Дата на обновяване:11.04.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Кошер разположен в гнездо в земята
П.И.СТЕПНОВ


В продължение на много години с голям интерес чета сп. „Пчеловодство” и на практика прилагам някои препоръки по работата с пчелите. Искам да споделя с читателите една конструкция на кошер, за която получих патент N2438304. Коренната му разлика от другите конструкции се заключава в това, че той се разполага в земята (рис. 1).

Като резултат значително се повишава удобството в експлоатацията и ефективността на защитата на пчелното семейство от врагове (малки гризачи, земноводни, влечуги, насекоми, птици). Такова разположение осигурява поддържането на необходимия микроклимат в гнездото независимо от резките колебания в обкръжаващата среда.


Кошерът (рис. 2) се състои от корпус 2 във форма на куб, който побира 11 пити с размери 435 х 360 мм, дъно 1 с крачета 11, на които е разположен защитен отгоре капак 8 с козирка 9, плосък капак – прилетен отвор 5 с отвор и надставка над отвора 6. Защитната рейка 7 прикрива отвора. Корпусът е поместен в земното гнездо 3. Вътре в корпуса по целия периметър са направени вентилационни отвори 10 с диаметър 2 мм. Между стените на земния отвор и стените на кошера, така също между дъното на кошера и дъното на земния отвор има празно място.
Разполагането на корпуса на кошера в земното гнездо с осигуряването на въздушно пространство между него и земята препятства проникването на гризачи, насекоми и др. Като правило, враговете на пчелите ги унищожават около прилетната дъска. Само пчелата да се приземи на нея или да излезе от кошера, тя може да стане жертва. В моя кошер функция на прилетна дъска изпълнява разположеният на корпуса и защитен от покрива плоък покрив – прилетен отвор с такъв за преминаване на пчели.
Такива конструктивни особености позволяват да се пресекат нападенията на пчелите от техните врагове тъй като птиците се пазят да навлизат под навеси и покриви, а празното място между земното гнездо и корпуса не позволява на гризачите, влечугите, земноводните и насекомите да отиват на корпуса. Гнездото в земята защитава корпуса на кошера от разликите в температурите, от вятъра и други неблагоприятни последствия от променливия климат. Няма необходимост да се затопля корпуса, тъй като в топло и студено време гнездото в земята осигурява на пчелното семейство необходимия микроклимат, а с настъпването на студовете, когато пчелите сформират твърдо кълбо – кошерът го занасям в зимовник. Отсъствието на допълнително затопляне прави корпуса по – лек (12 кг без защитен капак) и удобен в експлоатацията. Освен това, вътре в него няма влага и плесен. Наличието на гнездо в земята позволява без ущърб за пчелното семейство да се изнася кошера от зимовника още при първото затопляне и да се вкарва в зимовника след продължителни захлаждания, което е невъзможно при използването на други конструкции.
Елипсовидният защитен капак на кошера добре се възприема от пчелите и и притежава положителни аеродинамични свойства. Формата на корпуса и отворите по периметъра на дъното, а така също горният прилетен отвор осигуряват равномерен въздухообмен вътре в пчелното жилище.
Аерацията е необходима  не само за дишането на пчелите, развитието на пилото, но и така също за изпарението на водата, съдържаща се в нектара в периода на неговото събиране и последващото съзряване.
По време на главния медосбор и на топлите дни и особено в залез слънце, пчелите не излизат извън кошера за да се спасят от прегряване, а се намират на питите за да преработват нектара. По такъв начин жизнената дейност на част от пчелното семейство не преминава напразно върху корпуса на кошера, а през цялото денонощие се използва ценното време за работа. През продължителния, топъл ден капакът практически не се нагрява, даже и кошерът да се намира на незасенчено място. Валежите във вид на дъжд и сняг не попадат на капачето - прилетна площадка поради наличието на спускащи се и повдигащи се козирки.
Ако пчелинът се намира на равна повърхност, то земното гнездо се защитава от потоците дъждовна вода с улеи или канали за нейното оттичане. Стените и дъното на земното гнездо за да не пада пръст ги обшивам с дъски или ги обмазвам с речна глина. Кошерите може да се използват в стационарни условия, така и на подвижно пчеларство, без при това да се поставят в земята.
Такива кошери прилагам на своя пчелин в продължение на пет години. През зимата няма необходимост да се чисти подмора спешно, защото капакът – прилетен отвор се намира отгоре. Само веднъж в месец проверявам поведението на пчелите на слух, определям освен това температурата, влажността и общия въздухообмен в зимовника. Ако си се постарал добре през есента, то през зимата няма смисъл да се безпокоят и да се възбуждат пчелите.
През пролетта ги изкарвам от зимовника. Възможно е и свръх ранното им изкарване от зимовника поради по – топло и ясно време и слаб вятър, за да може пчелите да извършат очистително облитане..След като настъпи здрач, изнасям кошерите (разбира се не всички) на отрано подготвена площадка. В утрините часове, след като се повиши температурата на въздуха им давам възможност да се облетят и да влезат обратно в кошера. Докато позволява топлото време, провеждам преглед, като премествам рамките в подготвен чист кошер, а ако няма такъв, то ги оставям в същия. След като оценя силата на семейството, затварям кошера с капака – прилетен отвор и снемам дъното (прикрепено към корпуса с четири самонарязващи се винта) за да почистя подмора.
По – нататък провеждам необходимите лечебно – профилактични мероприятия и поставям събраният кошер в загрятото земно гнездо. Защитният капак е от едната до другата страна на кошера и се разполага с прилетния отвор от изток на запад, дава възможност да се продължи работата на пчелите по време на медосбора с 2 ч.
През април – май се занимавам с нарастването на количеството на пчелите, отглеждам млади майки, при това отчитам индувидуалната и груповата наследственост. Към края на май поставям първите магазинни корпуси с рамки 435 х 239 мм. В зависимост от медосбора във всеки корпус добавям 8 рамки с пити и 3 рамки с восъчни листове, постепенно увеличавайки техния брой с увеличаването на количеството на нектара и прашец. Като гъба, кошерът постоянно се повдига над земята. Пчелното семейство добре се развива на 11 пити.
Каквито и методи да използвам, все не ми се удава напълно да подтисна в пълна степен природния инстинкт за рояване. Мога уверено да кажа, че роевото състояние може частично да се спре без загуби, използвайки техниката за работа с предлаганата конструкция кошери. Нееднократно съм наблюдавал, че когато пчелното семейство се намира в роево състояние, младите пчели, излизайки от кошера и не са дочакали майката, остават някъде наблизо и не отлитат отново с часове, даже понякога остават за през нощта. След това те се разлитат по другите кошери на своя си пчелин или аз ги снемам, помествам ги в нуклеус и давам на пчелите млада майка, пита с перга, мед и рамки с восъчни листове. Старата майка не може да излеззе от кошера, а ако изпълзи, не може да намери краищата поради голямата площ на капака на прилетния отвор, за да се вдигне във въздуха. Попълзява около него, и обикновено се връща в семейството.
Без да дочаквам второ излизане на рой с млада майка, премахвам старата, а заедно с нея придавам млада майка под калпаче. Питите с маточниците ги премахвам в празен нуклеус. Така също в него поставям пита с мед, перга и запечатано пило. След това оставям един добър маточник, а останалите ги отрязвам и разпределям по отводките. По – нататък те може да се обединят с основното семейство. По такъв начин формирам семейство – медовик, който ще възвърне всички направени разходи по кошера и даже ще донесе значителна печалба.
Конструкцията на кошера позволява на пчеларя при малки загуби на труд да взима зрелия мед в които и да са часове на дневното време на денонощието, без да причинява вреда на пчелите. Няма нужда да се сменят местата на магазинните надставки, тъй като прилетният отвор е разположен отгоре. Затова на пчелите не им се налага да минават през питите, където и да се намират те. Вземайки питите с мед, близо до кошера поставям магазинна надставка, запълнена с празни пити, покривам ги с капака – прилетен отвор и защитният капак. Долетелите пчели влизат не в основния кошер, а в надставката, ориентирайки се по цвета и формата на защитния капак. Завършвайки с изземването на питите поставям магазинната надставка на основния корпус. За изпълнението на всичките операции изразходвам не повече от пет минути.
Към края на главния медосбор поставям магазинните корпуси с пити с размери 435 х 160 мм и преминавам към увеличаването на количеството на младите пчели без да изчаквам прекратяването на медосбора.
След излизането на цялото пило, обработвам семейството от вароатоза. За зимата формирам гнездото на 9 пити и, най – главното, оставям на пчелите качествен мед и перга. Пълната маса на кошера съставлява 33 – 34 кг. Прикрепените към корпуса удължени дръжки правят удобно неговото пренасяне в зимовника.
Кошерите се намират в гнездото в земята до настъпването на устойчиеото застудяване -13 ... -15 С (в земното гнездо температурата съставлява -6 С). През това време пчелното семейство образува плътно кълбо, след което кошера го пренасям сух и чист в зимовника. Зимуването продължава до изнасянето от зимовника - примерно 3,5 месеца.

Източник: Сп. «Пчеловодство»
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by