Дата на обновяване:18.11.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ  НА  МЕДА

Х. Цэвэгмид

 

Международните стандарти на меда, наред с другите показатели предвиждат задължително изучаване на неговата електропроводимост. Проводимостта е добър критерии на ботаническото съдържание на меда и често се използва при контрола на неговото качество (Harmonised methods of the European honey commission, 1977). Неговото определяне е много бърз и лесен метод, който изисква не особено скъп инструментарии
(S.R.Joshi, H.Pechhacker, Al. William, W. Ohe, 2000).

Изследването на проби от мед с различно ботаническо происхождение, представени на специализираната изложба по пчеларство в Москва се правеха с помощта на прибор
„HI 7033 Conductometer”. 
 

Ние получихме следните резултати:
По органолептични и санитарно – хигиенични показатели, медът от всички сортове отговаряше на изискванията, предвидени по ГОСТ 19792-2001. В изучаваните сортове мед, електропроводимостта се колебаеше от 0,09 до 1,21 mS/cm (Рис.). Така, акациявият имаше най – малка (средно 0,09+/-0,01 mS/cm); a кестеновият – най – голямата електропроводимост (средно 1,21+/-0,05 mS/cm). За гречишния мед (от Елда), даденият показател съставляваше 0,21+/-0,04; за слънчогледовия – 0,20+/-0,02 mS/cm. Както следва от таблицата, електропроводимостта на медовете от (такъв от много треви), (донник, клевер и эспарсета (на руски)) имаха доволно близки показатели.

Особен интерес представлява изучаването на електропроводимостта на медовете при тяхното разделяне съгласно техният ботанически произход. В своята работа, всички изучавани образци, ние 

разпределихме по три групи: мед събран от дървета медоноси; от посевни култури; от ливадни и други треви.
В първата група влязоха мед от акация, пипа и кестен – всичко 14 проби (5 от акация, 5 от липа и 4 от кестен). Електропроводимостта на акациевия мед беше най – малка, а на липовия 4,4 пъти повече. Кестеновите разновидности на мед се отличаваха с най – голяма електропроводност (средно 1,21+/-0,05 mS/cm).
Във втората група ние изучавахме групите мед от гречихата (елдата), слънчогледовия и еспарзетата. Най – голяма електропроводимост имаше този от гречихата: в средно 0,21+/-0,04 mS/cm; При слънчогледовия мед този показател е равен на 0,20+/-0,02 mS/cm, а еспарзетовия мед имаше най – малка електропроводимост, която беше 1,6 пъти по – ниска, отколкото при меда от слънчоглед.
В третата група влязоха меда от (донник, клевер и разнотревен (руско название)) (всичко пробите бяха 55), от тях донников мед – 33 проби (60%). Неговата електропроводимост беше средно 0,14+/-0,02; при меда от клевер и ранотравния е малко по – голяма.
По такъв начин, ние виждаме, че показателят електропроводност съществено варира в зависимост от ботаническият произход на медовете, затова той може да бъде приет в качеството на тест при определянето на качеството и произхода на меда.


Превод от сп. "Пчеловодство" 2005г. N 9:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by