Дата на обновяване:10.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

 

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ЯЙЦЕСНАСЯНЕТО НА МАЙКАТА?

В.М. Гончаренко

Четиридесет и шест годишната ми практика ме подбуди да изкажа своята гледна точка за мизерната полза и голямата вреда при ограничаването на яйцеснасянето на майката в началото на главния медосбор. Моето мнение се поддържа от всички пчелари с които ми се наложи да беседвам по тази тема.
Използването на този метод преди всичко отрицателно се отразява на натрупването на млади пчели, които отиват в зимата, тъй като семейството и без всякакво ограничаване се износва на главния медосбор. Не е ясен смисълът на изкуственото ограничаване на работата на майките: пчелите сами правят това при определени условия както в хралупата, така и в кошера. Това е закономерно явление в живота им в естествени условия. Естественото ограничение на яйцеснасянето на майката в двата случая се извършва при подготовката на семейството за рояване и когато в гнездото отсъстват свободни килийки, необходими за натрупване на запаси от храна. Това принуждава пчелите да поставят нектара в килийки от които излизат млади пчели.
Изкуственото ограничение съвършенно е недопустимо, тъй като води до съкратяване на запасите от нектар и твърде бавно попълване на семейството с млади пчели, което води до неговото рязко отслабване.
На мене могат да ми възразят, че още И.П. Прокопович е ограничавал яйцеснасянето на майките в началото на главния медосбор. Но не трябва да се забравя, че след главната паша, той е обединявал всички слаби семейства или въобще ги е бракувал.
В нашите сибирски условия, използвайки ограничения на майките, трябва да се отчитат: породата на пчелите, възрастта на майките, силата на семейството и неговите биологични особености, природно – климатичните особености на дадената зона, интензивността на отделянето на нектар от медоносите, разстоянието до цъфтящите медоноси (радиус на летежа на пчелите), типът на пчелина (стационарен или подвижен), технологията на отглеждане на пчелите и много други неща. Да се използва този метод може само в семейства, които се планува да се загубят след вземането на майките в средата или в края на главната паша и излюпването на цялото пило, но на това не всеки ще се реши. Може да се ограничи работата на майките в средните и слабите семейства, които пчеларят планира при свършването на главната паша да обедини с по – продуктивните, но изтощилите се по време на същата главната паша.
В силните семейства, които ще зимуват, смятам за недопустимо да правим ограничаване на майките. Работата е там, че в август те сами рязко снижават темпа на снасяне на яйца – семейството се готви за предстоящото зимуване.
Аз пред главната паша не ограничава снасянето на яйца на майките, а обратно, попълвам гнездото с пити. Това позволява да се нарасне силата на семейството до сила 7 – 10 кг и повече и да не се допусне в тях роевия инстинкт. Наличието на голямо количество свободни килийки в питите стимулира снасянето на яйца от майката и донасянето на нектар от пчелите.
Не ограничавайки работата на майките, много пчелари получават в Омска област по 80 – 120 кг мед от семейство. Така в 1999г. С.П. Шмаков е получил от едно семейство, което отглежда в многокорпусен кошер 237 кг мед.
На пчелина са нужни силни семейства. Ние сме длъжни да използваме интензивни технологии на отглеждане, като създаваме най – благопричтните условия за нарастването на силата на семействата за главната паша. Много пчелари не се занимават със селекция. Те се задоволяват с майките, които снасят 800 – 1200 яйца в денонощие, вместо 1500 – 2000, които не са способни да осигурят към главната паша 4 – 5 кг пчели, а при ограниченията и още по – малко.
Практикувал съм ограничение на яйцеснасянето на майката в различни периоди на сезона. Няколко дни преди началото на главната паша и в нейното начало провеждах замяна на майките (както плодни, така и неплодни) с прекъсване на снасянето на яйца от 1-2 денонощия до 8 – 12 дни. В условията на моя пчелин, най – добри резултати се получаваха там, където не ограничавах майките, а смяната я провеждах почти без прекъсване на яйцеснасянето.
Превод от сп. "Пчеловодство" 2004г. N1:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by