Дата на обновяване:23.05.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Радиочастотное (RFID) управление доступом с помощью Arduino UNO и модуля EM-18 (Радиочестотно (RFID) управление за достъп с помоща на Arduino UNO и модула EM-18)


В настоящее время очень популярным становится использование технологии радиочастотной идентификации (RFID). Многие приложения внедряются в различные области нашей жизни, и используются для различных целей. RFID обеспечивает беспроводный сбор данных с помощью считывателей электронных меток, прикрепленных или внедренных в объекты для идентификации и других целей. В данной статье рассматривается способ создания простого, самодельного RFID устройства управления доступом с использованием Arduino UNO и RFID считывателя (EM-18) для управления светодиодом и реле. Электрическая схема и скетч Arduino (исходный код) представлены ниже.
При включении считыватель передает радиочастотный сигнал. Когда RFID метка помещается возле считывателя, она получает радиочастотный сигнал через антенну внутри метки. Принятый радиочастотный сигнал будет преобразовываться в электрическую энергию, которая достаточна для передачи данных от метки назад в RFID считыватель. Кроме того, считыватель будет передавать идентификатор метки во внешнее устройство по последовательному порту передачи данных. В настоящее время доступен широкий диапазон моделей считывателей. Наиболее распространенным и удобным в использовании является модуль EM-18. Данный модуль считывает RFID пассивные метки и отправляет идентификатор метки в микроконтроллер Arduino.


Считывание RFID идентификатор метки
Для начала загрузите простой программный код rfid1.ino в Arduino Uno, используя средство разработки IDE.
Теперь соберите схему, как показано ниже.


Откройте монитор Serial Monitor в Arduino IDE, удерживайте RFID метку очень близко к центральной части RFID считывателя, и зафиксируйте отображаемый идентификатор метки. Данный уникальный идентификатор понадобится в следующем скетче! (Наша метка имеет идентификатор 51005F46642C)


Управление доступом
На данном этапе система сконфигурирована для сравнения уникального идентификатора (используемой метки) с идентификатором любой метки, которая подлежит считыванию.
Разберите существующее соединение и загрузите новый скетч rfid2.ino в микроконтроллер Arduino


Повторно соедините проводами аппаратные компоненты (с некоторыми модификациями) как показано на рисунке выше. Здесь вывод D12 микроконтроллера Arduino используется для управления стандартным 5-мм светодиодом. Вывод D13 используется для управления электромагнитным реле через управляющий транзистор. Каждый раз при совпадении метки на выводе D13 в течение 5 секунд появляется высокий управляющий сигнал. Реле может использоваться для управления внешней нагрузкой, например упором двери. Если значения метки не совпадают, тогда на выводе D13 остается низкий уровень сигнала, однако при этом на выводе D12 появляется высокий уровень для срабатывания светодиода аварии.


Оригинал статьи

http://www.electroschematics.com/9824/arduino-rfid-access-control-em-18/


Прикрепленные файлы:


rfid1.ino (1 Кб)


rfid2.ino (3 Кб)


cxem.net 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by