Дата на обновяване:27.12.2013

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК - пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Microchip и Digilent выпускают Arduino-совместимую отладочную платформу для 32-битных микроконтроллеров (Microchip и Digilent произвеждат Arduino-совместима макетна платформа за 32-битови микроконтролери)

Компания Microchip, совместно с Digilent, выпускают первую Arduino-совместимую отладочную платформу с открытым исходным кодом для 32-разрядных микроконтроллеров. Разработанная и изготовленная компанией Digilent, платформа chipKIT – это 32-разрядное Arduino-решение, позволяющее радиолюбителям, разработчикам и инженерам легко интегрировать электронную часть в свои проекты. Платформа состоит из двух отладочных плат на базе микроконтроллеров семейства PIC32 и программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое совместимо
со средой разработки Arduino. Аппаратная часть платформы совместима с существующими дочерними платами и модулями расширения Arduino с напряжением питания 3.3 В, а также позволяет разрабатывать приложения с использованием модифицированной версии Arduino IDE и существующих ресурсов (примеры кода, библиотеки, рекомендации и учебные курсы). Платформа chipKIT обеспечивает беспрецедентный уровень возможностей для Arduino и в четыре раза производительнее любого существующего решения Arduino при минимальной цене за отладочную плату – $26.95.


Платформа представлена следующими наборами: chipKIT UNO32 (TDGL002) и chipKIT MAX32 (TDGL003).
Отладочные платы выполнены на базе микроконтроллеров PIC32 с рабочей частотой 80 МГц, они имеют встроенную Flash-память до 512 КБайт и RAM до 128 КБайт. Кроме того, богатая коммуникационная периферия, включая Ethernet, CAN и USB (Host, Device, OTG) позволяет очень быстро приступить к разработке и отладке приложений, требующих различных периферийных коммуникаций.
Отличительные особенности и основные характеристики платформы chipKIT UNO32 (TDGL002):
• установлен микроконтроллер PIC32MX320F128H;
o рабочая частота 80 МГц, ядро MIPS32 M4K;
o 128 КБайт Flash, 16 КБайт SRAM;
• совместимая с Arduino платформа, форм-фактор Arduino UNO;
• совместимость с существующими примерами, библиотеками;
• поддержка работы с MPLAB и PICkit3;
• поддержка подключения плат расширения и дочерних плат Arduino с напряжением питания 3.3 В;
• интерфейс и порт USB, возможность питания от USB;
• 42 доступные линии ввода/вывода;
• пользовательские светодиоды;
• полная программная поддержка, включая модифицированную под PIC32 версию среды разработки Arduino.
Отличительные особенности и основные характеристики платформы chipKIT MAX32 (TDGL003):
• установлен микроконтроллер PIC32MX795F512:
o рабочая частота 80 МГц, ядро MIPS32 M4K;
o 512 КБайт Flash, 128 КБайт SRAM;
o встроенный USB 2.0 OTG контроллер;
o встроенный контроллер Ethernet 10/100;
o два CAN контроллера;
• совместимая с Arduino платформа, форм-фактор Arduino MEGA;
• совместимость с существующими примерами, библиотеками;
• поддержка работы с MPLAB и PICkit3;
• поддержка подключения плат расширения и дочерних плат Arduino с напряжением питания 3.3 В;
• интерфейс и порт USB, возможность питания от USB;
• 83 доступные линии ввода/вывода;
• пользовательские светодиоды;
• богатый набор коммуникационных интерфейсов, сигнальные линии которых доступны на коннекторах;
• полная программная поддержка, включая модифицированную под PIC32 версию среды разработки Arduino.
Среда программирования Arduino была модифицирована и расширена с целью поддержки платформы chipKIT, наряду с традиционными Arduino-решениями. Также были модифицированы стандартные программные библиотеки. Программное обеспечение для платформы chipKIT доступно для скачивания на сайте компании.
На английском языке: Microchip and Digilent Launch First Arduino Compatible 32-bit Microcontroller Development Platform
News » Microcontrollers
05-26-2011


Microchip and Digilent Launch First Arduino Compatible 32-bit Microcontroller Development Platform
Microchip; Digilent » chipKIT UNO32 (TDGL002), chipKIT MAX32 (TDGL003)


Platform Includes Dev. Boards, Open-Source Software; 32-bit Performance and Low Cost Enable Hobbyists & Academics Of All Disciplines to Integrate Electronics Into Projects
Microchip Technology Inc., a leading provider of microcontroller, analog and Flash-IP solutions, and Digilent, Inc. today launched the first 32-bit-microcontroller-based, open-source development platform that is compatible with Arduino hardware and software. Designed and manufactured by Digilent, the chipKIT platform is the first and only 32-bit Arduino solution in the industry to enable hobbyists and academics to easily, and inexpensively, integrate electronics into their projects, even if they do not have an electronic-engineering background. The platform consists of two PIC32-based development boards and open-source software that is compatible with the Arduino programming language and development environment. The chipKIT hardware is compatible with existing 3.3V Arduino shields and applications, and can be developed using a modified version of the Arduino IDE and existing Arduino resources, such as code examples, libraries, references and tutorials. The platform provides an unprecedented level of features for the Arduino community, and four times the performance of any existing Arduino solution at a low price—the boards start at just $26.95 each.

Hobbyists and academics from many disciplines, such as mechanical engineering, computer science and even art, want easy-to-use, low-cost solutions for creating projects. The PIC32-based chipKIT boards enable 80 MHz performance, and provide up to 512 KB Flash, with up to 128 KB RAM. The boards feature connectivity peripherals, including Ethernet, CAN, and USB (Full-Speed Host, Device and OTG); plus peripherals such as multiple timers, a 16-channel 1 MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC), two comparators, and multiple I2C, SPI, and UART interfaces. Not only is chipKIT the first Arduino-compatible platform to provide 32-bit performance, but Microchip’s PIC32 microcontroller is also the highest performance 32-bit microcontroller in its class, featuring the industry-leading MIPS32 M4K core from MIPS Technologies, Inc.
A tremendous software engineering effort has been invested to ensure maximum compatibility with existing Arduino shields, applications and courseware. The Arduino programming environment has been modified and extended so that it supports the PIC32-based chipKIT boards, as well as traditional Arduino boards. The Arduino standard libraries have been also been modified to support chipKIT boards and traditional Arduino boards. All of this work has been contributed back to the open-source Arduino community. Aside from a small number of shields that require 5V operation, many existing Arduino hardware and software sketches are compatible with the chipKIT platform, without modification.
“Students, educators and hobbyists, with or without electronic-engineering backgrounds, are looking for inexpensive solutions that will enable them to easily integrate electronics into their projects,” said Derek Carlson, Microchip’s vice president of Development Systems. “The chipKIT boards and software meet these needs, providing far more features, performance and functionality than any other Arduino solution on the market, at a low cost.”
“The chipKIT platform is the first and only 32-bit solution of its kind in the industry,” said Clint Cole, president of Digilent, Inc. "Academics and hobbyists can plug the boards into their design, download the open-source software and have their project up and running in minutes.”
Art Swift, vice president of marketing and business development for MIPS Technologies, Inc., said, “The chipKIT platform enables academia and hobbyists to experience the superior performance efficiency of the MIPS architecture, which many professional electronics designers have preferred for years.”
Board-Specific Features, Pricing & Availability
The chipKIT Uno32 (part # TDGL002) development board is a clone of the Arduino Uno board, and features 128 KB Flash program memory and 16 KB RAM, with two each of the I2C, SPI and UART peripherals. This board is priced at $26.95 each. A clone of the Arduino Mega board, the chipKIT Max32 (part # TDGL003) development board features 512 KB Flash program memory and 128 KB RAM, with USB, CAN and Ethernet communication, as well as 5 each I2C, 4 each SPI, and 6 each UART peripherals. The chipKIT Max32 board is priced at $49.50 each.
microchip.com
 

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by