Дата на обновяване:04.04.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Отладочная плата Freescale FRDM-KE02Z (Макетна платка Freescale FRDM-KE02Z)

совместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения

 

FRDM-KE02Z – полнофункциональная отладочная плата серии Freescale Freedom предназначенная для оценки возможностей и разработки приложений на 32-разрядных микроконтроллерах серии Kinetis KE02, выполненных на ядре ARM Cortex-M0+ . Это недорогой и функциональный набор программных и аппаратных инструментов для разработки и отладки индустриальных приложений, а также систем управления зданиями, промышленных преобразователей, систем управления электродвигателями.
Отличительной чертой микроконтроллеров серии KE02 – высокая устойчивость к электромагнитным помехам и встроенные схемы защиты от электростатического разряда, что позволяет применять их в приложениях, работающих в шумной электромагнитной среде. Микроконтроллеры выполнены по 90-нанометровой технологии с малым током утечки. Дополнительно, они выпускаются в различном корпусном исполнении с достаточно большим шагом выводов корпуса.
На отладочной плате установлен микроконтроллер MKE02Z64VQH2, самый производительный из серии, имеющий максимальный набор аналоговой и цифровой периферии. Помимо него на плате установлена дополнительная периферия и, впервые на отладочную плату интегрирован встраиваемый адаптер открытого стандарта для последовательной коммуникации и отладки, известный как OpenSDA. Адаптер позволяет реализовать некоторые режимы для последовательной коммуникации, программирования Flash-памяти и отладки.
Форм-фактор отладочной платы совместим с форм-фактором Arduino (3 модификация), что позволяет использовать широкий спектр плат расширения.
Отличительные особенности:
• полнофункциональная отладочная платформа для разработки индустриальных приложений на микроконтроллерах Kinetis KE02;
o установлен микроконтроллер MKE02Z64VQH2:
 высокая устойчивость к электромагнитному шуму, встроенные схемы защиты от электростатического разряда;
 встроенная Flash-память 64 Кбайт, ОЗУ – 4 Кбайт, EEPROM – 256 Байт;
 встроенный модуль управления питанием с поддержкой трех режимов работы;
 детектор низкого напряжения питания;
 сторожевой таймер с независимым источником тактирования;
 программируемый блок проверки контрольных сумм;
 интерфейс отладки SWD;
 64-битный уникальный идентификатор;
 12-разрядный 16-канальный АЦП с несколькими режимами работы;
 два аналоговых компаратора с 6-битным ЦАП и программируемым входом опорного напряжения;
 один 6-канальный таймер FlexTimer/ШИМ;
 два 2-канальных таймера FlexTimer/ШИМ;
 один 2-канальный таймер периодических прерываний;
 часы реального времени;
 до 57 линий ввода/вывода общего назначения;
o установлен акселерометр MMA8451Q;
o пользовательский RGB светодиод;
o установлен датчик температуры (термистор);
o установлен модуль приемопередатчика IrDA;
o сенсорный интерфейс – слайдер;
o интегрированный отладчик-программатор открытого стандарта;
o простой доступ к линиям ввода/вывода микроконтроллера;
o совместимый с Arduino форм-фактор, возможность использования плат расширения;
o несколько режимов питания: USB интерфейс, батарея или внешний источник;
• примеры приложений с открытым исходным кодом.


Комплектация:
1. Отладочная плата
2. Документация


Принципиальная схема отладочной платы

http://www.rlocman.ru/i/File/2013/08/05/FRDM-KE02Z_SCH.pdf

 


freescale.com


На англ. языке: Development Board Freescale FRDM-KE02Z


Development Board Freescale FRDM-KE02Z

Parameter Value
Base component Freescale
Core Cortex-M0+
Category, bit 32-bit
Supported families Cortex-M0+
Board peripherals • I/O pins
• I2C interface
• SPI
• USB
• USB-device
• JTAG/BDM
• accelerometer
• temperature sensor
• user buttons
• user LEDs
• sense

The Freescale Freedom development platform is a set of software and hardware tools for evaluation and development. It is ideal for rapid prototyping of MCU-based applications.
The Freescale Freedom KE02Z hardware, FRDM-KE02Z, is a simple, yet sophisticated design featuring a Kinetis E series MCU, the industry’s first 5-volt MCU built on the ARM Cortex-M0+ core.
The new Kinetis E series products are ideal for applications such as dishwashers, refrigerators, home and building control systems, motor control fans, industrial converters and other equipment commonly operating in high-noise environments. Leveraging the devices’ robust design and 32-bit processing capabilities, systems designers can use a single device instead of the multiple MCUs previously required. In addition, large-pitch packaging options and high electrostatic discharge protection performance can enable single-layer board designs and reduce the need for additional circuit protection components, leading to lower system cost.
Features
• MKE02Z64VQH2 MCU – 20 MHz, 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 64QFP
• Capacitive touch slider, MMA8451Q accelerometer, tri-color LED
• USB or external power supply options
• Easy access to MCU I/O
• IrDA transmitter and receiver
• Thermistor sensor to measuring temperature
• Form factor compatible with Arduino R3 pin layout
• New, OpenSDA debug interface
o Mass storage device flash programming interface (default)
o no tool installation required to evaluate demo apps
o P&E Debug interface provides run-control debugging and compatibility with IDE tools
o CMSIS-DAP interface: new ARM standard for embedded debug interface
o Refer to the FRDM-KE02Z user’s manual and OpenSDA user’s guide for more information
Kit Contains
1. FRDM-KE02Z hardware
2. Quick Reference Card
3. Additional hardware required: USB A-to-MiniB cable (not included)
RDM-KE02Z Schematic Diagram
freescale.com

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by