Дата на обновяване:27.12.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Microchip и Digilent создали платы расширения для Arduino-совместимой платформы chipKIT и ресурсы поддержки разработок (Microchip и Digilent создадоха платка за расширяване за Arduino-совместимата платформа chipKIT и ресурси за поддържане на разработките)


Платы расширения и полная поддержка разработчиков позволяет любителям, разработчикам и инженерам добавить новые возможности и расширить функциональность своих проектов и разработок
Компания Digilent в сотрудничестве с Microhip Technology разработали и выпускают платы расширения для совместного использования с Arduino-совместимой отладочной платформой chipKIT для 32-битных микроконтроллеров семейства PIC32.
Первыми компании представили платы chipKIT Basic I/O (TDGL005) и chipKIT Networ Shield (TDGL006). Дополнительно, новые он-лайн ресурсы поддержки для данной платформы, которые доступны сейчас, включают в себя программные библиотеки поддержки Ethernet, CAN и USB коммуникации, а также немаловажную помощь может оказать chipKIT форум и WiKi.


Платы расширения, техническая и программная поддержка позволяют пользователям оценить все возможности отладочной платформы chipKIT на базе 32-битных микроконтроллеров PIC32.
Платформа chipKIT – это 32-разрядное Arduino-решение, позволяющее радиолюбителям, разработчикам и инженерам легко интегрировать электронную часть в свои проекты. Платформа состоит из двух отладочных плат на базе микроконтроллеров семейства PIC32 и программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое совместимо со средой разработки Arduino. Аппаратная часть платформы совместима с существующими дочерними платами и модулями расширения Arduino с напряжением питания 3.3 В, а также позволяет разрабатывать приложения с использованием модифицированной версии Arduino IDE и существующих ресурсов (примеры кода, библиотеки, рекомендации и учебные курсы). Платформа chipKIT обеспечивает беспрецедентный уровень возможностей для Arduino и в четыре раза производительнее любого существующего решения Arduino.
Плата расширения chipKIT Basic I/O (TDGL005) совместима с отладочной платой chipKIT Uno32 и chipKIT Max32 и имеет в своем составе пользовательские кнопки, переключатели, светодиоды, память EEPROM с интерфейсом I2C, датчик температуры с интерфейсом I2C и графический ЖК дисплей разрешением 128×32 точки.
Плата расширения chipKIT Networ Shield (TDGL006) совместима с платформой chipKIT Max32 и предоставляет коммуникационные интерфейсы Ethernet, USB OTG и CAN.
На английском языке: Microchip and Digilent Create Network and Basic I/O Shields, Support Resources for the chipKIT and Arduino Community


Microchip and Digilent Create Network and Basic I/O Shields, Support Resources for the chipKIT and Arduino Community


Shields and Support Resources Enable Hobbyists and Academics to Add More Features and Functionality to Projects, Even If They Are Not Engineers
Microchip Technology Inc., a leading provider of microcontroller, analog and Flash-IP solutions, and Digilent, Inc. today announced expanded capabilities for the 32-bit PIC32 microcontroller-based chipKIT Development Platform for the Arduino community. First, the companies unveiled two shields for the chipKIT platform—the chipKIT Basic I/O and Network Shields. Secondly, new online support resources for the community are now available, including software library support for Ethernet, CAN and USB, as well as an online chipKIT forum and wiki. The shields and online support resources enable users to take advantage of the high-performance, 32-bit PIC microcontroller-based chipKIT development platform to add more features and functionality to their projects, even if they are not engineers.
The chipKIT development platform is a 32-bit Arduino solution that enables hobbyists and academics to easily and inexpensively integrate electronics into their projects, even if they do not have an electronic-engineering background. The platform consists of two PIC32-based development boards and open-source software that is compatible with the Arduino programming language and development environment. The chipKIT hardware is compatible with existing 3.3V Arduino shields and applications, and can be developed using a modified version of the Arduino IDE and existing Arduino resources, such as code examples, libraries, references and tutorials. The chipKIT Basic I/O Shield (part # TDGL005) announced today is compatible with the chipKIT Uno32 and Max32 boards, and offers users simple push buttons, switches, LEDs, I2C EEPROM, I2C temperature sensor, and a 128 × 32 pixel organic LED graphic display. The chipKIT Network Shield (part # TDGL006) enables users to use the chipKIT Max32 development board to implement 10/100 Ethernet, USB OTG and CAN communications.
“The introduction of these two new shields for the chipKIT platform demonstrates Microchip’s and Digilent’s commitment to the Arduino community,” said Fred Eady, hobbyist and editor with Nuts & Volts and SERVO Magazines. “Not only will users have additional I/O functionality with the chipKIT Basic I/O Shield, they will be able to integrate advanced communications such as Ethernet, CAN and USB into their projects with the Network Shield.”
“We’re excited to continue supporting the academic and hobbyist communities with the expanded capabilities of and support for the chipKIT development platform,” said Derek Carlson, Microchip’s vice president of development tools.
Clint Cole, president of Digilent, Inc., said, “These new shields and online support resources open new opportunities for industry, hobbyists and academics to do more with their chipKIT-based projects, as well as collaborate and share ideas.”


microchip.com

rlocman.ru
 

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by