Дата на обновяване:02.05.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Новая платформа Embedded Pi включает в себя Raspberry Pi, Arduino и 32-битные встроенные ARM (Новата платформа Embedded Pi включва в себе си Raspberry Pi, Arduino и 32-битовите бградени ARM)

Компания element14 выпустила недорогую платформу Embedded Pi, которая объединяет популярный мини-компьютер Raspberry Pi, микроконтроллеры Arduino и 32-битные встроенные ARM.

Один из самых мощных конвейеров эксклюзивных аксессуаров Raspberry Pi выпустил в этом году плату Embedded Pi, которая распространяется компанией Newark element14 и MCM в Северной Америке, компанией Farnell element14 в Европе, компанией CPC в Великобритании и Ирландии и компанией element14 в Азии.
Новая платформа позволяет мини-компьютеру Raspberry Pi непосредственно соединяться с платами расширения Arduino (шилдами). Платформа имеет микроконтроллер STMicroelectronics STM32F103 и дополняется удобными в использовании примерами проектов. Пользователи могут загрузить средство разработки CooCox, бесплатную и удобную в использовании ARM среду разработки для микроконтроллеров Cortex-M. Мини-компьютер Raspberry Pi и микроконтроллер STM32 могут работать независимо или совместно друг с другом для контроля плат расширения Arduino или других аксессуаров.
Платформа Embedded Pi работает как аппаратный соединительный мост между мини-компьютером Raspberry Pi и платами расширения Arduino
Платформа Embedded Pi работает как основная платформа и микроконтроллер STM32 непосредственно управляет платами расширения Arduino
Платформа Embedded Pi STM32 может управлять платами расширения Arduino и Raspberry Pi работает как графический интерфейс взаимодействия с пользователем или консоль командной строки для отправки команд/данных и получения данных из Embedded Pi.

Платформа Embedded Pi подсоединяется к портам ввода/вывода GPIO на плате Raspberry Pi и имеет форм-фактор, совместимый по питанию (5 В и 3.3 В, выбирается джамперами) с платами расширения Arduino. 32-битный микроконтроллер ARM Cortex-M3 STM32F103 работает на частоте 72 МГц, имеет память программ размером 128 КБ, ОЗУ размером 20 КБ, блок управления двигателем, поддержку USB и шины CAN.
Бесплатное для загрузки средство разработки CooCox ARM предоставляет пользователям удобную в использовании среду разработки для ARM Cortex-M и включает IDE, OS, программатор и встроенный эмулятор.

 


Стоимость платы на сегодняшний день составляет ~30 евро


Руководство пользователя (PDF)

 


Источник новости

http://www.premierfarnell.com/content/new-triple-play-platform-connects-raspberry-pi-arduino-and-32-bit-embedded-arm

 

cxem.net

 


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by