Дата на обновяване:06.06.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Моят метод за работа с магазинни надставки
А.Ф.КРИВОЛАП


С любителско пчеларство се занимавам около 40 години. Крилатите труженички ги отглеждам в еднокорпусни кошери за 12 пити с дъно, което може да се сваля. Рамките на питите са с размери 435 х 300 мм с магазинни надставки в които питите са на полурамки с размери 435 х 145 мм. Обикновено две надставки са ми напълно достатъчни. Трета като правило поставям на силните семейства – медовици, а така също, ако в природата изведнъж започва бурен, главен медосбор, а на пчелите не им стига мястото за нектара. В нашата местност това става не толкова често. Обикновено – има постоянен среден медосбор, силно зависещ от своеобразната природа на Прибалтика. Тук не винаги може да се прилагат общоприетите методи на работа.
По – рано използвах двукорпусни кошери, но с напредването на възрастта стана ми по – трудно да разменям местата на корпусите с питите при сменянето на техните места.
Използвам в своята практика природни и екологично чисти материали, такива като дърво, стъкло, брезент и памучни и хартиени тъкани. Според мен медът получен в кошер от дърво е по – вкусен и по – полезен, отколкото в кошер от фазер или от пенопласт, а медът в пита е по – вкусен от изцентрофугирания. И медът за центрофугиране и медът в парче пита го изземвам само от магазинните надставки във времето на неговото узряване в продължение на целия летен сезон. Това стимулира пчелите към по – активна работа по време на медосбора. Старая се по – малко да им преча в гнездовите корпуси и да не прекалявам с любопитството си при появяването на пчелина. Пчелите от това не се нуждаят.
През летния период понякога довеждам количеството на кошерите на пчелина до около сто пчелни семейства. Да зимуват пускам не повече от петдесет. Пчелите изкарват зимата на открито на постоянните си места. Не се занимавам с подвижно пчеларство, стационарният ми пчелин е разположен в стара ябълкова градина. Наоколо има много различни полеви, горски и ливадни медоноси, които цъфтят от началото на март до октомври. Последен се появява солидаго или както го наричат в народа «златовръх». Той заема големи площи и добре се посещава от пчелите. Медът от солидаго е годен за зимуването на пчелите, затова аз давам възможност на пчелите да се запасят за зимата.
Магазинните надставки ги поставям на кошерите през пролетта, без да дочаквам кога пчелите ще изпълнят всички 12 гнездови пити. Преди това разширявам гнездовия корпус до пълен комплект главно с рамки с восъчни листове, като ги поставям в краищата на гнездата.
Новите полурамки за магазините ги правя от летвички с дебелина не повече от 10 мм и ширина 33 – 35 мм (рис. 1).

Това позволява да се икономисва дървесина и значително да се увеличи полезната площ на питите на височина 15 мм по цялата дължина на полурамката. В нея се побират не по – малко от 2 кг стоков мед, а в стандартната с удебелена горна дъсчица – средно 1,7 кг. Във всяка магазинна надставка поставям по 10 – 11 полурамки.

Магазинните надставки ги поставям обърнати на 90 градуса на питите на гнездовия корпус (рис. 2). Това значително повишава производителността на труда и облегчава пчеларя при работата му с надставките, особенно по време на силния медосбор при центрофугирането на меда и когато в пчелите се повиши агресията. След запълването с мед на първата надставка върху нея поставям втората също обърната на 90 градуса. В нея вдигам всички подготвени за запечатване полурамки и поставям нови, широки с восъчни листове. Пчелите в такава ситуация по – бързо усвояват горната надставка и изграждат в нея пити. По време на медосбора премествам медовите полурамки (питите в магазинните надставки) към стените, а изцентрофугираните пити и тези с восъчните листове – по – близко към средата. Това стимулира пчелите към активно събиране на нектар, изграждане на пити и запечатване на зрелия мед.
При такъв метод на разполагане на магазинните надставки не винаги са необходими разделителни решетки. Майката рядко снася яйца в полурамките поради тяхната увеличена дебелина и напречно разположение. А пчелите с охота събират меда в удебелените пити и не изграждат междукорпусното пространство по продължение на питите. Само понякога те се ограничават с това, че изграждат в отделни места напречно на летвичките неголеми восъчни проходи. Ако се снеме покривното платно, то отгоре може да се видят паралелни канали, които значително подобряват вентилацията на гнездото през лятото по време на медосбора. За пчелите се съкращава пътя на преход между корпусите от която и да е пита от единия ред на който и да е друг, тъй като те се пресичат под прав ъгъл. Това облегчава работата с магазинните надставки и е много по – лесно да се отсъединяват от гнездовия корпус и една от друга при помощта на рамкоповдигача. Съжалявам, че по – рано не използвах този метод на своя пчелин.
Интересно е това, че при такова разположение пчелите по – бързо усвояват магазинните пити и на първо място поставят меда до задната стена – по – далече от пилото и прилетните отвори, равномерно запълвайки цялата площ на восъчните пити – от летвичка до летвичка. Такава полурамка е приятно да се държи в ръце. По време на силния медосбор при традиционно разположение на полурамките между тях и гнездовите пити пчелите обикновено изграждат езици от питите и ги запълват с мед. При изземването на магазинни пити за центрофугиране тях ги откъсват от гнездовите, като с това се поливат с мед пчелите и горните летвички на питите. Това силно раздразва крилатите труженички, затова се налага да се прекратяват манипулации с надставките и магазинните пити, даже и без дз си помисли пчеларя за търсене на майки и преглед на долния корпус. Освен това, при премахването на езиците от питите, обикновено загиват немалко пчели. При работа с надставките, използвам собствени разработки, които силно облегчават труда, такива като масичка – приставка към кошера и корпус на колела за превозване на пити и магазинни такива. Използвам ги с успех в продължение на пет години. Според мен, те са полезни за пчеларите, които обслужват сравнително големи пчелини, за възрастни пчелари любители, а така също жени , хора с ограничени физически възможности и деца.


Масичката – приставка (рис. 3) представлява лека скелетна конструкция с два мебелни ъгъла и един регулируем по височината на кошера опорен крак.. Ъглите надеждно са закрепени под скелетната конструкция на стената противоположна на стената с крака. Разстоянието между тях е 400 мм. Те имат продълговати прорези. Като скелетна конструкция за масата – приставка използвах капак от кошер за дванадесет пити, към който прикрепих отгоре лист без изпъкналости изрязан от парче ламиниран фазер.
За опора на масичката на задните стени на кошерите в горните части отрано по шаблон съм завил хоризонтално с междина 5 мм по два винта за дърво 4х35 мм на разстояние между тях 400 мм. Масичката бързо я увесвам с ъгълчетата на кошера и регулирам по височина опорния крак. Конструкцията е много устойчива и надеждна в употреба. Опорният крак с кръгло сечение съм го изработил от твърда дървена штанга от стойка за пердета. Под крачето закрепих с винтове за дърво опорна шайба (пета) с диаметър 60 мм от мебелен фазер, която не позволява на крака да хлътне в рохка земя.
Да се работи с масичката приставка е много удобно и лесно. Магазинната надставка акуратно я премествам на масичката, като леко подпушвам пчелите с пушалката. След това покривам с покривно платно гнездовия корпус или долната надставка и провеждам в тях последователно или едновременно необходимата работа. След нейното завършване връщам всичко в обратен ред.
Трудът се облегчава, особенно тогава, когато е нужно за ден да се обслужат много пчелни семейства.. Такива дейности като прегрупирането на магазинни пити, изземването на узрелия мед за центрофугиране, раздаването на пчелите на рамки с восъчни листове, отделянето на останалите на иззетата гнездова или магазинна пита пчели го правя извън кошера на масичката. Това не силно безпокои пчелите и не провоцира кражба. Те спокойно продължават своята дейност.
През есента в края на сезона , ако планирам да оставям за зимуване на силно семейство корпус с надставка, я обръщам паралелно на гнездовите пити. В този случай отгоре над кълбото може по – комфортно да разположа хранителните запаси, а така също да създам добро затопляне и ефективна вентилация отстрани за предстоящото зимуване.
Да се прилага описаният метод може при отглеждането на пчелите не само в кошери с магазинни надставки, но и в двукорпусни и многокорпусни.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by