Дата на обновяване:27.12.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Метеорологичните условия и отделянето на нектар
И.Д. САМСОНОВА    ФГБОУ ВПО „Новочеркасская государственная мелиоративная академия”


Определени са оптималните метеорологични условия, които oказват влияние на образуването и интензивното отделяне на нектара

На жизнената дейност на растенията, в това число и на образуването и на отделянето на нектара, значително влияние оказват метеорологичните условия. Изключително важно значение в секрецията на нектара принадлежи на температурата на въздуха, която е взаимосвързана с интензивността на слънчевата радиация, с падането на валежи, влажността на въздуха, почвата и т.н.
При ранно цъфтящите медоноси отделянето на нектара започва при 8-10 С, в цъфтящите по – късно - около 16 С. С повишаването на температурата обикновено се усилва отделянето на нектар (до определени граници), тъй като клетките на нектарника стават по – проницаеми, водата е способна да разтваря много вещества, в цветчето лесно се извършват различни химични изменения.
С подобряването на проницаемостта на проводящите тъкани и клетки на нектарниците се повишава съдържанието на захар в нектара на цветчетата. Обаче за да е налице секрецията на нектара, температура 16 – 18 и даже 20 С за болшинството растения, особено цъфтящите през летния период е недостатъчна. Така Л.П.Долгов е установил, че активното посещение от пчелите на цветовете на гречиха (елда), синчец ливаден, детелина бяла, започва при температура не по – малка от 21 С, а синяк, фацелия, краставична трева, кумунига бяла – над 26 С [3]. Най – благоприятната температура за отделянето на нектар е 16 – 25 С. Но изследователите, изучаващи значението на топлината, смятат, че оптималните граници на температурата за отделянето на нектар при медоносите като цяло са достатъчно широки. По данни на В.Н.Фомин, в Орловска област секрецията на нектара на цветчетата нараства при 25 – 30 С. М.Кулиев смята, че синяк, конски босилек и кумунига в Азърбайджан най – добре отделят нектар при температура от 20 до 30 С, а люцерната и бяла детелина – при 30 С и повече. Оптималната температура за отделяне на най – голямо количество нектар при липата е 24 – 26 С, при дряна 22 С. С повишаването на температурата над 25 С, отделянето на нектар намалява и при достигане на 35 С се прекратява.
Известно е, че при повишаване на температурата, секрецията на нектара се повишава при наличие на условия на достатъчна влажност на въздуха и на почвата. Оптималната влажност на въздуха за отделяне на нектар е 60 – 80% (за липата – 70%), за почвата – 50 – 60% от пълната влагоемкост [1].
За нектароносите от диво растящите различни растения (осот розов, мащерка, жълта кумунига, душица обикновена, синяк и др.) най – благоприятната температура за отделянето на захар в нектара е 26 С,
а относителната влажност на въздуха е 50 – 60%.
В резултат на наблюдения, ние установихме, че изследваните нектароноси на малка гора (трън, орлови нокти татарски, жълта акация, глог, аморфа и др.) започват да секретират нектар при температура 18 С и повече, в ясно време и такова без вятър при температура на въздуха 20 – 26 С и относителна влажност на въздуха 60% секрецията на нектара достига максимума. Следва да се отчита, че отделянето на нектара в продължение на денонощие при различните видове растения става нееднакво.
Болшинството медоносни растения интензивно отделят нектар около 9 ч сутринта, след това тяхната секреция отслабва. В някои видове тя отново се усилва в часовете по пладне или във вечерните часове. Например синяка пчелите интензивно го посещават от 8 до 12 и от 15 до 19 ч, мащерката от 10 до 16 ч. През тези часове се създават най – добрите условия за отделяне на нектар от дадените медоноси.
Според нашите наблюдения, продуктивността на отделянето на нектар на кумунигата значително варираше в продължение на цъфтенето и през денонощието. Най – много захар в цвета на кумунигата имаше в 12 ч, към 16 неговото съдържание рязко се намали и след това постепенно се увеличаваше до 4 ч. Съдържанието на захарта в цветовете на кумунигата се намаляваше с понижението на влажността на въздуха и повишаването на температурата, а при увеличаването на влажността на въздуха и понижаването на температурата, съдържанието на захарта в цвета нарастваше [4].
Според резултатите на нашите изследвания минималната температура на началото на секрецията на нектар в кошничковата върба е 10 С в 8 ч сутринта. Най – благоприятната температура за отделяне на захар е 18 С в 14 ч. Относителната влажност на въздуха в 8 и 14 ч съответно съставляват 95 и 70% (виж рисунката).


По такъв начин в кошничковата върба съдържанието на захарта в нектара се увеличава с повишаването на температурата на въздуха и понижаването на относителната влажност на въздуха.
Студен дъжд в съчетание с внезапно понижение на температурата с 4-5 С и повече затормозява превръщането на скорбялата в захар, и външните ципи на нектарниците стават по – малко проницаеми. Ако нектарът не е защитен, той се измива от дъжда, и навън под дйствието на осмотичното налягане той повече не постъпва (гречиха (елда)) [2].
В дъждовно и и влажно време нектаът е течен, в засуха , особено при сух – горещ вятър, той се сгъстява и на повърхността на нектарниците се образуват захарни кристали. При събирането на течен нектар пчелите изразходват много енергия за неговото пренасяне в кошера и за изпаряването на водата от него по време на преработването на нектара в мед. Гъстият нектар обикновено е лепкав и за пчелите е трудно да го набират в медовата гушка, за което също се изразходва много енергия. Твърде гъст нектар пчелите не събират.
В хода на секрецията вътрешно клетъчното налягане ясно се проявява, когато количеството на постъпилата вода превишава количеството на отделения нектар. Известно е, че силен дъжд, преминал през нощта, стимулира отделянето на нектар на следващия ден, особено в бялата детелина. Есенните дъждове довеждат до увеличаването на медосбора в следващата година, а след сушава година медосборът не е висок или въобще отсъства [2].
Пчеларите – практици смятат, че смяната на студени нощи с топли дни с дъжд във втората половина на деня един път в три денонощия е по – благоприятна за медосбор, отколкото стабилна температура в течение на едно или няколко денонощия. За измененията на температурата в продължение на денонощието, се налага да се следи щателно тъй като след студени нощи с температури по – ниски от 10 С, нектароотделянето в следващите две денонощия значително се съкращава.
На продължителността на медосбора оказват влияние и климатичните условия. Прекъсванията в продуктивния медосбор се появяват поради резки застудявания, продължителни дъждове или горещи ветрове.
В горещи, слънчеви дни пчелите събират мед повече, отколкото в студено и облачно време. Всяко увеличение на температурата се съпровожда с увеличаване на показанията на контролния кошер за следене на изменението на теглото му.
За условията на степната зона денонощното увеличение на тежестта на контролния кошер с 1 кг и повече се смята за добър медосбор, от 0,5 до 1 кг – среден и под 0,5 кг – слаб.
По време на продуктивен летен медосбор, превишаването на теглото на кошера с 1-1,5 кг се смята за слабо, с 2-3 кг – средно, с 4 кг и повече –медосборът е силен.
Добър медосбор през 2003 г имаше в отделни дни от 20 до 30 май от бяла акация, гледичия, аморфа (черна акация) и от други растения, а от 19 до 26 юли от слънчоглед и от диво растящи различни треви около и в горите. През 2004 г през май добрият медосбор продължи само 6 дни с прекъсвания.
По време на летния медосбор, пчелното семейство събираше в ден от жълта кумунига, миши грах, средно по 1,7 кг, а във втората половина на юли - от слънчоглед, медосборът от който в отделни дни достигна от 2,9 до 4,5 кг.
Според нашите наблюдения, през 2003 г. от пчелно семейство средно имаше мед по 108,5 кг, а през 2004 г. – 79,4 кг.
Сушата и вятърът оказват отрицателно влияние не само на нектарната продуктивност на растенията, но и на техния растеж и развитие.
По данни на Л.Г.Зевахина, сутрин или след дъжд, в цветовете на дяволската уста се съдържа повече нектар, но захарността му е по – малка, отколкото при сухо време. Не се прекратява отделянето на нектара и в силен зной, и в продължителна засуха. Дяволската уста е много надежден медонос. В екстремални условия даже такива медоноси, като липа, кумунига, фацелия и синяк не могат да се сравняват с него [5].
Важен фактор при отделянето на нектар се явява мъглата. Там където преобладава мъглата, пчеларите получават по – високи медодобиви [2].
По такъв начин, проведените изследвания показват, че нектарната продуктивност зависи от комплекс изменящи се фактори на средата, между които доминират температурата и влажността на въздуха.
Трябва да се отбележи, че медосборът на който и да е пчелин като цяло се определя от състоянието на климатичните условия през сезона. Като най – благоприятно за отделянето на нектар и събирането му от пчелите се смята слънчевото или с малко облаци, топло и тихо време с периодически кратковременни дъждове. Ако такова време има през периода на масовия цъфтеж на главните медоноси, то пчелините дават стоков мед.

ЛИТЕРАТУРА
1. Клименкова Е.Т. Кушнир Л.Г., Бачило А.И. Медоносы и медосбор.- Минск. Ураджай, 1981.
2. Ворович А.А., Ронинсон Я.О. Пчела и улей / пер. с англ. Т.А.Минакиной.- М.: Колос, 1969.
3. Бурмистров А.Н., Гаврилова Т.Н., Лебедев В.И. Выделение нектара и медосбор // Пчеларство. – 1986. – N 7.
4. Самсонова И.Д. Нектаропродуктивность донника желтого // Пчеловодство.- 2011.- N 7.
5. Зевахан Л.Г. Соперник синяка и валеррьяны // Пчеловодство.- 1987.- N10.


Източник: Сп. «Пчеловодство» 2012/8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by