Дата на обновяване:03.01.2014

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 FTDI выпускает отладочную платформу Vinculo (FTDI произвежда макетната платка - платформа Vinculo)


Компания FTDI Chips разработала и выпускает отладочную платформу Vinculo (VNCLO-MB1A) на базе двухканального USB Host/Device контроллера VNC2 из семейства Vinculum-II. Отладочная плата представляет собой платформу для прототипирования систем и приложений на базе VNC2 и выполнена в виде отдельного модуля, который рассчитан на совместное использование с Arduino Duemilanove / Uno с установленными двумя дополнительными двухрядными коннекторами, предоставляющими дополнительно 10 выводов.


На плате установлен контроллер VNC2 в 64-выводном корпусе с 38 линиями ввода/вывода, который дополнительно содержит 8-канальный 10-битный АЦП, ШИМ контроллер и интерфейс, поддерживает возможность подключения внешних модулей, разработанных Arduino, включая Ethernet, ЖК дисплеи и модули управления двигателями. Доступ к АЦП контроллера может осуществляться посредством SPI интерфейса.
Также на плате установлены: коннектор USB Host (type A), коннектор USB Device (mini-B). Для возможности отладки ПО имеется специальный разъем для подключения отладчика-программатора VNC2 Debug Module (приобретается отдельно), работа с отладчиком поддерживается в среде разработки Vinculum-II IDE.
Отличительные особенности:
• плата с установленным двухканальным USB Host/Device контроллером Vinculum-II (VNC2):
o встроенный 16-разрядный CPU;
o Flash-память программ 256 КБайт, RAM – 16 КБайт;
o рабочая частота 12/24/48 МГц;
o напряжение питания 3.3 В;
o встроенный UART, интерфейс SPI, параллельный FIFO интерфейс;
o до 44 линий ввода/вывода, в зависимости от корпусного исполнения;
o поддержка различных классов устройств;
• совместимость со всеми существующими модулями Arduino и поддержка коммуникаций с периферией;
• установлен коннекторы USB Host и USB Device;
• возможность питания от внешнего источника или от интерфейса USB, установлены регуляторы напряжения 5.0 В и 3.3 В;
• переключатели конфигурации питания (USB, внешний), переключатель для установки величины опорного напряжения для АЦП;
• два пользовательских светодиода, светодиод статуса;
• отладочный интерфейс;
• полная программная поддержка (интегрированная среда разработки), включая редактор кода, компилятор, ассемблер и отладчик;
• предварительно скомпилированные драйвера для интерфейсов SPI, UART, USB;
• предварительно скомпилированный драйвер, поддерживающий обширный список классов USB устройств, включая периферийные устройства FTDI, HID, поддержка файловой системы FAT;
• готовые примеры приложений и ПО: работа с USB-хостом, USB HID (Human Interface Device), работа с ЖК дисплеем.


Принципиальная схема модуля Vinculo


Для программирования контроллера компания предлагает среду разработки и отладки программного обеспечения Vinculum-II IDE (ANSII C), которая включает в себя отладочные инструменты, программные драйверы и библиотеки. Среда разработки использует стандартный ANSI C в отличие от программной платформы Arduino.


ftdichip.com

rlocman.ru


На английском языке: FTDI unveils VINCULO, a powerful development platform for embedded systems requiring USB 2.0 connectivity


FTDI unveils VINCULO, a powerful development platform for embedded systems requiring USB 2.0 connectivity
Low-cost development platform featuring USB Host/Slave controller with integrated 16-bit CPU unleashes new possibilities for cost effective embedded design USB silicon and software specialist Future Devices Technology International Limited (FTDI) announces Vinculo, an embedded development platform inspired by the popular Arduino Duemilanove / Uno.

The Vinculo platform allows designers to integrate powerful USB 2.0 interfacing by incorporating FTDI’s Vinculum II VNC2-64 dual-channel Host/Slave controller with the capability of interfacing to the growing range of I/O application boards (shields) developed by the Arduino open-source community. The VNC2 combines a 16-bit/48 MHz CPU core, 256KBytes of Flash memory and 16KBytes of SRAM memory and provides support for external UART, FIFO, PWM, GPIO and SPI Slave/Master interfaces.
The Vinculo platform brings together all of the hardware and software needed for rapid development of innovative, cost-effective embedded systems.
As a further enhancement, the Vinculo module integrates an 8-channel, 10-bit analogue-to-digital converter (ADC). Vinculo also supports 38 general-purpose input/output (GPIO) connections, and USB A and mini B (host and device) connectors on a board measuring just 55.38 mm x 68.58 mm.
The onboard ADC simplifies connection to sensors, actuators and other analogue devices and, in conjunction with the PWM interface on the VNC2, allows Vinculo to effectively control many analog systems. Existing I/O boards (shields) can connect to the Vinculum II VNC2 via the GPIO connections.
The Vinculo programming language utilises a subset of standard ANSII ‘C’ with FTDI supported, free of charge software development tools, libraries and reference designs. The ‘Proto’ board allows designers to create their own shields. LEDs, connectors, and other components are provided ready for assembly onto the prototyping board (which has the same board profile as the Vinculo).
Firmware can be developed using the Vinculum II development tool chain which provides an integrated development environment (IDE) including C compiler, assembler, linker and debugger tools. FTDI provides robust device class driver libraries, including USB Mass Storage, HID (Human Interface Devices), Printer Class, Image Class, Communication Class and Instrumentation.
The FTDI Vinculo base module (VNCLO-MB1A) is available at a cost of $29.95 and the Proto board kit (VNCLO-SHLD-1A) for $9.75 for single units.


ftdichip.com

rlocman.ru

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by