Дата на обновяване:09.05.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Водата в живота на пчелите
Э.В.КУЗМИНА
ФГБОУ «ВПО“Тюменская государственная сельскохозяйственная академия”»


Водата е необходима на пчелите за тяхното нормално съществуване. Тя се съдържа в мускулите на хемолимфата (от 75 до 85%). В процеса на жизнената дейност на насекомите постоянно изразходват вода, като те я отделят заедно с продуктите на разпадане. Обаче за приготвянето на храната на личинките, за разреждане на меда и регулиране на микроклимата на кошера от пчелите е необходимо постъпване в кошера на значително количество вода.
Повече от всичко е забележимо събирането на вода през пролетта и в началото на лятото, когато става усилено нарастване на силата на пчелното семейство. Майката през този период снася максимално количество яйца, и за храненето на пилото, приготвянето на кашицата от пергата и меда, на пчелите кърмачки им е необходима вода, в която присъстват минерални вещества. През този период може да се видят пчелите около локвите, дворовете с животни, тъй като те търсят вода, съдържаща различни соли. Освен това, в тъмните локви и на слънце тя се подгрява по – добре. Пчелите – водоноски долитат в кошера с пълна гушка вода. Ако пчелите – кърмачки по някаква причина не използват вода, тогава те я предават на другите пчели. Пчелите – цистерни с раздути страни по цели дни почти без движение дремят на питите около килийките, заети с пчелите. След един – два не летателни дни коремчето на тези пчели забележимо се свива. Но след последващото излитане на събирачките за вода, то се раздува отново.
Освен това, пчелите създават и регулират определена влажност в килийките с пило в горещите дни, като разплискват вода на питите за намаление на температурата, а така също за по – доброто им почистване от старите пашкули.
Най – голямо количество вода се употребява през април и май. През този период всяко пчелно семейство изразходва ежедневно средно 0,25 л вода. В слънчевите дни семействата, които се намират в кошерите с тъмна боя, изразходват нея повече, отколкото семействата в кошерите със светла боя. Недостигът на вода задържа развитието на пчелното семейство и може да предизвика даже неговата смърт. По времето на нарастването на пилото за отглеждането на 100 личинки са необходими около 5 пчели – събирачки. При това на обитателките на кошерите те предават около 70% вода, а 30% изразходват сами.
По данни на Г.Д.Билаш, А.Н.Бурмистров, О.Ф.Гробов, в година на пчелното семейство са необходими около 30 л вода. През лятото необходимостта от вода се удовлетворява за сметка на нектара. Ако нектарът постъпва в кошера в голямо количество, приносът на вода се прекратява.
Пчелното семейство не се запасява с вода за продължително време. В дните, в които няма излитания, за сметка на пчелите водоноски в семейството стига водата само за 2 – 3 дни.
По времето на усиленото снасяне на яйца в летния сух период при недостатига на водата, пчелите могат да изхвърлят от килийките пило, което довежда до значително отслабване на семействата. В този период за обезпечаване на нормалната жизнена дейност на пчелните семейства е необходимо да се поставят външни и вътрешни поилки. През зимата те са неприемливи, затова при недостиг на вода полезните насекоми не могат да разреждат кристализиралия мед, особено получени от слънчоглед и рапица. При изобилие от кристализирала и твърда въглехидратна храна, пчелите без вода не могат да я използват.
В днешно време за снабдяване на семействата с вода в зимния и студените пролетни и летни периоди, някои пчелари предлагат да се увесват зад преградните дъски или пред прилетните отвори бутилки с фитили. Обаче не винаги има място за тях в кошера след преградната дъска, особено в зимно – пролетния период. През това време пчелите, които са се събрали в кълбо, не могат да взимат вода зад преградната дъска, поради ниската температура, и освен това, този метод е свързан с неудобствата за фиксирането на бутилките.
За осигуряването на пчелните семейства с вода в студения период се провеждаха опити на пчелините на Тюменска област. През есента след подреждането на гнездото за зимата под покриващото платно над гнездото напречно на рамките поставяхме полиетиленово покривало, като то не достига до задната стена на кошера с 1 – 2 см. Размерите на полиетиленовото покритие ги определяхме от предполагаемата оптимална възможност за консумация на вода от пчелите през този период. Отделяното от пчелното семейство топлина способстваше за образуването на вътрешната страна на полиетиленовото покритие на кондензат във вид на малки капчици вода, които пчелите използваха за разреждане на кристализиралия мед от слънчоглед и рапица за хранене на личинките от старшите възрасти. Контролните семейства в този период бяха без полиетиленово покритие.
Пчелните семейства зимуваха в не отопляемо тухлено помещение при температура на въздуха от 0 … 2 С. През април при прегледа беше установено, че семействата в които бяха поставени полиетиленови покрития, активно консумираха и пренасяха мед на други пити, близко до пилото. В подопитната група в този период заемаше две – три рамки (8 – 11 хил. запечатани килийки), подморът беше незначителен (20 – 100 г).
В същото време в контролните групи пилото съставляваше само от 0,2 до 4,5 стотици запечатани килийки. В тази група три семейства загинаха по време на зимуването при обилието на кристализирала храна, която пчелите не можеха да вземат поради отсъствието на вода. Подморът в семействата съставляваше 250 – 950 г и повече. В питите на някои рамки се намираха мъртви пчели, загинали от глад при наличието в гнездото на кристализирал мед.
По такъв начин, на пчелните семейства им е необходима вода в продължение на цялата година, затова през пролетния и летния периоди всички пчелини трябва да се осигурят с поилки. През есента и зимата в пчелните семейства за използване на кристализирал мед върху гнездото на рамките под покривалото се поставя полиетиленово покритие. Такъв метод позволява да се запази семейството в процеса на зимуването при наличие в кошера на кристализирал мед.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2013/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by