Дата на обновяване:09.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ПЧЕЛАРСТВО  В  КОЛОДИ

С.С. Галина, Х.Ш. Мустафина – пчеларки
Л.Кичаева – запис на текста
Резерват „Шульган – Таш”


Скоро ще дойде лятото. Тези, които са решили да се заемат с колодно пчеларство, трябва да помислят какво да правят по – нататък (сп. „Пчеловодство” N8, 2000г.). Колодата трябва да изсъхне, но ако тя е направена от влажно дърво, то на нея ще им се наложи да постои празна още една година.
В края на май, началото на юли, с настъпването на устойчиво топло време, се пристъпва към така нареченото обoрудване на колодата, т.е. към подготовката на изкуствената хралупа за приемането на пчелинния рой. Борт-а преди всичко се очиства от замърсявания и отпадъци. Ако колодата дълго е стояла, то възниква неприятен мирис. За да се избавят от него, хралупата от вътре старателно се изстъргва, а за да примамят рой, старателно я натъркват с мента ,мащерка или друга миришеща трева. Тук може да се експериментира, всеки бортник има свои тайни.
Ако при изсушаването и в хралупата се заселят оси или стършели, то тяхното гнездо се раздробява и се оставя на дъното на борта. Това значително засилва шансовете за налитането на рой. Обаче за да се избегне вторичното заселване на стършели, входният отвор се намалява до 2 – 8 мм.
За оборудването на питите е много важно правилно да се подберат питите. Белите не подхождат заради хрупкостта си, черните заради неголемите размери на килийките си и отблъскващия мирис. Питите с малко мед и перга привличат т.нар. „лениви” пчели, а така също оси и мравки, които не допускат пчелите разузнавачки. Най – добре подхождат тъмно – кафявите пити, в които пило се е отглеждало 7 – 8 пъти. Обикновена пита отначало я разрязват на три части по продължение на проводника, а след това всяка лента на няколко части и получават по този начин парчета с размери приблизително 3 х 10 см.
В kолодата, парчето пита го закрепват в естествено положение: страната с най – голям наклон на килийките – „стрелката” трябва да гледа надолу, за да не изтича меда. Опитните бортници, обикновено закрепват парчетата пита с твърди и пластични клинчета от по – рано изсушената дървесина от дърво калина. Парчетата пити се пробиват с клинчета и ги забиват в тавана на хралупата, като оставят празнина между тях не по – малка от 1 см. Започват да забиват питите от задния ред, след това преминават към следващия. Обикновено закрепват 6 – 8 парчета, последният може да се разположи перпендикулярно на останалите, за да не закрепват питите към капаците, тр трябва да се отварят, без да се повреждат „езиците”. Обаче често пчелите изгризват поставените пити и си строят питите по своему.
По нататък се правят кръстовините (дървени кръстове от пръчки). Техният брой зависи от дължината на хралупата. Но, колкото повече са кръстовините, толкова по – добре се държат питите с меда. След това затварят капаците на должеята (работният правоъгълен отвор на хралупата): Отначало се закрепват горните капаци. След това долните. Най – добре е да се закрепват с дървени гвоздеи, но може и с метални, а, ако пътно се стикова капакът на должеята, то гвоздеите  не са нужни.
За да не попада светлина в гнездото, а така също за топло- и хидроизолация, колодата се покрива с "метла" от клонки на липа или бреза, в него може да се добави и папрат, а за защита от мишки и клонки от хвойна. „Метлата” се прави така: клонките се подреждат равномерно и се закрепват на три места с лико, след това я закрепват на должеята и завързват отново с лико на шест места на кръст, като пропускат през нея гвоздеите на страните на должеята. По нашите райони, за защита на колодата от кълвачи, белки и други животни над „метлата” закрепват и метална мрежа или метален лист с неголеми отвори за вентилация. Около борти-те задължително премахват всичките отпадъци, тъй като пчелите са много чувствителни към мръсотия и неприятни миризми (например урина на животни) и няма да долетят до оцапаната колода или място. При очакването на заселване на колодата не трябва да се приближаваш по – близо до нея от колкото на 10 – 15 м. И още повече по време на заселването на колодата не трябва да се тревожи колодата в течение на два – три дни, за да не се изплаши роят.
Колодата може да се засели и изкуствено. За това е необходим добър първи рой (не по – малък от 3 кг с плодна майка), който е седял в роевната примамка три – четири дни. През това време в пчелите ще остане малко храна. На тях ще им трябва спешно да строят дом и пчелите ще се „съгласят” на подходящо жилище.
Заселването се прави след залеза на слънцето. Предварително в роя ловят майката и я поставят в клетка. Входното отверстие го запечатват с восък, като завързват клетката към летва, която трябва да бъде с 10 см по – къса от дължината на борта и я поставят в колодата. От роевата примамка, роят се взема с черпалка и акуратно се изсипва в хралупата, като се стараем колкото може по – малко да използваме пушалката. След това затваряме капака и поставяме „метлата”. Процепите може да се замажат с глина, тъй като през лятото пчелите не обичат течението и все едно ще ги запълнят с прополис
(вентилацията в гнездото е нужна само през зимата).
След 2 – 3 дни борта се отваря и се оглежда клетката и гнездото. Ако, майката не е излязла сама, нея я пускат, но само в този случай, ако е започнало „строителство” на „езици”. Летвата, на която е била клетката се премахва.
Дали е харесало жилището на пчелите, се преценява по качеството на тяхното летене: Излитат ли от входа уверено и се отправят на работа – жилището им е допаднало; ако полетът е хаотичен, криволинеен – възможно е роят да излезе даже без майката. Работата тук се свежда до следното. Основният привличащ фактор е мирисът на гнездото, от което е направена колодата. По всяка вероятност те различават различни миризми даже на дървета от един и същи вид. Има случаи, когато не особено добре направена борт в гнилото дърво, с нещо привлича пчелите и те я заселват и обратно, колодата изработена от здраво дърво по всички правила на бортевия занаят, не се заселва.
Отгоре върху заселения борт поставят клонки от елха, за да не попадат на входа преките слънчеви лъчи. По – нататък животът на пчелите протича без намесата на човека до есента.


Превод от сп. "Пчеловодство" 2001г./N 3:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by