Дата на обновяване:10.01.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Microchip и Digilent выпускают chipKIT совместимые отладочные платы на базе PIC32 (Microchip и Digilent произвеждат chipKIT съвместими макетни платки на базата на PIC32)


Пользователи смогут разрабатывать широкий спектр приложений на 32-битных микроконтроллерах, используя Arduino-совместимую интегрированную среду разработки chipKIT MPIDE, или интегрированную среду разработки MPLAB X IDE с Си-компилятором MPLAB

Компания Microchip совместно с Digilent анонсировала несколько отладочных плат серии Cerebot на базе 32-разрядных микроконтроллеров семейства PIC32, которые имеют такие же возможности прототипирования, как chipKIT совместимые отладочные платы. Напомним, что chipKIT – это первая Arduino-совместимая отладочная платформа с открытым исходным кодом для 32-разрядных микроконтроллеров Microchip PIC32.


Линейка плат Cerebot пополнилась тремя новыми продуктами: Cerebot MX3cK, Cerebot MX4cK и Cerebot MX7cK. Это полнофункциональные отладочные платы общего назначения для пользователей, которые занимаются разработкой различных приложений на базе микроконтроллеров PIC32 с использованием бесплатной Arduino-совместимой среды разработки chipKIT IDE, называемой мультиплатформенной средой разработки MPIDE. В дальнейшем, по заявлению компании Microchip, пользователи смогут легко перейти на использование более распространенных отладочных инструментов, таких как среда разработки MPLAB X IDE и Си-компилятор для микроконтроллеров PIC32.
Форм-фактор отладочных плат отличается от традиционного форм-фактора Arduino и форм-фактора плат chipKIT, однако по-прежнему обеспечивается полный доступ ко всем сигнальным линиям и возможность подключения периферийных плат и плат расширения Pmod компании Digilent.
Представленные в мае прошлого года отладочные платы chipKIT UNO32 (TDGL002) и chipKIT MAX32 (TDGL003) позволяют любителям и профессионалам создавать недорогие электронные системы и проекты на микроконтроллерах семейства PIC32. Новые платы серии “cK” включают в себя аппаратное обеспечение, которое позволит подключаться к интегрированной среде разработки MPIDE, так что пользователи могут разрабатывать приложения с использованием chipKIT загрузчика. С платой Cerebot MX3cK может использоваться внешний программатор-отладчик PICkit3. Платы Cerebot MX4cK и Cerebot MX7cK имеют свой интегрированный программатор/отладчик. Все платы имеют богатый набор коннекторов для подключения плат расширения Pmod, в ассортимент которых входят беспроводные модули, драйверы электродвигателей, ЖК индикаторы и дисплеи, сенсоры.
Все платы доступны для заказа: Cerebot MX3cK (TDGL008) по цене $39.00, Cerebot MX4cK (TDGL009) по цене $79.00 и Cerebot MX7cK (TDGL010) по цене $99.00.
На английском языке: Microchip and Digilent Unveil PIC32-based Cerebot Development Boards With chipKIT Prototyping Capabilities
Microchip and Digilent Unveil PIC32-based Cerebot Development Boards With chipKIT Prototyping Capabilities
Users Can Develop Wide Range of 32-bit Microcontroller Applications Using Arduino Compatible chipKIT MPIDE, or Microchip’s MPLAB X IDE and MPLAB C C
Microchip Technology Inc. and Digilent, Inc. announced several new 32-bit PIC32 microcontroller (MCU)-based Cerebot development boards with prototyping capabilities for the Arduino compatible chipKIT development platform. The Cerebot MX3cK, Cerebot MX4cK and Cerebot MX7cK (MX3/4/7) boards provide a single, general-purpose development platform for users to develop a wide range of 32-bit MCU applications using the free, Arduino-compatible chipKIT IDE—called the Multi-Platform IDE, or “MPIDE.” Users can later migrate to development tools that are more widely recognized in the industry, such as Microchip’s MPLAB X IDE and MPLAB C Compiler for PIC32 MCUs. The Cerebot MX3/4/7cK boards break free from the traditional Arduino form factor, providing flexible pin access and connectivity with Digilent’s line of Pmod Peripheral Modules.
Introduced in May 2011, the PIC32 MCU-based chipKIT Uno32 and Max32 boards enable hobbyists and academics to easily and inexpensively add electronics to their projects, even if they don’t have an engineering background. The new Cerebot “cK” development boards include hardware that enables connectivity to the MPIDE, so users can develop with chipKIT via a bootloader application. Microchip’s PICkit™ 3 debugger/programmer can be used with the Cerebot MX3cK. The Cerebot MX4cK, and MX7cK, boards feature an integrated programmer/debugger. These boards are each populated with multiple connectors for Digilent’s numerous Pmod™ I/O interface boards, which provide ready-made interface circuitry for LCD, wireless, motor-control, sensor and many other applications, minimizing the need for users to create original circuitry.
“These tools demonstrate our joint commitment to provide products that make it easy for new embedded users or experienced designers interested in using Microchip’s products,” said Mitch Little, vice president of worldwide sales and applications with Microchip Technology Inc. “Great attention has been given to these new Cerebot boards, in order to deliver a robust, forgiving design environment that is perfect for academics and hobbyists, at a cost-effective price point.”
“Students and hobbyists comfortable with Arduino can apply those skills directly to our Cerebot ‘cK’ line, and can quickly and easily enhance their designs on the robust hardware,” said Clint Cole, president of Digilent, Inc. “Our chipKIT-compatible Cerebot ‘cK’ boards enable students, hobbyists and experienced designers to easily create systems with added functionality, power and expandability.”
The MPIDE makes it easy for new developers to introduce their own chipKIT-compatible boards. The MPIDE includes libraries, such as Brian Schmalz’s SoftPWMServo library, which enables users to generate an analogWrite-style output, as well as an RC Servo output, on all pins simultaneously.
Pricing & Availability
The Cerebot MX3cK board (part # TDGL008) is priced at $39.00 each; the MX4cK board (part # TDGL009) at $79.00 each; and the MX7cK board (part # TDGL010) at $99.00 each. All three boards can be purchased today.
microchip.com


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by