Дата на обновяване:29.11.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Количеството на събирания прополис може да се увеличи
Э.В.КУЗМИНА Кафедра незаразных болезней Тюменской ГСХА

Доказано е, че мравчената киселина способства за увеличението на количеството на събирания прополис

Прополисът (пчелният клей) представлява продукт от преработката от пчелите на смолисти вещества, събирани от пъпки на напъпили дървета, понякога от храсти и треви. Източници на смолистите вещества служат тополите, брезата, ивата, елата, бяла ела, бор, лиственица, конски кестен, а така също, дъб, ясен, елха, бряст, слива, череша. В природата в готов вид прополисът не се среща. Към събраните смолисти вещества, пчелите добавят секрет от слюнните си жлези, смесват някакво количество восък и прашец. С този продукт те запълват цепнатини, неравности, празното място между планки на пчелните пити, покриват дървените части на кошера, стените на килийките на питите, намаляват размера на входния отвор, на пропускаемостта на покриващото платно, мумифицират труповете на животните проникнали в кошера (мишки, насекоми).
Пресният прополис има лепкава консистенция, лесно се формова като топчета, характеризира се с приятна миризма на брезови или тополни пъпки, на мед и ванилин, специфичен горчив, остър и тръпчив вкус. Цветът на прополиса зависи от вида на растенията, от които е бил събран и е най – често тъмно зелен, кафеникав или сивокафяв, тъмен с червеникав отенък. Средно в този продукт се съдържат 50 – 55%
смола, 8 – 10% ефирни масла и около 30% восък, а така също голям набор от минерални елементи, витамини и други вещества. От биоактивните съединения в него присъстват флавоноидите, които притежават антибактериални свойства. При температура 14...10 С и по – ниска, прополисът става хрупък, твърд и слабо се разтваря в спирта, а при повишаването и до 36...38 С отново придобива мека, пластична консистенция. Неговата плътност е равна на 1,112 – 1,136, температурата му на топене 80 ... 104 С. В зависимост от качеството на прополиса, използван за приготвяне на настойки (запарки), диапазонът на разтворимостта, например в етилов спирт се колебае от 40 до 70%. Във вода той е практически неразтворим. При нагряване на кипяща водна баня, разтворимостта във вода рядко достига 5%. Установено е, че качеството на прополиса зависи от времето, мястото на събиране и породата пчели.
Наред с това е доказано, че съществува и определена права зависимост между съдържанието в прополиса на съпътстващо вещество (механически примеси, восък и други), големината на степента на окисляемост и йодното число, а така също наличието на фенолни съединения, което по – обективно характеризира свойството на продукта. Количеството на получения прополис зависи от видовете и породните особености на пчелите, природните – климатични особености и времето на годината.
За последно време голям интерес към прополиса проявяват лечебните учреждения както у нас, така и зад граница, тъй като той притежава високи противомикробни, обезболяващо, стимулиращо, противосърбящо действие, способства за отнемането на некротизираните участъци на тъканите, оказва противовъзпалителен ефект. Използването на прополиса във вид на водно – спиртна емулсия активизира защитните сили на организма, повишава устойчивостта към заболявания, обезврежда някои бактериални отрови, усилва и продължава действието на някои антибиотици. При нарушения на кожата от рани и изгаряния, този удивителен продукт стимулира гранулацията, епителизацията, кръво- и лимфообръщението, намалява интоксикацията и загубата на плазма. Прополисът и препаратите на негова основа дават положителни резултати при лечението на хирургични, кожни, белодробни, стомашно – чревни, гинекологични и някои други заболявания. Във връзка с това беше решено да се изучат местата в кошерите в които пчелите отлагат най – голямо количество прополис и да се стимулира неговото събиране от семейства болни от вароатоза.
За да се проведе опита бяха подбрани няколко семейства с еднаква сила. В ранна пролет пчелите посещаваха храстите от върба, ранните медоноси, след това градините, осигуряващи поддържащ медосбор до края на май – началото на юни, а после ливади. В
периода на главния медосбор активно цъфтяха кипрей (Иван – чай) и комунига. От семейства, които се намираха при едни същи условия бяха получени различни количества прополис. Така за 10 дни, от 26 май до 5 юни, на току що поставените рамки с вощина, едното семейство постави 2,5 г прополис, друго 3,2 г, трето 1,9 г. В по – голяма степен пчелите го поставяха на покриващите платна, които ограничаваха семействата отгоре.
В края на летния сезон (75 дни) първото семейство беше събрало 38,3 г прополис, второто 43,2 г, третото – 31,3 г.
Най – голямо количество прополис пчелите поставяха в прилетния отвор,особено това е характерно за сивата кавказка порода. Например, едно семейство постави в прилетния отвор 35,3 г прополис. Подобни неща не може да се обяснят само със стремежа на пчелите да съкратят размерите на прилетния отвор за съхраняване на топлината. При това неговото съкращение не се извършва през пролетта или през есента, а започва през лятото, през време на главния медосбор, когато има най – топло време. По всяка вероятност, намаляването на прилетния отвор трябва да се смята за способ за по – надеждна охрана на хранителните запаси от пчелите, които идват от други кошери и създаването в гнездото на висока бактерицидност. Беше установено, че най – голямо количество прополис пчелите поставят на рамките и покриващите платна в края на пролетта и през лятото, когато в семействата се наблюдава интензивно развитие и има много пило.
Като правило, пчеларите изстъргват прополиса от дървените повърхности на питите или от покриващите платна. В този случай в него попадат малки частици от дървото или нишки от материала на платното. Такъв продукт изисква допълнително очистване. Ако прополисът не го остъргват, то в него почти отсъстват механични примеси. Средно от всяко семейство през летния сезон се получават 32,2 – 52,5 г прополис, при това отделни семейства събират и до 65,8 г.
За да се увеличи прополиса с едновременната обработка на пчелните семейства против вароатоза, от нас бяха направени опити с мравчена киселина. Картонени пластинки (5х10 см) ги намокряхме с мравчена киселина и ги вкарвахме в полиетиленови пакети с 4 – 5 отвори с диаметър равен на 3 – 4 мм. Пакетите с отворите надолу ги помествахме на питите на пчелите, под покриващото платно. В контролните семейства поставяхме пакети не обработвани с мравчена киселина.
След 10 дни в семейства в които провеждаме опити, на полиетиленовите пакети и на покриващите платна беше намерено значително количество прополис. Разликата в сравнение с контролните семейства съставляваше 3,7+/-0,6 г. За два месеца средно от семействата в които провеждахме опити с мравчена киселина получихме 58,2+/-0,5 г прополис, а в контролните – само 32,4+/-0,3 г.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2012/1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by