Дата на обновяване:13.12.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Отглеждане на пчели при нерегулярно посещение на пчелина
К.т.н. А.А.БЕЛОЗЕРОВ – любител пчелар

Накратко е описан опита на любител – пчелар при отглеждане на пчели, а така също при организацията на индувидуалния пчелин при кратковременни и нерегулярни посещения.

В литературата недостаточно е представен опитa на пчеларите, които по различни причини са ограничени в свободното обслужване на пчелина: поради заетост на основната работа в града, недостиг на помощници (например, за контролирането и формирането на отводки понякога са необходими 2 – 3 денонощия) и неблагоприятните климатични условия (има такива случаи, когато не може през зимата да се пробие през дебелия сняг на отдалечен пчелин и да се окаже своевременна помощ). В такива случаи пред пчеларя стои една задача – да се запази пчелина и да се осигури произвеждането на стокова продукция в обем, който изплаща направените разходи за издържането му (пътувания, инвентар, основни средства и др.). При това в своята дейност той трябва да се ръководи от следните постулати , основани на практическия опит: при отсъствие на изключителни външни фактори, пчелното семейство (като цялостна биологична и стопанска единица) притежава сили и способности да се погрижи за себе си, а намесата на пчеларя в живота на семейството се ограничава от необходимият и достатъчен минимум; пчелинът изисква редовен контрол, особено в периодите на роене и на медосбор – пчеларят създава нови и бракува стари пчелни семейства, регулира броят и силата на семействата, центрофугира излишъка от мед, но независимо от това пчелите живеят своя собствен живот, а пчеларят само способства за тяхната успешна жизнена дейност, компенсирайки със своите намеси.
Имайки пред вид многолетния си (повече от 15 години) опит при работата с пчели в достатъчно меките условия на северно – източната част на Ленинградската област, смятам, че за решаването на поставената задача тук:
1) най – приспособени са различни смеси пчели на средноруската порода (другите разпространени породи показват не лоши резултати по медосбор и пролетно развитие, но крайно лошо понасят зимуването);
2) размерът на индувидуалния пчелин не трябва да бъде по – малък от 10 семейства (иначе съществува висока вероятност да се изгуби пчелина в неконтролируемо роене и при лошо зимуване) и не повече от 25 семейства, при това пчелинът трябва да се посещава по график – 2 дни през 5 или 3 дни през 4; при отсъствие на контрол в продължение на 2-3 години от болести, глад, лошо зимуване и слитания в процес на естествено роене, семейства на пчелина няма как да останат (не зависимо от техния изходен брой);
3) удобно и ефективно е поставянето както на открито, така и в стационарен павилион на дървени кошери – лежаци с 20 (и повече пити), което позволява да не се губи време и сили за преместването на корпусите и капаците и обезпечаването на по - голяма нагледност при прегледите;
4) необходимо е на пчелина да има такива отделни постройки, като зимовник, склад за пити, помещение за центрофугирането и съхранението на меда, затворен павилион за 10 кошера; така също тябва да има резерв от 4-5 корпуса.
5) не трябва да се икономисва на инструменти – колкото повече е тясно специализирания ръчен инвентар (рис. 1), толкова по – бързо и по – просто се извършва прегледа на кошера (в идеалния случай може да се използва масичка на колелца с разположение на нея инструменти с регулируема височина на работната повърхност и приспособление за пушалката).


Пчеларството – достатъчно съпътстван от грижи, трудоемък и материало- емък (особено на началните етапи) отрасъл от селското стопанство, което изисква определени разходи на време. Пчеларят (особено начинаещият) трябва щателно да пресмята своите сили и време и да ги изразходва максимално ефективно, особено в климатичните зони, където времето за активно пчеларство е крайно ограничено. Всяко посещение при пчелите трябва да е щателно обмислено отрано. През пролетта, лятото и есента за пчеларя няма как да има пълни празнични, почивни дни в края на седмицата; безусловно, той трябва да провежда здравословен начин на живот и да поддържа добра физическа форма.
Няколко думи за принципните елементи в конструкцията на кошерите. Преди всичко е необходима добра вентилация (особено това е важно за обезпечаването на циркулацията на влажния въздух). Затова от долната част на питите до дъното се оставят не по – малко от 10 – 15 см свободно пространство и през зимата аз поставям в него обем с натурални поглъщатели на влагата (готварска сол, мъх). За да предотвратя през лятото изграждането от пчелите на питите в посока към дъното, поставям подвижно дъно с метална мрежа. Денонощно между питите и покриващото платно задължително държа две три дъсчици (височина и ширина 20 – 30 мм и дължина според ширината на гнездата). Като допълнение към двата долни прилетни отвора е необходим и горен. В зависимост от обстоятелствата в дъната на кошерите пробивам отвори за вентилация и изсушаването му след зимуването: Ако отворите не са нужни на пчелите, те сами ги запълват. Към кошерите са задължителни допълнителни с възможност за снемане корпуси за магазинни или стандартни пити.
Роевните ги изпълнявам във вид на намален и облегчен корпус с 6 – 7 стандартни пити, с капак, не пропускащ атмосферните валежи, със странични отвори на които е поставена метална мрежа със страна на квадратчето 1 – 1,5 мм в горните части на стените. Използването на дадените роевни позволява до седмица да не се премества роя в основния корпус.
Вашето рядко присъствие на пчелина няма да се отрази отрицателно, ако при неговата организация сте отчели: наличието и разнообразието на медоносите; наличие на близки, открити източници на течаща вода; отсъствие на течение; близко разположение на населени точки, отношение към пчеларството на местното население и общата санитарно – епидемиологична обстановка; а така също, ако вие сте обезпечили законодателно не само изискваната охрана на пчелина от хора и животни, но и защита на пчелина от климатичните фактори. По такъв начин, при решението на проблема може да се разгледа вариант на избор на място за разположение на пчелина на границите на отдалечени селски населени места, ограждане с висока, глуха ограда и привличане към неговото обслужване на местни жители на взаимоизгодна основа.
Пчеларството е отрасъл на стопанството, всецяло зависещ от климатичните условия, без гаранция за стабилно получаване на стоков продукт, а лошите години по отношение на пашата могат да се повтарят няколко години подред. Налага се да се констатира, че в разглежданата географска зона в последно време се отбелязва огорчаваща тенденция към намаляване на медосбора, която вече не може да бъде обяснена само с предполагаемите глобални изменения на климата и възможните влияния на наличните мобилни телефонни връзки. На мен ми се струва, че основната причина за това е повсеместното угасване на селското стопанство и новосъздадените животновъдни комплекси от нов тип, които работят само с докарана на място храна, сравнително недалече от крупните областни центрове, което е прекъснало редовното обработване на полетата, и те се обрастват с непродуктивни растения, а полевите и ливадните медоноси не цъфтят два пъти в годината (в първата и втората половина на лятото). Заедно с това наред с признатите медоноси, благодарение на своето оцеляване и неконтролирано разпространение, нов актуален медонос става борщевик на Сосновски (Herakleum sosnowskiy), който е получил през последните години широко разпространение в дивата природа, като прораства на бреговете на водоеми, изоставени места, на банкета на пътя, на необработваемите полета, и цъфтящ практически през целия топъл период на годината. Борщевикът се яде от елени, лосове, мечки, зубри, овце, кози, зайци, крави, друг едър рогат добитък. Заради широкото си и неконтролируемо разпространение е наричан в литературата «ботанически монстър» ( допълн. при превода).
Не следва да се забравя и за здравето на пчелите. Появяват се и се разпространяват нови болести, а поради общото понижаване на знанията на пчеларите – любители и пренебрегване на правилата за санитария, периодично възникват огнища на вече забравени такива, които допринасят за голям икономически и биологичен ущърб. При тежките поражения се налага да се отива на пълно унищожение на пчелното семейство, да се запалват покривни платна и пити, да се прави дезинфекция на корпусите. Безусловно трябва да се провеждат мероприятия на пасивна профилактика: да се отглеждат пчелите по възможност на стационарен пчелин, без да се извозват; на пчелина и на близко намиращите се територии да не се допускат съвместното съществуване с естествените врагове на пчелите (оси, стършели, молци); да се предприемат защитни мероприятия при докарването на нови семейства или при поражение на съществуващите; да не се забравя за обработването и редовното почистване на дрехите и на инструментите.

ЛИТЕРАТУРА
1. Календарь пчеловода / сост. П.И.Тименский.- М.: Россельхозиздат, 1977.
2. Учебник пчеловода / А.С.Нуждин, Г.Ф.Таранов, В.И.Полтев и др. – М.: Колос, 1984.
3. Пчеловодство. / В.И.Лебедев, Н.И.Кривцов, Г.М.Туников.- М.: Колос, 2007.
4. Пчеловодство. Об опыте известных пчеловодов мира. По материалам зарубржной печати / сост. И пер. с польск. Покислюк Н.В.- Минск: Современное слово, 2003.

Източник: Сп. «Пчеловодство» 2012/10
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by