Дата на обновяване:14.02.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Makerbot - необычные часы - отладочная плата на базе микроконтроллера ATmega328 (Makerbot - необикновен часовник - макетна платка на базата на микроконтролера ATmega328)


В статье описывается проект на микроконтроллере Atmel AVR, представляющий собой компактную отладочную плату и, по совместительству, необычные часы на светодиодах, получивший название Makerbot. Это Arduino проект, и микроконтроллер имеет собственный загрузчик, который работает по UART интерфейсу. Сам загрузчик программируется с помощью программатора в среде Arduino.


Спецификация:
• устройство выполнено на микроконтроллере ATmega328;
• кварцевый резонатор 16 МГц;
• 3 кнопки для управления (пользовательские кнопки);
• динамик (буззер);
• 6-контактный разъем для обновления ПО с помощью Arduino;
• 6-контактный разъем внутрисхемного программирования;
• 4-контактный разъем для расширения возможностей (подключение дополнительных датчиков).
Устройство выполнено на двухсторонней печатной плате в форме окружности с диаметром около 50 мм. Питание осуществляется от батареи, напряжение питания 3.3 В. Схема и печатная плата разработаны в среде проектирования Eagle, файлы проекта доступны для скачивания в разделе загрузок.


Для отображения текущего времени используются светодиоды:
• 12 светодиодов для индикации часов;
• 12 светодиодов, каждый из которых соответствует 5 минутам;
• 4 дополнительных светодиода индикации минут, каждый из которых соответствует 1 минуте (т.е. для индикации 4 дополнительных минут).
К примеру, если текущее время 12:04, будет светиться светодиод, обозначающий часы – в 12 позиции, светодиод, обозначающий минуты – в 12 позиции, и будут светиться 4 дополнительных светодиода, обозначающих минуты.


Принципиальная схема

Кликните для увеличения


Все примененные компоненты для поверхностного монтажа, за исключением разъемов и держателя батареи. Разъемы не обязательно оставлять на плате, они нужны лишь для программирования и обновления ПО микроконтроллера.


Также разработана вторая, усовершенствованная версия часов. Основные отличия от первой версии:
• питание осуществляется от Li-Polymer аккумулятора емкостью 110 мА•ч;
• встроенная схема заряда аккумулятора;
• порт microUSB для питания часов и заряда аккумулятора;
• количество кнопок сокращено до 2;
• микроконтроллер тактируется от кварцевого резонатора 8 МГц;
• отсчет времени ведется специализированной микросхемой DS1337, которая подключена к микроконтроллеру по шине I2C.
Схема зарядки аккумулятора в данном варианте конструкции часов выполнена на микросхеме MCP73831 производства компании Microchip, которая предназначена для зарядки одной ячейки Li-Po или Li-Ion аккумулятора. В MCP73831 реализована возможность задания тока предзаряда, встроены контроль и защита по температуре. Указанные возможности позволяют применить это семейство в сложных комплексных разработках, в т.ч. со встроенными аккумуляторами, например, карманные приборы, сложные USB изделия, медицинская техника.


Вид печатной платы, второй вариант:


Вид печатной платы в 3D:


При конструировании данных часов потребуется редактирование текстового файла в среде Arduino. В данном текстовом файле прописаны основные конфигурации платформ Arduino: протокол программирования, размер Flash-памяти микроконтроллера (в соответствии с платформой Arduino), конфигурация загрузчика, Fuse- и Lock-биты, тактовая частота и пр. Редактирование потребуется, в связи с тем, что микроконтроллер тактируется от кварцевого резонатора и питание осуществляется от батареи 3 В, а уровень Brown-Out детектора установлен на 2.8 В, что в данной конструкции неприемлемо.
Загрузки
• Схема
o Принципиальная схема первого варианта (pdf) – скачать

http://www.rlocman.ru/i/File/2011/09/22/1.pdf


o Печатная плата (Eagle) - скачать
o Второй вариант конструкции (с DS1337) в формате Eagle

• Программное обеспечение
(Header-файл с определением класса MakerBotWatch, исходный код класса MakerBotWatch, тестовый проект простых часов с использованием класса MakerBotWatch, модифицированный Header-файл с определением класса MakerBotWatch (версия 1.1), модифицированный исходный код класса MakerBotWatch (версия 1.1), тестовый проект усовершенствованных часов с использованием класса MakerBotWatch, примеры) – скачать

• Дополнительные ресурсы:
o Программная библиотека дата/время - http://www.arduino.cc/playground/Code/DateTime
o Организация часов на базе Arduino - http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1200661518
На английском языке: MakerBot Watch - portable Arduino environment
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
MakerBot Watch - portable Arduino environment
This is the page for the MakerBot watch. It's a portable and fashionable arduino environment that you can take with you. It also tells the time.
Specs:
• Atmel Atmega328 chip with Arduino bootloader on it.
• 6 pin header for bootloading. Also includes access to 4 I/O pins and power and ground
• 6 pin header for programming.
• 4 pin extension header for plugging in other things like sensors or shields that extend the watch.
• 16mhz crystal.
• Piezo buzzer
• 3 pushbutton switches
You will need a serial ttl cable and usbtiny programmer.
Here's the makerbot watch part list, and here's the schematic for users without a copy of Eagle.
It has 12 LEDs to mark the hour and 12 LEDs to mark the 5 minute marks plus an extra 4 LEDs to mark the 4 extra minutes that aren't shown. So if it was 12:04 the hour LED in the 12 position would be lit up and the Minute LED in the 12 position would be lit up and the 4 extra minutes would be lit up to show that it's 12:04.
Besides having it work on a watch, there are a number of other possibilities because it's an arduino on your wrist!
I'm looking into the possibility of lasercutting or makerbotting the watch case.
Schematic and board designs in download section.
A new revision, whose idea originated on the MakerBot Watch google group, has been designed. Prototypes are being built at this time.
This new revision implements the following changes:
• Board is now powered via a 110mAh li-polymer battery
• Charging chip on board - MCP73831 from Microchip
• Micro usb port to charge the watch
• Switch count reduced to two
• Atmega328 (or atmega168) now clocked with a 8MHz crystal
• RTC chip on the i2c bus - DS1337
Here is a render of the new board:
3D render of the boards have also been made.
Here is what the top of the board might look like:
And here is what the bottom of the board might look like:
In order to make this work you have to change a text file in the arduino environment. This is because this arduino has a crystal and is basically a regular arduino except that it is running at 3 Volts and the brownout circuit turns things off at 2.8 volts which is not good. This also lets you select your MakerBot Watch from the board choices. Adam figured this out because at this point he's ripped most of the guts out of arduino on the MakerBot project.
Downloads
• Schematic
o PDF Schematic - download
o Eagle Schematic - download
o New revision schematic - download
• Library (MakerBotWatch.h — header file that defines MakerBotWatch class with lots of support #defines,MakerBotWatch.cpp — source for MakerBotWatch class defintions,watch_test.pde — test sketch for simple clock using MakerBotWatch class, MakerBotWatch_V1.1.h — a slightly modified header file, MakerBotWatch_V1.1.cpp — a slightly modified source file, MakerBotWatch.pde — code that can set the time as well as an alarm, Test Pattern) - download
• Resources:
o [http://www.arduino.cc/playground/Code/DateTime]
o [http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=print;num=1200661518]


wiki.makerbot.com

rlocman.ru


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by