Дата на обновяване:08.01.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ТРИ ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДОБЪР МЕДОСБОР

Н.В. Ульянич

За да се използва успешно медосбора, аз разработих и изпробвах технология, която се заключава в изпълнението на три правила.
ПЪРВО ПРАВИЛО: ранно и максимално нарастване на силата на семейството.
20 февруари много внимателно, използвайки фенер с червена светлина, отварям поред всеки кошер, вземам питите със захарен сироп, които не са заети от кълбото с пчели, а на тяхно място поставям хранилка с медопергова храна. Дъната с подмор и отпадъци заменям с  чисти, дезинфекцирани с прополис. За обезпечаването на на пчелите с вода поставям летните пластмасови хранилки.
Зимната храна я приготвям така: Разрязвам перговите килийки с нож или ги смелвам на мелачката за месо, поставям в трилитрови бутилки и заливам със зрял некристализирал мед (1 част мед на 2 перга). Бурканите ги затварям с пластмасови капачки и ги поставям в топло място, за да излязат балончетата въздух от меда, след това ги съхранявам в тъмно, прохладно място. Приготвям, като правя сметката аа всяко семейство да има по един буркан храна.
След като поставя в кошерите хранилките, в помещенията, където зимуват пчелите, постепенно повишавам температурата до 4 – 5 С с помощта на нагревателен апарат и я поддържам до тогава, до като не стане такава и тази на околната среда. За да осигуря пчелите със свеж въздух, отварям зимните входове, а в помещението създавам вентилация.
Примерно от 1 до 10 март постепенно взимам от кошерите останалите пити със захарен сироп и поставям на тяхно място такива с мед. По такъв начин в семейството повече няма захарна храна, а следователно, няма да я има и в бъдещия мед. От това време пчелите се хранят само с мед и перга и това довежда до ускорено развитие на семействата.

ВТОРО ПРАВИЛО: специална подготовка на семейството за медосбора.
Към началото на пашата, пчелите трябва максимално да се освободят от вътрешно – кошерни работи: от грижи за пилото, принудителна вентилация на кошера, градеж на пити и т.н., т.е. почти всички пчели трябва да бъдат използвани за медосбора.
Как да се направи това? Първо, за 24 дни (21 ден е цикълът за развитието на пчелата) до началото на пашата е необходимо максимално да се съкрати яйцеснасянето на майката, тъй като отглежданите в това време пчели вече няма да успеят да работят на медосбора; ще бъдат отвличани от работа пчели – кърмачки, които биха могли  да събират мед.
Майката се намира в първия корпус, отделен с разделителна решетка. В него от страни има пити с мед, само една пита за снасяне на майката, тук е и най – младото пило. Останалите пити с пило пренасям във втория корпус над разделителната решетка. Към началото на медосбора, цялото пило ще се излюпи. По време на излюпването му заменям тъмните пити на светли.
Майката, която е ограничена с медови и пергови пити, ще снася яйца в свободните килийки, затова за грижите за пилото семейството ще загуби малко сила и енергия.
Ако пчеларят няма медопергови пити, то питата с майката може да се отдели с каквито и да са преградни дъски, като се поставят така, че пчелите свободно да преминават във втория корпус. Три дни до началото на пашата, когато се излюпи цялото пило, и всички акари вароа са на пчелите, семейството го обработвам с какъвто и да е препарат. Но съществува много по – удобен според мен начин. 24 дни преди началото на пашата целия разплод (от силните семейства), заедно с пчелите, предназначени за втория корпус, събирам в два – три кошера. Както и в първия вариант, три дни преди пашата, тези семейства щателно обработвам от кърлежите, тъй като те силно са поразени от вароатозата. Семействата, които са останали без пило, а следователно с малко акари, не обработвам. По такъв начин пчеларят може значително да съкрати обема си на работа.
Пчелите от тези 2 – 3 семейства на втория ден след обработката пренасям в по – слабите, като по този начин ги изравнявам по сила. Но преди подсилването, (за да не погубя майката) всички пчели в гнездото ги опръсквам с разтвор на мента (15 капки на 0,5 л вода). По такъв начин ние освободихме пчелите от грижите за пилото по време на медосбора и от акарите вароа.
За да се освободят част от пчелите от вентилирането на кошера, в дървената възглавница правя отвор затворен с мрежа. Пчелите сами ще отрегулират въздушния поток, като запрополисоват в случай на необходимост и част от отвора. Остава само да се следи за тяхното поведение.
Свободните пити за събирането на меда ги подготвям своевременно, като задължавам пчелите да ги градят по време на поддържащия пролетен медосбор или като поставям вощина в трети корпуси между питите с пило по време на ограничението на майката в първия корпус.
Макар, че добрата вентилация и поддържащия медосбор предотвратяват роенето, все пак трябва да се преглеждат първите корпуси и да се разрушават маточниците. Благодарение на мостовия подемен механизъм с който работя, на мен не ми е трудно да направя това.
За да поставям питите винаги с една и съща страна към входа, на горната летвичка на всяка пита, правя със свердло леко вдълбаване като белег. Сега, като ориентирам един път питите в една посока, пчеларят никога няма да сгреши. Размерът на входа (380х22мм) е пресметнат за работа на семейство с маса 6-8 кг. Може да се подготви корпус с рамчици за получаване на мед в пити.
Когато медосбора свърши, двата горни корпуса са запълнени с мед. С помощта на мостов механизъм ги повдигам и махам разделителната решетка, а отгоре поставям корпус с вощина, а на него покритие с отделител на Портер и спускам медовите корпуси. Тази работа я изпълнявам вечер, тя продължава 2 – 3 минути. На следващия ден (задължително към обед), за да се предотврати прополисоването на отделителя, го махам, като предварително снемам двата медови корпуса, но вече без пчелите.
След това привеждам в порядък първия корпус, бракувам тъмните пити, осигурявам място за работа на майката, премахвам излишните пергови пити. Семействата ги подготвям за следващия медосбор (ако него го има в дадената местност) по гореописания способ.

ТРЕТО ПРАВИЛО: пчелите трябва да бъдат здрави.
Здравето им го осигуряват две обработки против варроатозата. За първата (3 дни до началото на главния медосбор) вече беше казано по – горе. Вторично, пчелите ги обработвам също след излюпването на пилото, но вече есента.

Най – важният залог за здравето на пчелите са светлите пити. Старите, тъмните следва да се бракуват, тъй като чрез тях се разпространяват болести. За тяхното почистване, пчелите губят много време. Има мнение, че отглеждайки пило през есента и в края на зимата, пчелите предпочитат тъмните пити като по – топли. Но силните семейства, които са способни да поддържат в гнездото оптимална температура, не се нуждаят от тъмни пити.
Още едно важно профилактично мероприятие – дезинфекция с помощта на мека четка на всички части на кошерите (рамки, корпуси, дървените възглавници) със спиртов разтвор на прополис (2:1). Корпусите ги покривам с този разтвор не само отвътре, но и отвън, което предотвратява гниенето на дървото.

Важно е да имаме на пчелина силни пчелни семейства. Само те могат да поддържат в кошера необходимия микроклимат в каквото и да е време на годината. На светлите пити в тях се раждат здрави, крупни пчели. Силните пчели са по – устойчиви на болести.
Преимущество отдавам на карпатките. Благодарение на своите природни особености, те много плодотворно използват благоприятното за медосбора време, добре зимуват и по – бързо от останалите породи набират сила през пролетта.
Спазването на описаните правила ще ви обезпечи с мед при каквито и да са природни условия.
Оатава да разскажа за подготовката на пчелните семейства за зимата. Подхранването започвам в началото на август (не по – късно от 15 август). Давам захарен сироп (на 1 л
вода 1,5 кг захар), в който след охлаждането на пчелите добавям 90% оцетна киселина (0,3 мл на 1 кг захар). Подхранването със захар е задължително, тъй като при такова подхранване те по време на зимуването натрупват малко калови маси и нямат диария, освен това до 20 февруари не отглеждат пило.Превод от сп. "Пчеловодство" 2003г/N 4:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by