходима за компенсацията на влагата, отделяна при дишането, и приготвянето на кашицата от мед и перга, с която те хранят личинките от 4 до 6 ден на живота и. Лятото при недостатъчна вентилация при силен слънчев пек, водата може да е необходима за охлаждането на гнездото в зоната на пилото.
През есента и зимата, когато няма пило, или то не е много (в края на зимуването), отпада необходимостта в допълнително постъпване на влага – стига тази, която се съдържа в меда и се адсорбира от него от въздуха на участъците, които се разпечатват от пчелите за потребление. Обикновено водата не е необходима и при медосбора през пролетта, а през лятото тя е достатъчно в пренасяния нектар.
Но в ранна пролет и особено при захлажданията, когато майката вече е пристъпила към снасянето на яйца, водата става жизнено необходима, тъй като за разлика от храната, пчелите не създават нейни запаси. Безгрижният стопанин на пчелина, който не се притече на помощ на пчелите в подобна ситуация, отсича клона на който се опитва да седи. Обясненията на такива пчелари са общоизвестни и несъстоятелни. Те казват, че вода в локвите през пролетта и така има достатъчно. Това е правилно, но тя даже при комфортна температура на въздуха остава студена. При това става масово измиране на пчели, особено във ветровити, характерно за пролетта климатични условия. При такова потребление на вода съществува опасност от принос на инфекции. Второто обяснение на някои пчелари се свеждат до това, че загиват болните и старите труженици на кошера, при това семействата на пчелина стават по – здрави. С този довод се оправдават и загубите на пчелите, които се случват във времето на първото облитане, когато пчелина не е подготвен по необходимия начин. Ако има болни пчели, то са болни и техните семейства. Тук вече не трябва да се пои с вода, а трябва спешно да се провежда лечение! А, ако по такъв начин се избавяме от старите труженички на кошера, то може да се погуби пчелина, тъй като към средата на април в семействата се наброяват само около 10% млади пчели. Третото обяснение се свежда до това, че майката при захлажданията понижава интензивността на снасяне на яйца, в резултат на което приносът на вода в семейството се понижава.
Първо, понижаването на интензивността на снасянето на яйца не е в интерес на пчеларя, и той е длъжен да не допусне това (трябва да осигури разпечатана храна, да съкращава и затопля гнездото, когато се налага да употребява електроподгряване). Второ, понижението на количеството на снасяните яйца ще намали потребността от вода след щест дни! Тъй като храненето на личинките е своебразен конвейер: докато пчелите хранят с кашица личинките на 4 – 6 дневна възраст, идват 1-3 дневните, а след това и тези, които се намират на стадии яйца. И в такава ситуация, ако на помощ не се притече пчеларят, изборът на пчелите не остава голям: при наличие на храна да обречат личинките на смърт или да намерят по някакъв начин драгоценната вода, рискувайки собствения си живот заради продължаване на следващото поколение. Понаблюдавайте и ще видите, че при ниска температура от 7 С, когато пчелите трябва да се намират още в кълбото, отделни труженички се опитват да донесат вода и изстиват, като нямат сили да внесат в кошера драгоценната течност. Данните на изследователите, приведени в литературата, свидетелстват за това, че в условията на средната лента по картата на Русия, недостигът на вода понижава количеството на пилото в 1,5 пъти, при захлаждане – 2 пъти, а при използването на електроподгряване – 3 пъти. Ако пчелина е неголям и пчеларят разполага с време, по – добре да се използват индувидуални поилки. Най – удобните за мен бяха индувидуалните поилки получени след пресоване във вряла вода и с помощта на две дъски на пластикови бутилки. Получава се нещо подобно на плоско шише с дебелина 2-3 см със загънато на горе гърло. Поставях поилката под възглавницата така, че пробиването и в долната и част да съвпада с неголяма сгъната изрязана част в покриващото платно. При допълването на бутилката с вода, не е необходимо даже тя да се помръдва.
Болшинството пчелари използват все пак общи поилки. Главен недостатък на техните разновидности е в това, че се подгрява или затопля само съд с вода.
В прохладно време, изтичайки по ждлеба, водата изстива. Студената повърхност на дъската способства за това, че пчелите се вцепеняват на нея и семействата понасят загуби. За решението на този проблем аз постъпвам по следния начин: вземам шиферна плоча, щателно я измивам с пепел и по – нататък се старая да го правя всяка сутрин до летежа на пчелите. В единия край под импровизирания ждлеб поставям 2-3 тухли и поставям маломощна лабораторна електро плочка с нагревател. Степента на нагряване на шиферната плоча се регулира с преместването на електро – плочката и от броя на подложените тухли. Върху вдигнатия край на ждлеба поставям 10 – литров съд от неръждавееща стомана с кран. Към тази поилка пчелите започват да прилитат рано сутринта, когато температурата на въздуха съставлява 4 С. Тя е разположена в центъра на пчелина, затова в полет пчелите се намират само 2 -3 секунди, като попадат от топлия кошер на топлата шиферна плоча и след като напълнят гушката не бързат да отлитат: отиват малко в страни, чистят си крилцата, коремчето, допират се между другите пчели. Без да бързат отлитат и след 2-3 секунди те влизат в кошера.
Във ветровито време на шиферната дъска поставям нещо като кутия от 20 милиметрова дъска, висока колкото длан, в дъждовно време поставям навес от лист от шифер. Подгряването на водата е нужно 1,5 месеца и не всеки ден. В топло, слънчево време, необходимостта от това отпада.
Ако се използва напрежение ~220 волта, е необходимо строго да се прилага техниката на безопасност: електричество, влага, вода – това е опасно съчетание. Би било добре да се произвеждат серийно промишлено поилки, които работят на принципа на нагряването на задното стъкло на автомобила. Напрежението е около 12 волта – това е безопасно, и позволява да се използва такава поилка и на пчелини без електрически ток, като за захранването им се използва автомобилен акумулатор.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by