Дата на обновяване:02.05.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Световният пазар на меда в пика на глобалната финансова криза
А.С.ПОНОМАРЕВ


Финансовата криза се докосна до интересите на много участници на пчеларската индустрия. На крупните стопанства и на медовите компании им стана по – трудно да получават кредити. Спадането на търсенето на някои продукти и свиването на тяхното производство (в това число на бадеми в САЩ и Австралия) доведоха до понижаването на доходите на пчеларите от опрашване. Към началото на 2010 г. цените на захар достигнаха своя максимум за последните 30 години. Голям ущърб на индустрията нанесоха масовата гибел на пчелите от различни болести, вредители и прочия „напаст”. Изброените и други фактори способстваха за ръста на световните цени на меда.
По данни на Международната организация на износителите на мед [MOЭМ (IHEO)], от 2005 г. „композитните” цени на меда нараснаха от 1,2 до 3 хил. долара за 1 метричен тон. На световния пазар повече няма „излишъци” от мед.
С отчитането на изменящата се конюктура, медовите компании се стремиха да балансират обемите на своя експорт и импорт. Например, през 2008 г. в Испания получиха 30,4 хил. т., експортираха 14,9 хил. т и импортираха 11,6 хил. т мед.
Смята се, че в света се произвеждат до 1,4 млн стоков мед, от които в международната търговия постъпват около 25%. Като главни производители и експортери се смятат развиващите се страни, а като купувачи – САЩ, Германия, Япония, членовете на ЕС и страните от близкия Изток. Кризата не внесе някакви изменения в тази схема, макар, че по прогнозите, страните, влизащи в групата БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и които се явяват най – крупните експортери (износители) на мед (освен Русия), в перспектива ще станат негови импортери (вносители).
По оценката на американската компания Global Industry (GIA), към 2015 г. производството на мед в света може да нарасне до 1,9 млн. т благодарение на увеличаването на търсенето, нарасналата увереност на потребителите в неговите качества, а така също в разширяването на асортимента на хранителните продукти в които той присъства. Списъкът на такива продукти се е попълнил с йогурти, детско хранене, напитки и подправки. Обаче експерти от GIA подчертават, че тази прогноза се реализира, само ако се удаде да се спре масовата гибел на пчелите. Засега признаци за оптимизъм няма. В САЩ през зимата на 2009/10 г. са загинали 34% от пчелните семейства, в Германия – 30, в Швейцария – 22%.
Тревожните съобщения постъпват от Испания и други медови държави. На световната търговия с мед съществено влияе провеждания от края на 1990 – те години курс на ужесточение на контрола на качеството на меда. Лидери в тази област остават страните от ЕС. По данни на Службата за бързо реагиране за доставяне на некачествени продоволствия и храни (RASFF), в ЕС количеството тревоги, обявени във връзка с откриването на импортни пчелни продукти, замърсени, за последните осем години, се е намалило три пъти, а тяхната част в общото количество “продоволствени тревоги” са се съкратили от 3,2 до 0,4%. От 303 задържани от 2002 г. партии мед и други пчелни продукти от Китай постъпиха 78; от България и Аржентина – по 21; от Турция – 20; от Украйна – 18; от Виетнам – 17; от Кипър, Словакия, Испания и Индия – по 10. Русия в дадения списък е спомената всичко на всичко два пъти. Обяснява се това, че доставката на русийски мед в ЕС в указания период не превишаваше 200 т в година, и по този показател Русия завършваше списъка от 36 експортери. Между откритите в импортния мед остатъци от 40 антибиотици лидираха (хлорамфеникол, стрептомицин и сулфатиазол, открити съответно в 94, 43 и 32 от партиите.
В последните години ЕС се превърна в своеобразен оазис на чистия мед. Но това не означава, че аналогична тенденция се е набелязала и в други региони на света. По – скоро обратно. Медът не съответстващ на стандартите на ЕС, сега го отправят в страните, в които изискванията са по – малко строги или въобще отсъстват. Например в Русия.
По данни на GIA, водеща роля на вътрешните и външните медови пазари принадлежи на 166 компании. От тях само единици си публикуват своите материали за конюктирата на пазара. От 17 страни – членове на МОЭМ само 12 предоставиха на сайта на тази организация сведения и данни за състоянието на своето пчеларство, при това понякога занижавайки ги съществено. Например, Индия ако се съди по данните на МОЭМ, произвежда мед 5 пъти по – малко от колкото фиксира ФАО.
При търговците с мед са налице важни причини за подобна скритост. Медовите компании на развитите страни широко практикуват продажби на не подложения на обработка евтин импортен мед от развиващите се държави или смеси с него под марката на „родно производство” (естествено, по – скъп) продукт. В Китай занижават експортните цени на своя мед, маскират го под по – евтини „подсладители” или под продукцията на трети страни, за да се избегнат задграничните антидъмпингови, санитарни и други бариери. Много страни от Азиатско – тихоокеанския регион (АТР) с желание участват в аферите по „измиването” на китайския мед.
Ситуацията в медовите държави през 2009 г. беше следната.
Страните от ЕС импортираха 137 хил. т. мед, в това число от Аржентина – 39, от Китай – 32 и Мексико – 19 хил. т. Вносът от Китай се оказа рекорден за последните 10 години. Водещ импортер (64 хил. т.) стана Германия (Eurostat).
В Турция е произведено 80 хил. т. мед, в същото време през 2007-2008 гг. поради засушаването него го получаваха примерно по 15 хил.т. Големите добиви доведоха до падането на закупните цени на мед и до остър конфликт между пчеларите и закупувочните компании. Стремейки се да се избавят от посредници, пчеларите създадоха продаващи кооперации в 17 муниципалитета на страната под егидата на Асоциацията на пчеларите на Турция и проведоха преки преговори с медовите компании на Германия, Сирия и Саудитска Арабия (Hurriyet Daily News & Economy Review, October 29, 2009).
Позициите на Аржентина на световния пазар на меда продължаваха да отслабват. Поради засушаване се е съкратило производството и експорта на мед, понижи се неговото качество. Ако през 2005 г. зад граница беше продадено 106 хил. т мед, то през 2009 г. – около 50 хил. т., макар, че в стойностно отношение експортът нарасна с 8%. Поради банкротство пчеларския сектор напуснаха 7 хил. пчелари - 20% от броя на официално зарегестрираните (Tiempo PYNE, 28 de Noviembre de 2009).
Бразилия е експортирала 26 хил. т. мед – два пъти повече, отколкото, през 2008 г., и си остана водещ световен производител и експортер на неговите „органични” пити. Една от причините за това са – бразилските „африканизирани” медоносни пчели, защото са по – устойчиви към много болести и вредители, отколкото европейските, което в свой ред, изключва използването на съответни ветеринарни препарати и попадането на техните продукти в пчеларство (Nribunedo Norte, 17 de Dezembro de 2009).
В САЩ поради засухата, значителната гибел на пчелите и други неблагоприятни фактори беше събран рекордно нисък добив от мед – 65 хил. т. Неговата консумация се съкрати с 9,5 хил. т. Продуктивността на пчелните семейства се намали с 16%. САЩ бяха принудени да купят майки и пакети пчели от Австралия, Нова Зенландия, Холандия, Канада и Коста – Рика, внесоха 95,3 хил. т мед. Отслабването на долара по отношение на другите основни световни валути създаде допълнителни трудности за американските медови компании на външния пазар. През март – септември съотношението на операциите с местния и импортния мед на американския мед се изразяваше с пропорцията 29:71.
Преките закупувания от американците на мед в Китай бяха прекратени, но при това нараснаха неговите доставки от други страни на Азия, в това число от Индонезия, Малайзия и Тайланд, в които няма нито съвременно пчеларство, нито излишъци от мед. В тях не произвеждат и светъл мед от
детелина, люцерна и други култури с умерен климат.

 


Независимо от това 100% от индонезийския мед, доставян в САЩ – е продукт именно на този сорт. За Индия дадения показател съставлява 40%. За ръста на доставката на мед от страните на АТР свидетелстват показателите на таблица 1.
Чий е този мед на практика? Безусловно, китайски. Обаче китайската статистика на медовия експорт това не го потвърждава (табл. 2).
Властите на САЩ продължаваха да приемат мерки против внасянето на китайски мед по мошеннически схеми. През 2008 – 2009 гг. бяха арестувани осем граждани на Германия, Китай и САЩ, на които предявиха обвинение в участие в упоменатите афери.
В Канада поради студеното лято получиха 29,4 хил т мед – колкото и през 2008 г. За стандартна се смята реколтата от 34 – 36 хил т. Съкрати се производството на светли сортове. Достигането на паритет между американската и канадската валута съществено повиши цената на канадския мед в САЩ.
Виетнам произведе мед с 20% по – малко, отколкото по – рано, поради неблагоприятните природни условия (от септември 2009 г. във Виетнам се установи най – суровата суша за последните 100 години) и ръст на цените на захарта, използвана за подхранването на пчелите. Експорта на меда състави 14 хил. т, от които 80% са изнесени в САЩ. Виетнамските специалисти търсят алтернтивни пазари за продажба на меда, включвайки ЕС и Япония (Vietnam News, 13 February, 2010).
В Австралия беше получено 17 хил. т. мед, от които е продадено 50%.
Русия изнесе 195,9 т мед за 1,1 млн дол. в САЩ, Япония и страните от ЕС. Точно толкова се експортираше в началото на 1990 – те години.
Със системното изучение на световния пазар на меда у нас в Русия никой не се занимава, сведения за неговата конюнктура не се публикуват. На руските пчелари основно им е безразлично, къде ще бъде продаден, продаденият на техните компании от посредници мед. За разлика от другите медови държави у нас в Русия няма пчеларски кооперативи, които се занимават с изнасянето на меда зад граница. За преобладаващото болшинство посреднически компании за търговия с мед, работата им на родния пазар си остава по – малко рискована и по – печеливша, отколкото експорта на мед зад граница.
Хипотетично Русия би могла да запълни със своя продукция нишите, които се освобождават на световния пазар. Обаче за това е необходимо да се модернизират всички сектори на руското пчеларство и да се обединят силите на пчеларското съобщество. Необходима е и всестранна поддръжка на дадения курс от страна на правителството. Без това всички разговори за укрепването на позициите на Русия на световния пазар за мед – са „празен” звук.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/7
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by