Дата на обновяване:13.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ЕТО,  ДОЙДЕ  ПРОЛЕТТА !


Екип от редакцията на сп. „Пчеловодство”

Астрономическата зима започва с мартенското равноденствие, когато слънцето от Южното, небесно полукълбо се премества в Северното и неговите лъчи падат под прав ъгъл към оста на въртене на земята. Фенолозите в началото на пролетта броят времето, когато средната денонощна температура устойчиво ще премеине през нула градуса. Многогодишните наблюдения говорят, че това става в средната част на Русия, не по – рано от първите дни на Април. Най – късния срок – е 19 април.
През пролетта, основната задача на пчеларя се състои в това, че към главния медосбор, пчелина да се състои от силни семейства. В зависимост от климатичните условия и разнообразието на медоноси, за нейното решение са предвидени 50 – 80 дни (в редки случаи повече). Затова преди всичко трябва да се направи ревизия: да се определи силата на семействата (междините), количеството на пилото в питите, храната (меда и пергата), да се оцени качеството на майките). В зависимост от получените данни, пчеларя си изпълнява по – нататъшната работа. Прегледът се изпълнява при температура на въздуха на сянка 12 – 15 С. Следва прегледът бързо и точно да се провежда, пчеларят трябва да извърши възможно много от планираното, а по – нататък колкото може повече да не тревожи пчелите и да не им пречи да се развиват.
Времето още е студено. Дневната температура може да достига и 20 С, обаче през нощта са възможни и измръзвания. През това време семейството изразходва много храна за нагряване на гнездото. Затова в гнездото задължително трябва да има 8 – 12 кг мед (зависи от силата му) и две – три медо пергови пити. За целта трябва по времето на предишния медосбор да се изготвят по 25 – 30 кг мед на семейство, което отива да зимува (в южните области на Русия – 20 – 25 кг), част от храната може да се пази на склад. Тези запаси, трябва да бъдат в кафяви, с цяло тегло пити и да са запечатани, за да не се разваля меда в килийките. Светлите пити не се препоръчват за зимуване, през пролетта майката с нежелание снася в тях яйца.
При отчитането на силата на семейството, трябва да се помни, че в този времеви период вървят два процеса: става естествено отмиране на зимувалите пчели и едновременно нарастване на темпа на снасяне на яйца на майката, увеличава се броят на младите особи. От това с каква скорост ще вървят тези два процеса, зависи силата на семействата през пролетта. Снасянето на яйцата на майката се стимулира с подхранване. Най – лошият вариант – да се дава на семействата захарен сироп, най – добрият - да се разпечатват пити с мед (може от склада, но след като се понагреят предварително в течение на 12 – 20 часа) и трябва да се поставят в гнездото по – близко до пилото. Поставяйки пити с мед, предварително ги разпечатват, като се надраскват восъчните капачета с рамкоповдигача, а в празните килийки от чайника се налива топла вода. Ако корпусът е напълно зает с рамки, питата за подхранване я поставят отгоре, като се подложат клечици, и я покриват с покриващ плат и отгоре се поставя възглавница. След 5 – 6 дни повтарят подхранването и така се прави до започването на цъфтенето на първите медоноси. Този метод ще усили снасянето на яйца от майката, ще помогне бързо да се възстанови силата на пчелното семейство, а пчеларя ще се избави от питите в които пчелите са складирали захарен сироп. Тъй като работата се изпълнява бързо, гнездото не се охлажда, няма кражби, пчелите не излитат от кошера за търсене на храна, което се наблюдава при подхранването със захарен сироп.
Накои пчелари предпочитат през пролетта за стимулация на снасянето на яйца от майката да дават на семействата канди (мед + перга) по 0,5 – 1,0 кг на семейство. Но никакви подхранвания не мофюгат да заменят свежия прашец.
През пролетта, за да се ускори развитието на пчелните семейства, може да се използва методът на Блинов, който се заключава в отделянето на питите с пило от тези с храна. В центъра на кошера, срещу входа, се поставя целия расплод, ограничават го с преградни дъски, зад тях стоят питите с храна, добре се затопля от страни и от горе. Благодарение на такова подреждане на гнездото, на пчелите им е по – лесно да нагреят пилото. Храната според необходимостта от нея, те я пренасят в гнездовата част. При необходимост може да се добави в отсека с пилото пита със свободни килийки и перга, а в отсека с пити с храна да се добави пита с мед. Питите с мед ги разпечатваме в този отсек в който временно се намират.
С развитието на семействата и при подобряването на времето в отсека с пилото се добавят 1 – 2 пити от отсека с храна и този процес постепенно продължава, докато всички пити с храна се преместят в отсека с пилото. Този метод помага на пчелите да губят по – малко енергия на сгряване, а на пчеларя не му се налага да намалява разстоянието на междините до 8 – 9 мм с цел съхраняване на топлината.
Нарастването на силата на семейството през пролетта зависи от качествата на пилото. В питите, които са хванали плесен през зимата, и които са мръсни, майката не снася яйца. Пчелите трябва да почистят килийките (да ги полират).
И така, майката снася яйца само в подготвените от пчелите килийки.
Във връзка с казаното до тук, разширяването на семействата трябва да се прави съгласно тяхната сила. В просторното гнездо, в което пчелите не могат да поддържат оптимална температура в целия обем, те ще подготвят за майката пити с голямо закъснение. Това ще доведе до намаляване на темпа на яйцеснасяне.
Удачно и навреме разположената поилка ще опази на стопанина много пчели. Нея я поставят в защитено от вятъра място. През пролетта, пчелите с желание взимат вода с неголямо съдържание на готварска сол – 5г/1л. Някои пчелари поставят в поилката нагреватели с неголяма мощност. При връщането си в кошера при неустойчиво време, пчелите имат по – голям шанс да стигнат до прилетния отвор (за да пренесат чаша с вода, те трябва да направят 6,5 хиляди полета).
Във втората половина на пролетта е полезно да се разширяват гнездата с маломедни пити (0,2 – 0,5 кг), които са свалени от кошерите след спирането на медосбора, при съкращението на гнездата и при подготовката на семействата за зимуване.
С настъпването на главния медосбор на няколко кошера със силни семейства да се поставят корпуси и да се разместят в тях пергови пити, които са взети от долните корпуси. Пчелите ще залеят пергата с мед и ще я запечатат.
Такива пити през пролетта е най – добре да се поставят близо до пилото. Макар, че на презимувала перга, пчелите отглеждат 2 пъти по – малко личинки, отколкото на свежо донесен прашец, независимо от това, нейното наличие в гнездата значително ще съдейства за ръста на семействата. В качеството на белтъчинна храна, може да се използва прашец, събран по – рано с прашецоуловители.
При настъпването на топло време и появяването на поне не голям медосбор (паша), за градеж на пити в семейсрвата се дават рамки с вощина. Тях ги поставят до крайната пита с пило, така, че телта да бъде обърната към вътрешната страна на гнездото. При топлото време и силна паша в силно семейство може да се поставят 1 – 2 празни пити и такива с вощина, направо в центъра на гнездото, което ще ускори значително тяхното усвояване и изграждане.
Малкият брой пити довежда през есента до съкращаване на количеството на снесените яйца от майката и намаляване на ръста на семейството, а пред главната паша - до загуба на мсдовата реколта.


Превод от сп. "Пчеловодство" 2004г./N2:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by