Дата на обновяване:11.04.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Отладочная плата Freescale FRDM-KL46Z совместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения (Монтажна платка Freescale FRDM-KL46Z)


FRDM-KL46Z – полнофункциональная отладочная плата серии Freescale Freedom предназначенна для оценки возможностей и разработки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах серии Kinetis KL46, выполненных на ядре ARM Cortex-M0+ . Это недорогой и функциональный набор программных и аппаратных инструментов для разработки и отладки приложений в которых требуется наличие ЖК индикатора: электронные весы, термостаты, интеллектуальные приборы учета.
Микроконтроллеры серии Kinetis KL46 совместимы по программному коду, выводам и периферии с другими микроконтроллерами серии Kinetis L, а также с микроконтроллерами семейства Kinetis K40 (ядро ARM Cortex-M4). Отличительной чертой микроконтроллеров серии KL46, помимо сверхвысокой энергетической эффективности ядра Cortex-M0+, является наличие набора автономных периферийных модулей с интеллектуальным управлением энергопотреблением, контроллера интерфейса USB 2.0 и контроллера сегментного ЖК индикатора. Кроме того, микроконтроллер поддерживает 10 режимов питания и множество возможностей управления частотой синхронизации.
На отладочной плате установлен микроконтроллер MKL46Z256VLL4, самый производительный из серии, имеющий максимальный набор аналоговой и цифровой периферии. Помимо него на плате установлена дополнительная периферия и интегрирован встраиваемый адаптер открытого стандарта для последовательной коммуникации и отладки, известный как OpenSDA. Адаптер позволяет реализовать некоторые режимы для последовательной коммуникации, программирования Flash-памяти и отладки.
Форм-фактор отладочной платы совместим с форм-фактором Arduino (3 модификация), что позволяет использовать широкий спектр плат расширения.
Отличительные особенности:
• полнофункциональная отладочная платформа для разработки приложений с низким потреблением и приложений с батарейным питанием, в которых требуется наличие ЖК индикатора на микроконтроллерах Kinetis KL46;
o установлен микроконтроллер MKL46Z256VLL4:
o ядро ARM Cortex-M0+, работающее на частоте 48 МГц при напряжении питания 1.71 … 3.6 В;
 специализированный движок манипуляции битами для ускорения работы с регистрами периферийных устройств и сокращения объема программного кода;
 256 КБайт Flash-памяти и 32 КБайт ОЗУ;
 высокоскоростной многоканальный 16-разрядный АЦП;
 12-разрядный ЦАП;
 быстродействующий аналоговый компаратор;
 маломощные интерфейсы UART, SPI, 2× I2C;
 встроенный контроллер USB 2.0 OTG;
 встроенный контроллер сегментного ЖК индикатора;
 поддержка емкостной сенсорной технологии;
 большой набор многофункциональных таймеров для широкого спектра приложений, в том числе, для управления двигателями;
 часы реального времени;
 сторожевой таймер с независимым источником тактирования;
 80-битный уникальный идентификатор;
o установлен акселерометр MMA8451Q;
o установлен магнетометр MAG3110;
o установлен датчик освещенности;
o установлен на плату 4-разрядный сегментный ЖК индикатор;
o два пользовательских светодиода, кнопки;
o поддержка емкостного сенсорного интерфейса – слайдер;
o интегрированный отладчик-программатор открытого стандарта OpenSDA;
o простой доступ к линиям ввода/вывода микроконтроллера;
o совместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения;
o несколько режимов питания: USB интерфейс, батарея или внешний источник;
o коннектор для измерения потребляемого тока;
• примеры приложений с открытым исходным кодом.


Комплектация:
1. Отладочная плата
2. Документация


Принципиальная схема отладочной платы

http://www.rlocman.ru/i/File/2013/08/07/FRDM-KL46Z_SCH.pdf

 


freescale.com

rlocman.ru


На англ. языке: Development Platform Freescale FRDM-KL46Z


Development Platform Freescale FRDM-KL46Z
The FRDM-KL46Z is an ultra-low-cost development platform enabled by the Kinetis L series KL4x MCU family built on the ARM Cortex-M0+ processor. Features include easy access to MCU I/O, battery-ready, low-power operation, a standard-based form factor with expansion board options and a built-in debug interface for flash programming and run-control. The FRDM-KL46Z is supported by a range of Freescale and third-party development software.
The Kinetis KL4x family is pin, peripheral and software compatible with all other Kinetis L series families and combines a full-speed USB 2.0 On-The-Go(OTG) controller with integrated low-voltage regulator and a flexible, low-power segment LCD controller with support for up to 376 segments. These features make the KL4x family well suited to display-based applications like electronic scales, thermostats, flow meters and smart meters.
Features
• MKL46Z256VLL4MCU – 48 MHz, 256 KB flash, 32 KB SRAM, segment LCD, USB OTG (FS) , 100 LQFP
• Capacitive touch slider, MMA8451Q accelerometer, MAG3110 magnetometer
• Ambient light sensor
• 4 digit segment LCD module
• 2 user LEDs
• 2 user push buttons
• Flexible power supply options – USB, coin cell battery, external source
• Easy access to MCU I/O
• Battery-ready, power-measurement access points
• Form factor compatible with Arduino R3 pin layout
• OpenSDA debug interface
o Mass storage device flash programming interface (default) – no tool installation required to evaluate demo apps
o P&E debug interface provides run-control debugging and compatibility with IDE tools
o CMSIS-DAP interface: new ARM standard for embedded debug interface
o Refer to the FRDM-KL46Z user’s manual and OpenSDA user’s guide for more information
Kit Contains
1. FRDM-KL46Z hardware
2. Quick reference card
Additional hardware required: USB A-to-MiniB cable (not included)
FRDM-KL46Z Schematic Diagram


freescale.com

rlocman.ru
 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by