Дата на обновяване:17.01.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Компания Microchip представила новую макетную плату, совместимую с Arduino™ (Фирмата Microchip представи новата макетна платка, съвместима с Arduino™)


Компания Microchip Technology Inc., представила экосистему chipKIT™, совместимую с Arduino™, с двумя новыми макетными платами от компании Digilent, Inc., и интегрированную программную среду для облачных вычислений. Плата chipKIT WF32 минимизирует необходимость покупки пользователями дополнительного аппаратного обеспечения или плат расширения, благодаря интегрированному 32-битному микроконтроллеру PIC32MX695F512L с высокоскоростными функциями обмена по протоколу USB 2.0 Host/Device/OTG, сертифицированному беспроводному модулю MRF24WG0MA Wi-Fi® и импульсному блоку питания с энергосберегающими функциями, который может выполнять роль DC-DC преобразователя MCP16301, а также разъему microSD—и все это поддерживает форм-фактор, совместимый с аппаратным обеспечением Arduino. Плата расширения для управления двигателем chipKIT Motor Control Shield гарантирует возможность разработки приложений с использованием различных типов двигателей, включая сервоприводы, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока, позволяя пользователям оценить дополнительные возможности портов ввода/вывода, которые присутствуют на многих макетных платах chipKIT. Дополнительные порты ввода/вывода расширяют коммуникационные возможности и добавляют новые функции по сравнению с традиционными платами расширения Arduino с малым количеством выводов.

Интегрированная программная среда для облачных вычислений дает возможность разработчикам легко создавать приложения “Интернета вещей” (IoT) с помощью платы chipKIT WF32. Кроме того, компания Digilent облегчает разработку приложений на базе беспроводного HTTP сервера, с помощью интуитивных примеров приложений, которые поддерживают статические страницы, загруженные с карты microSD платы chipKIT WF32, а также динамически генерируемые Web-страницы.
Радиолюбители, разработчики, студенты и научные сотрудники ищут удобное средство для добавления беспроводного соединения к своим Arduino проектам, которое может быть предоставлено благодаря комбинации макетной платы chipKIT WF32 от Digilent и примера приложения HTTP сервера. Данная плата также предоставляет разработчикам ускоренный метод для оценки возможностей Wi-Fi во встроенных приложениях, и для создания встроенных сервисов облачных вычислений, используя Exosite. Кроме того, наряду со всеми макетными платами chipKIT, плата chipKIT WF32 может подключаться к программатору/отладчику Microchip PICkit™ 3, позволяя пользователям использовать профессиональное средство разработки Microchip MPLAB® X IDE, и компиляторы XC32 C и C++.
Робототехнические разработки очень популярны среди радиолюбителей, разработчиков, студентов и научных сотрудников. Их роботы приводятся в движение с помощью двигателей, которые поддерживаются разработанной платой расширения для управления двигателем chipKIT Motor Control Shield.


Цена и доступность
Макетная плата chipKIT WF32 компании Digilent (компонент № TDGL021, цена $69.99) и плата расширения для управления двигателем chipKIT Motor

 

cxem.net
 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by