Дата на обновяване:25.09.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Отладочная плата Freescale FRDM-KL05(Монтажна (развойна) платка Freescale FRDM-KL05)
 


FRDM-KL05 – полнофункциональная компактная отладочная плата, которая принадлежит отладочной платформе Freescale Freedom, предназначена для разработки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах семейства Kinetis серии KL0x с ядром ARM Cortex-M0+. В состав платформы входят аппаратные и программные инструменты, которые идеально подходят для разработки, отладки и прототипирования систем на микроконтроллерах. Отличительной особенностью платформы является совместимость форм-фактора отладочных плат с платформой Arduino, что позволяет подключать различные платы расширения Arduino к платформе Freescale Freedom.
Отладочная плата может использоваться для оценки возможностей микроконтроллеров семейств KL04 и KL05. На плате установлен микроконтроллер MKL05Z32VFM4, поддерживающий работу на тактовой частоте до 48 МГц и снабженный богатой аналоговой и цифровой периферией. На отладочной плате установлена дополнительная периферия, включая RGB светодиод и 3-осевой акселерометр.
Встроенный отладочный интерфейс может использоваться для программирования Flash-памяти микроконтроллера. Компания предоставляет интегрированную среду разработки, необходимые драйверы, документацию и дополнительные материалы.


Отличительные особенности:
• полнофункциональная отладочная плата, совместимая по форм-фактору с Arduino R3;
• установлен 32-разрядный микроконтроллер MKL05Z32VFM4 в корпусе QFN:
o ядро ARM Cortex-M0+, рабочая частота до 48 МГц;
o Flash-память 32 Кбайт, 4 Кбайт ОЗУ;
o 4-канальный контроллер прямого доступа к памяти;
o три 16-разрядных таймера, таймер реального времени;
o до 8 каналов ШИМ;
o коммуникационные порты: SPI, UART, I2C;
o 12-разрядный 14-канальный АЦП;
o одноканальный 12-битный ЦАП;
o до 28 линий ввода/вывода общего назначения;
• интерфейс USB, отладочный интерфейс OpenSDA;
• установлен RGB светодиод;
• установлен 3-осевой акселерометр;
• сенсорный слайдер;
• кнопка сброса;
• свободные линии ввода/вывода микроконтроллера выведены на контактные площадки;
• схема регулятора напряжения 3.3 В;
• питание платы возможно от USB, батареи или внешнего источника;
• возможность подключения плат расширения Arduino;
• полная программная поддержка.


Комплектация:
1. Отладочная плата FRDM-KL05
2. Руководство по быстрому старту


Принципиальная схема отладочной платы

http://www.rlocman.ru/i/File/2013/03/22/FRDM-KL05Z_SCH.pdf

 

 

 


freescale.com

rlocman.ru


На англ. языке: Development Board Freescale FRDM-KL05Z
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман


Development Board Freescale FRDM-KL05Z

Main Features of Kit or Board
Parameter Value
Base component Freescale
Core Cortex-M0+
Category, bit 32-bit
Supported families Cortex-M0+
Board peripherals • I/O pins
• I2C interface
• SPI
• USB
• accelerometer
• user buttons
• user LEDs
• sense

The FRDM-KL05Z is an ultra-low-cost development platform enabled by the Kinetis L Series KL0x MCU family built on the ARM Cortex-M0+ processor. Features include easy access to MCU I/O, battery-ready, low-power operation, a standard-based form factor with expansion board options and a built-in debug interface for flash programming and run-control. The FRDM-KL05Z is supported by a range of Freescale and third-party development software.
Features
• MKL05Z32VFM4 MCU:
o 32-bit ARM Cortex-M0+ core
 up to 48 MHz operation
 Single-cycle fast I/O access port
o Memories
 32 KB flash
 4KB SRAM
o System integration
 Power management and mode controllers
 Low-leakage wakeup unit
 Bit manipulation engine for read-modify-write peripheral operations
 Direct memory access (DMA) controller
 Computer operating properly (COP) Watchdog timer
o Analog peripherals
 12-bit SAR ADC w/ DMA support
 12-bit DAC w/ DMA support
 High speed comparator
o Communication peripherals
 one 8-bit Serial Peripheral Interfaces (SPI)
 one I2C modules
 One low-power UART
o Timers
 One 6-channel Timer/PWM module
 one 2-channel Timer/PWM modules
 2-channel Periodic Interrupt Timer (PIT)
 Real time clock (RTC)
 Low-power Timer (LPT)
 System tick timer
o Human-Machine Interfaces (HMI)
 General purpose input/output controller
 Capacitive touch sense input interface hardware module
• Capacitive touch slider, MMA8451Q accelerometer, tricolor LED
• Easy access to MCU I/O
• Sophisticated OpenSDA debug interface
• Mass storage device flash programming interface (default) – no tool installation required to evaluate demo apps
• P&E Multilink interface provides run-control debugging and compatibility with IDE tools
Kit Contains
1. FRDM-KL05Z Hardware
2. Quick Reference Card
FRDM-KL05Z Schematic Diagram


freescale.com

rlocman.ru

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by